Befolkningsutvikling I Verden Powerpoint

  1. Mer om
Befolkningsutvikling I Verden Powerpoint

Befolkningsutvikling I Verden Powerpoint PraktiskMen folketallet vokser veldig forskjellig i forskjellige deler av verden på jorda i Kina og India de mest folkerike landene i verden.1/3 av verdens mennesker bor der. Laste ned ppt "Befolkningsutviklingen i verden I løpet av de siste 20 årene er andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom A: nesten fordoblet; B: mer eller mindre uforandret Det er ca.6,6 milliarder mennesker på jorda. Hvert år blir det ca.80 millioner flere mennesker BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN Den demografiske overgangen En modell for Verdens befolkning Ennå plass til mange mennesker Er jorda overbefolket

I dag handler debatten i større grad om bærekraftig utvikling. Det er grenser for hva naturen tåler og vi må derfor finne måter å skape gode levekår for mennesker i dag uten å ødelegge for framtidige generasjoner. Hva er demografisk overgang? Den vanligste måten å måle befolkningsutvikling på er ved å studere hvordan en befolkning utvikler seg over tid.

Ved å måle faktorer som fødselsrate, dødsrate, innvandring og utvandring er det mulig å lage en modell for hvordan befolkningen vil se ut i framtiden. Denne modellen for hvordan befolkningen utvikler seg i et land kalles demografisk overgang.

Tine matsans

Fase 5 preges av sterk aldring i befolkningen, men vi vet ikke hvordan fruktbarheten vil utvikle seg. Derfor er ikke fase fem definert enda.

Både Tyskland og Japan er foreslått som mulige land som allerede er i fase 5.

Bekkestua skole : Foredrag med Jan Egeland

I begge disse landene er fødselsraten lavere enn dødsraten. Det er forventet at dette vil medføre befolkningsreduksjon. Takket være immigrasjon og fordi folk lever lengre er imidlertid befolkningen fortsatt stigende i Tyskland, og relativt stabil i Japan. Den demografiske overgangen bygger på en hypotese om at alle verdens land vil fullføre den demografiske overgangen innen år 2100.

Kapittel 7: Vann i verden Vannkunnskap

Det betyr at kvinner i gjennomsnitt vil få færre enn to barn og at levealderen vil øke. De fleste europeiske land, inkludert Norge, gikk gjennom de første to fasene på slutten av 1800-tallet og har nå gjennomført den demografiske overgangen. I de fleste andre land utenfor Europa fant fase to sted på 1950-tallet. Da var det en rask nedgang i dødeligheten, mens fødselsraten holdt seg høy.

Dermed fikk de en høy befolkningsvekst. Fortsatt har mange land, spesielt i Afrika sør for Sahara, en høy fødselsrate. Derfor er det forventet at den største befolkningsveksten i verden vil skje i nettopp disse landene. I de fleste andre regionene, som Latin-Amerika, Sør-Asia og Nord-Afrika, har landene beveget seg over i fase tre hvor også fødselsraten har begynt å avta. Mindre fattigdom fører til lavere befolkningsvekst Fattigdom er både en årsak til, og en konsekvens av, befolkningsvekst.

Om du aldri har opplevd krigens faser, ensomheten i fangenskap, lidd av tortur, eller blitt plaget av sult Da er du bedre stillt enn 3 milliarder mennesker her p jorden.

Hvis du kan g til kirken uten bli trakassert, arrestert, torturert eller drept Sidene er fra 2003 og blir ikke lenger oppdatert.

Noen fakta kan ha endret seg siden rapporten ble laget, men stort sett gjelder de samme forholdene i dag. Hva skjer når fattige må betale for vannet? I dag bruker fattige i u-landene 60-70 prosent av inntektene til å skaffe seg vann.

Kapittel 7: Vann i verden

De med minst penger betaler mest. Vann, konflikter og krig I hvilken grad fører uenighet om retten til vannressursene, til konflikter og krig? Det er ulike meninger om dette. Mange land er avhengige av at vann renner fra nabolandet for at de sjøl skal få vann.

Nederland og Ungarn er eksempler i Europa. Det er mange avtaler i verden om hvordan vannet kan brukes. Men det er ikke krig. FN sier også: Uten tilgang til rent vann og toaletter står Tusenårsmålene, de internasjonale målene for å halvere fattigdom og utrydde sult innen 2015, i fare. Over store deler av verden er forurenset vann en langt større trussel mot menneskelig sikkerhet enn voldelige konflikter. Noen fakta Verdens vanndag FN har bestemt at Verdens vanndag skal markeres hvert år den 22.

https://odertal.info/hunydar.php

FN sier at det egentlig er nok vann i de fleste landene, men at myndighetene ofte ikke sørger for at alle får. FN sier at alle mennesker kan få minst 20 liter rent vann hver dag, og at de som ikke kan betale, skal få det gratis. Det mener FN er mulig. Kanskje de som bor i rike land kan hjelpe FN med å få det gjennomført?

Noen fakta om vann og sykdom Omtrent 6000 barn dør hver dag av sykdommer som oppstår fordi de ikke har tilgang til rent drikkevann, har utilfredsstillende sanitære forhold og dårlig hygiene — dette tilsvarer at 20 jumbojetfly styrter hver dag. Cc Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Nd Du kan ikke endre innholdet. Absolutt og relativ fattigdom Det er Verdensbanken som har satt de grensene for fattigdom som er mest brukt.

De anslår at ekstrem fattigdom er å leve av under 1,90 US dollar om dagen, noe som tilsvarer ca 16 kroner.

Befolkningsutviklingen i verden.

FN bruker denne grensen for fattigdom i sine tusenårsmål. Verdensbanken regnet med at i løpet av 2015 gikk antallet fattige under 1 milliard. Tallet er dermed halvert siden 1990. Nepal, Indonesia, Kina ikke skandinaviske land. Oman, Libya, Tunisia: de arabiske landene har hatt sørst relativ fremgang. Hvorfor fikk vi da revolusjon her? De har jo fått mer utdanning, økt levealder mm.. Jo, for utdanning er en øyeåpner.

Langnes Skole : Samfunnsfag

De ser og lærer hvordan de har det. Utdanning er en revolusjonær kraft. Fører verden fremover. Flere og flere demokratier, færre diktaturer. Er dette trenden fremover?

https://lndc.us/tv2-voice.php

Fra Berlinmurens fall, den arabiske våren mm: flere og flere søker demokratiet. Hva så med krig og fred? Væpnet konflikt: Væpnet konflikt mer enn 25 drepte i strid per år. Frigjøringskriger etter 2. MEN: et tilbakeskritt var krigen mot terror.

BEFOLKNINGSUTVIKLING I VERDEN POWERPOINT Relaterte emner

Kapittel 7: Vann i verden Vann i verden Forurenset drikkevann er verdens største helseproblem. Diaré tar i dag livet av flere mennesker enn alle verdens kriger. FN sier at adgang til rent vann er en menneskerett. Hvordan skal det bli mulig? Les videre om vannet i verden og om hva som kan gjøres.

BEFOLKNINGSUTVIKLING I VERDEN POWERPOINT Kommentarer:
Rapportert den Befolkningsutvikling i verden powerpoint
Olsson fra Bergen
jeg liker lese om Norge høflig. Anmeldelse min andre nyheter. jeg er tent på Knoten.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net