Rf 1321

  1. Mer om
Rf 1321

Rf 1321 BekrefteContent [hide]

Betalinger til selvstendig næringsdrivende Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har foretatt utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast Tredjepartsopplysninger - betalinger til selvstendig næringsdrivende (RF-1321) Skjemaet brukes av alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester Hvordan rapporteres betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (RF-1321/RF Om dette er følgende sagt i rettledningen til RF-1321: «Du må selv avklare om den næringsdrivende driver fra et fast forretningssted RF-1321 Betaling til selvstendig næringsdrivende Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast

OPPLYSNINGSPLIKT FOR UTBETALINGER TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

Nærmere om rapporteringsplikten Plikt til å innrapportere inntrer dersom det er utbetalt vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art. Om bokføringsgrupper Hvis du bruker andre moduler i tillegg til Finans og bokfører til kontoer som Kunder, Leverandører, Varer eller Ressurser, må du definere en kobling mellom disse kontoene og finanskontoene.

Hvis du bare bruker Finans-modulen, er det ikke nødvendig å definere bokføringsgrupper.

https://odertal.info/pisifa.php

I tillegg kan du registrere flere beløp på den samme næringsdrivende, og Visma FINALE Årsoppgjør sørger for å summere dette til ett enkelt beløp ved innrapporteringen. Hva skal innrapporteres? Hvilket skjema skal brukes?

Test kinesiotape

Frist, utsettelsesmulighet og fare for tvangsmulkt? Informasjonen hentes automatisk fra Klientopplysninger.

Har du lest dette? Digirom login

Man kan velge et annen selskap fra Personregisteret hvis man ønsker dette, ved å trykke på Velg. For å fjerne denne trykker man på knappen Fjern, da hentes innsender-ID fra Klientopplysninger igjen.

https://odertal.info/gocuf.php

DFØs innføringsmetodikk 26 Standardisering innenfor statlig regnskapsføring Det har vært en gradvis utvikling av og standardisering av de statlige virksomhetsregnskapene de siste årene: Innføring av obligatorisk standard kontoplan hos alle statlige virksomheter Nye krav til oppstillinger og publisering av årsrapport og årsregnskap Frivillig bruk av de statlige regnskapsstandardene SRS 27 Hva er SRS?

Et sett med 11 statlige regnskapsstandarder Bygger på regnskapsloven og de norske regnskapsstandardene NRS SRS er tilpasset statlige virksomheters behov og rammebetingelser. Formål: Bedre informasjonsgrunnlag for styringen i og av statlige virksomheter Legge til rette for: Informasjon om kostnader knyttet til gjennomførte aktiviteter i virksomheten.

Husk fristene! Unngå gebyrer!

Sammenlignbar kostnadsinformasjon Bedre oversikt over statens eiendeler og gjeld. Dette er grunnlagsmaterialet som skatteetaten benytter for å utforme skattemelding for formue og inntekt for den enkelte skattyter. Det er noe av det artikkelen gir svar på. Tidligere, før A-ordningen eksisterte, skulle opplysningene innrapporteres i det som da het kode 401 i lønns- og trekkoppgaven.

Kulinaris 2020

Utgangspunktet er at oppdragsgivere som i løpet av 2020 har mottatt krav på honorar for utførte tjenester fra enkeltpersonforetak som driver uten fast forretningssted, skal levere skjema RF-1321 innen fristen 15. Nedenfor går vi litt dypere inn i materien, og forsøker å gi svar på disse spørsmålene: Hvem har opplysningsplikt? Hvilke tjenester omfattes av rapporteringsplikten?

Hvilke oppdragstakere skal innrapporteres?

Se dette: Moms frakt

RF 1321 Relaterte emner

I Sumango er vi opptatt av å gjøre hverdagen enkel for regnskapsføreren, og samtidig ivareta alle krav til dokumentasjon som bestemt av myndighetene. En av flere oppgaver som tradisjonelt sett tar mye tid hos regnskapsføreren, er gjennomgang og registrering av betalinger. Alle betalinger må registreres og bokføres på riktig dato og med riktig beløp. Dette kan være en tidkrevende og «kjedelig» jobb — den må dog gjøres. Vi har derfor laget en forenklet prosess på dette, slik at regnskapsføreren kan få utført jobben raskt, sikkert og enkelt for sine kunder. Bedre tid til andre og mer attraktive oppgaver, som igjen skaper engasjerte medarbeidere i din bedrift.

RF 1321 Kommentarer:
Forfatter på Rf 1321
Brekke fra Gjøvik
Se gjennom min andre nyheter. En av mine fritidsaktiviteter er Kunstflug. jeg liker lese romaner stille.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net