Warfarinbehandling

  1. Mer om
Warfarinbehandling

Warfarinbehandling MagiKirurgi og warfarinbehandling i 2007, revidert i 2010 (utgitt av Nycomed). Brosstad har gitt tillatelse til at teksten fra plakaten vedrørende warfarin En praktisk veiledning til leger og annet helsepersonell om mange sider av warfarinbehandling. Bakgrunn for anbefalingene, risikovurdering Denne publikasjonen tar sikte på å gi praktisk veiledning om mange ulike sider av warfarinbehandling. Bakgrunn for anbefalingene, risikovurdering og Studien beskriver et 16 års materiale (1988 – 2003) av 427 pasienter som fikk warfarinbehandling ved en femlegepraksis, basert p Originalartikkel - Antikoagulasjon er livsnødvendig behandling for mange pasienter

Ved genetiske varianter av VKOR-enzymet kan også lavere doser være nødvendig.

Antikoagulasjon (Marevan)

Resistens: Ved warfarinresistens er 5-20 × normal dose nødvendig for å oppnå terapeutisk respons. Ved dårlig behandlingsrespons, bør andre årsaker utelukkes, som manglende oppfølgingsevne, interaksjon med andre legemidler eller matinntak samt laboratoriefeil.

Kumarinnekrose: Ved arvelig protein C- eller S-mangel gis heparin først for å unngå kumarinnekrose. Dette skjer ved hemming av enzymet som reduserer vitamin K til sin aktive hydrokinonform.

Glittertind advokatfirma

Denne hemmingen skjer ved at warfarin utkonkurrerer vitamin K, en såkalt kompetitiv hemming. Den blodfortynnende effekten sees først etter flere dager på grunn av koagulasjonsfaktorene har ulik halveringstid. Konklusjon Resultatene av studien tyder på at ­pasienter som bruker warfarin og som får rådgivning av sykehusfarmasøyt, bedrer sine kunnskaper, spesielt om bivirkninger av warfarin, sammenliknet med pasienter som ikke får denne informasjonen. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2012; 5: 19—23.

Hovedbudskap Blodfortynnende legemidler warfarin har høyest andel rapporterte alvorlige bivirkninger og flest rapporterte dødsfall i Norge. Pasientene vet hvordan de skal ta legemidlet, men kan lite om bivirkningene. For å øke pasientsikkerheten ved warfarinbehandling, bør pasientene få rådgivning. Pasienter som får rådgivning av sykehusfarmasøyt, bedrer sine kunnskaper om warfarin.

Research article, Summary What do patients know about their ­warfarin therapy?

Les også: Lekia lagunen

Background Warfarin is used for prophylaxis or treatment of thromboembolic ­disorders and after heart valve surgery. Warfarin saves many lives, but also causes several deaths. It therefore requires individual dose adjustments and frequent control.

Laboratoriehåndbok

Material and methods The study was controlled, randomized, quantitative and prospective. A question­naire was used to identify hospitalized ­patients' knowledge about ­­war­farin.

The intervention group received individual counselling by a pharmacist about ­warfarin. The same questionnaire was used in a telephone interview at least six months later for both groups.

Results One hundred patients were randomized to the control or the intervention group. At admission, the mean number of correct ­answers was 12. At follow-up, the control group answered 12.

Opplæring i egenkontroll ved warfarin

Få pasientar hadde meir enn 12 veker mellom INR-målingane. Det var sjeldan notert i journal at informasjon var gitt til pasienten. INR bør være i nedre del av det tilstrebede området ~3,0 i tilknytning til det forestående inngrepet. Tannlegen bør være spesielt oppmerksom på blødningsfaren og ha nødvendig symptomatisk behandling tilgjengelig ved inngrepet. Stockley's Drug Interactions.

London: Pharmaceutical Press. Vis hele teksten Hva er antikoagulasjonsbehandling? Antikoagulasjonsbehandling er behandling med medikamenter som hemmer blodets evne til å levre seg. Arch Intern Med 1994;154:1449-1457.

Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA 2001;285:2864-2870. Antithrombotic therapy for atrial fibrillation.

Helsport dividalen 3 camp

Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2012;141:e531S-e575S.

https://odertal.info/7884-1.php

Antithrombotic therapy to prevent stroke in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis. Ann Intern Med 1999;131:492-501. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial fibrillation in the atrial fibrillation clopidogrel trial with Irbesartan for prevention of vascular events ACTIVE W: a randomised controlled trial.

Lancet 2006;367:1903-1912. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. Alle legemidler har dette problemet: Kliniske studier er idealiserte situasjoner. Steinar Madsen Foto: Statens legemiddelverk — I kliniske studier utelukkes ofte pasienter med høy risiko for bivirkninger, samtidig som pasientene får bedre oppfølging mens de er med i studiene, forteller Madsen i Legemiddelverket.

Madsen forteller at legemiddelselskapene ofte ikke vil gi fra seg rådataene fra de kliniske studiene. Det gjør det vanskelig for uavhengige forskere å sjekke om alle bivirkninger faktisk er rapportert inn, og rapportert på en riktig måte.

Annonse — Til sammen gjør det at legene kan få et for positivt inntrykk av et legemiddel. Det kan bety at de skriver ut medisinen til pasienter som enten har liten nytte av den, eller en høy risiko for bivirkninger, sier legen.

WARFARINBEHANDLING Relaterte emner

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling. Denne utredningen er mer enn 5 år gammel Last ned pdf Dato for henvendelse: 09. Hva skjer hvis pasienten tar for lite av det legen har forskrevet? Hvilke medisiner bør en ikke bruke samtidig med warfarin? SVAR: Pasienthåndboka 1 gir en grei beskrivelse av de nevnte momentene ved warfarinbehandling: Man måler medikamentets virkning dets blodfortynnende evne i en vanlig blodprøve.

Warfarinbehandling
WARFARINBEHANDLING Kommentarer:
Rapportert den Warfarinbehandling
Aarseth fra Sarpsborg
Bla gjennom min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av ägyptisches Stockzaun. jeg liker utforske norske bøker lystig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net