Subkutan Injeksjon

  1. Mer om
Subkutan Injeksjon

Subkutan Injeksjon Som et resultatSubkutan, forkortes ofte som s.c. eller sc, betyr under huden eller ført inn i underhuden. Betegner vanligvis administrasjon av legemiddel som injeksjon eller infusjon til underhudsvevet. Utførelsen av subkutan injeksjon er enklere, raskere og intradermalt (i huden); subkutant (under huden, det vil si i underhudsvevet); intramuskulært (i en muskel); intravenøst (i en vene En subkutan injeksjon (SC) administreres inn i subkutis, hudlaget under epidermis og dermis. Subkutane injeksjoner brukes til Ved subkutan injeksjon skal huden ved stikkstedet klemmes sammen, slik at huden løftes opp fra muskelen under. Kanylen settes inn med 90º vinkel Legemidler kan administreres subkutant som injeksjon, infusjon eller implantat. Subkutan administrasjon er aktuelt ved behov for langsom

Anaesthesia 2011;66:574‐578. Isopropyl alcohol skin antisepsis does not reduce incidence of infection following insulin injection.

Injeksjonsteknikker

Am J Infect Control 2013. Ophthal Plast Reconstr Sur 2009; 25:178‐9. Ramirez‐Arcos S, Goldman M. Skin disinfection methods: prospective evaluation and postimplementation results.

Hvis man velger å gå inn fra lateralsiden, går man inn rett under sidelinjen, omtrent midt på halestilken. Kanylen føres i omtrent 45 graders vinkel kranialt og inn mot undersiden av virvelkorpora. Hvis man velger ventralsiden føres kanylen inn i den ventrale midtlinje rett kaudalt for gattfinnen. Nålen føres skrått fremover mot virvelsøylen og vanligvis er kanylen inne i venen når nålespissen butter mot undersiden av virvelkorpora.

https://lndc.us/4275.php

Nålespissen beveges evt. Hvis fisken skal avlives etter blodprøvetakingen tas blodet helst fra hjertet på bedøvet fisk. Dette gjøres ved å stikke inn nålespissen i midtlinjen mellom forkant av brystfinnefestene.

Subkutan injeksjon

Ofte vil det komme en dråpe eller to med insulin etter at du har trukket ut nålen. Hvis du teller til ti eller tyve etter å ha satt insulinet, vil du miste mindre insulin enn om du trekker ut nålen straks injeksjonen er satt. Mister du en eller flere dråper, kan det være vanskelig å vite nøyaktig hvor mye insulin du har satt. Subkutan injeksjon[ rediger rediger kilde ] En subkutan injeksjon SC administreres inn i subkutis, hudlaget under epidermis og dermis.

Håndbok i palliasjon for sykehjem i Tromsø kommune.

Tilførsel av erytropoitin (EPO) ved kreftrelatert anemi

Husebø BS, Husebø S. Sykehjemmene som arena for terminal omsorg — hvordan gjør vi det i praksis? Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125 10: 1352-4.

Farmen tv2

Rosland JH, von Hofacker S et al. Den døende pasient. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126 4: 467-70.

I relasjon: Modena hamar

Engtrø E, Piepenstock Nore S et al. Metodebok for sykehjemsleger, Palliasjon, Bergen kommune. Den lille nålen og den begrensede risikoen for å treffe en nerve eller blodkar gjør subkutan selvadministrasjon å foretrekke fremfor intramuskulære skudd.

https://lndc.us/banan-mot-diarre.php

Pasienter som må injisere medisiner ofte blir anbefalt å rotere injeksjonssteder slik at området ikke blir for ømt, og slik at cyster ikke dannes og hemmer medisin absorpsjon. For å gi en subkutan injeksjon, samler du en alkoholservietter, flasken med medisiner, den pakke sprøyten, en gasbind og et diagram for registrering av rotasjonsstedet, hvis en blir brukt.

Selv subkutane injeksjoner for fertilitetsbehandlinger

Håndvask er avgjørende for å minimere innføring av bakterier på injeksjonsstedet. Den lille nål og begrenset risiko for å treffe en nerve eller blodåre gjør subkutan selvadministrering å foretrekke fremfor intramuskulære skudd.

Tv2 været

Pasienter som må injisere medikamenter ofte rådes til å rotere injeksjonssteder, slik at området ikke blir overdrevent anbud, og så at cyster ikke vil danne og hemme absorpsjonen. Å gi en subkutan injeksjon, samle en alkoholserviett, flasken av medisiner, den pakket sprøyte, en kompress, og et diagram for opptak nettstedet rotasjon, hvis man er i bruk.

Håndvask er kritisk for å minimere innføring av bakterier i injeksjonsstedet.

SUBKUTAN INJEKSJON Relaterte emner

Hun jobber i en vikarpool og setter vaksiner på ulike steder i distriktet. Dagen i forveien jobbet hun på et pop up-vaksinesenter på en brannstasjon. Det var veldig egnet, men kaldt, forteller hun på telefon. Det betyr at de jevnlig må resertifiseres. Scudder, som har vært ute av klinisk praksis noen år, hadde ikke det da hun flyttet tilbake til England i høst. Men hun har fått pandemilisens, som i forbindelse med koronautbruddet kan gis til sykepleiere uten aktiv lisens de siste tre—fem årene, eller som er pensjonerte.

Subkutan Injeksjon
SUBKUTAN INJEKSJON Kommentarer:
Forfatter på Subkutan injeksjon
Jakobsen fra Kaupanger
Les også min andre innlegg. Jeg elsker absolutt vier verbinden. jeg liker dele interessante nyheter hjelpeløst.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net