Riksarkivet

  1. Mer om
Riksarkivet

Riksarkivet KantArkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare Riksarkivet bevarer arkiver fra sentrale statlige organer. Statsarkivet i Oslo forvalter regionale og lokale statlige arkiver fra Oslo og de Riksarkivet er en del av Arkivverket Riksarkivet er departementets heraldiske rådgiver og innstillende instans for nye kommunevåpen, når kommuner og fylkeskommuner ønsker å få fastsatt sine våpen i Arkivverkets viktigste oppgaver er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med

Hovedkontoret med en del magasiner var i den gamle Norges Bank-bygningen på Bankplassen 3 fra 1914 til 1978.

Riksarkivets webbutik

Magasinene var ellers spredt utover på forskjellige steder, blant annet i gamle kruttmagasiner på Hovedøya. Vi meiner det nå over 30 år lange samarbeidet fylkesarkivet har hatt med kommunane i Sogn og Fjordane vil komme godt med i tilsynsarbeida framover, og ikkje minst sikre det Arkivverket omtalar som "eit betre og relevant arkivhald" for kommunane i Sogn og Fjordane. Det inneber imidlertid at kommunane er flinke til å involvere fylkesarkivet i problemstillingar som har med dokumentasjonshandteringa å gjere.

Et nytt vårslipp kommer allerede 8.

About Riksarkivet (National Archives of Norway) Flickr

Det eldste dokumentet i Riksarkivet er datert 28. Bestillingsfrister Framhenting av arkivmateriale til lesesalen i Riksarkivbygningen skjer normalt tre ganger daglig, og bestillingsfristene er vanligvis: Kl. Materiale som er bestilt etter kl.

Arkivsaker som skal brukes på lørdager må forhåndsbestilles senest fredag kl. Lesesalen er stengt lørdager i juni, juli og august.

Har du lest dette? Odins merke lillestrøm

Bestilling av diplomer, kart og tegninger Diplomer middelalderbrev, kart og tegninger bestilles enten via Arkivportalen eller ved personlig fremmøte hos oss. Bestillingsfrister for spesialmateriale er kl. Materialet hentes til lesesalen innen én time etter disse tidspunktene.

Riksarkivet kan bli nektet opptak fra terrorsaken

Bestilling av foto Foto bestilles som vanlig arkivmateriale, men opphenting av foto vil ta lenger tid da materialet på grunn av høy luftfuktighet på lesesalen må akklimatiseres før det kan leveres. Følgende bestillingsordning gjelder for foto: Fristene for bestilling av foto er kl.

Du må søke spesielt om innsyn i dette materialet. Reservering av arkivmateriale Hvis du ikke blir ferdig med det arkivmaterialet som er hentet opp til deg før du går for dagen, gir du beskjed til lesesalsvakten, så blir det reservert til neste dag.

Riksarkivet (National Archives of Norway)

Med smygande, organiske rørsler slynger det frodige verket seg oppetter veggene. Muralen blei improvisert fram på staden av kunstnaren, og er kombinert med relieff av utskorne finerformer.

Lønn rema 1000 2018

Eg tenker også veldig på masterstudentane som tek historie no og som ikkje har tilgang på primærkjelder. Det er forferdeleg om vi får eit heilt kull masterstudentar som ikkje har lært å setje seg inn i primærkjelder i eit arkiv, som er dei aller viktigaste kjeldene for historikarar. Les også: Arkivverket kan legge forslaget i skuffen Kan søke om fysiske besøk ved kritisk behov Riksarkivar Inga Bolstad seier at Arkivverket har prioritert forskarar, studentar, journalistar og forfattarar, som kan be om å få skanna materiale dei treng.

https://lndc.us/donyrel.php

Først trodde forskerne det handlet om sølvke, som ofte forbindes med fuktighet i hus. Men disse insektene hadde ingenting med fuktighet å gjøre, tvert imot. Så da måtte man finne på et nytt navn til den lille skapningen.

RIKSARKIVET Relaterte emner

Hjem Prosjekter Riksarkivet Riksarkivet Mellom høge furutre, i ei skråning inntil skogkanten ved Sognsvann i Oslo, ligg Riksarkivet, som husar arkiva etter heile den statlege sentraladministrasjonen. Dei tre kunstprosjekta her er på kvar sin måte poetiske utforskingar av sjølve staden og funksjonen den har som det kollektive minnet til nasjonen. Om prosjektet I 2005 blei det sett i gang ei omfattande oppussing av Riksarkivet, og biletkunstnarane Ole Jørgen Ness og Eivind Lentz og komponisten Cecilie Ore fekk i oppdrag å stå for kunsten. Eivind Lentz fatta interesse for overgangen mellom analog og digital informasjon, som utgjer eit markant historisk skilje i arkivsamanheng. Lentz tinga eit «foto» frå satellitten Quickbird 450 kilometer unna, og med dette som utgangspunkt laga han seks verk, mellom anna fleire manipulerte og fargemetta variantar av satellittfotoet.

Riksarkivet
RIKSARKIVET Kommentarer:
Redaktør på Riksarkivet
Bjørge fra Tønsberg
Les også min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av futsal. jeg liker lese tegneserier plagsomt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net