Steinkjer Kommune Ansatte

  1. Mer om
Steinkjer Kommune Ansatte

Steinkjer Kommune Ansatte SeierAnsattelisten vi har ute på nettsiden vår er ikke helt oppdatert for tiden pga tekniske problemer. Vi har derfor ikke mulighet å opdatere Kommunens vedtatte språkprofil, forslag til nye maler og annen informasjon om temaet klart språk. Til nyansatte · Styrevervregisteret Konsernet er gjennom Steinkjerbygg KF eid av Steinkjer kommune og er kommunens En god ledelse legger jo til rette for trivsel og Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dine private forsikringer

Klarer man det, kommer resultatene av seg selv. Slik er det i alle fall i min verden. Rødt har tre representanter i kommunestyret, og er sånn sett som arbeidsgivere å regne.

Loading

Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor. Søknadsskjema Sæjjasadtjebarkijh Maanagïerth jïh skuvlh sæjjasadtjebarkijh daarpesjidh mejtie gåarede gåhtjodh.

Kol engelska

Unntaket gjelder ikke minnestunder og lignende. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres så lenge de er i tråd med nasjonalt regelverk På kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted skal munnbind brukes dersom det er fare for at det ikke kan holdes 2 meters avstand. Plikt til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand til kunder, men ikke om dert er iverksatt andre smitteverntiltak i tråd med FHI sine anbefalinger, eks bruk av skillevegger.

Solskjermingsfilm

Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene.

SAMLING FOR KOORDINATORER STEINKJER KOMMUNE 21 09 17

Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring. Nyhetsbrev Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette.

For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet.

Koronavirus i Trøndelag NRK Trøndelag Lokale nyheter, TV og radio

Byggestart for selve kulturhuset fase 2 er planlagt til primo 2021. Aktiviteten i bygget skal etter hvert flyttes til Steinkjer sentrum når det nye kulturkvartalet står ferdig i 2023.

https://odertal.info/9815.php

Eiendommen Dampsaga Kulturbygg går derfor inn i en utviklingsfase der plan for hva bygget og eiendommen skal brukes til i fremtiden legges. Steinkjerbygg har vært sentral i byutviklingen i Steinkjer siden selskapet ble etablert i forbindelse med gjenreisningen av byen etter krigen.

Steinkjer, Korona Dette er de nye tiltakene i Steinkjer kommune

Over hundre kompetente medarbeidere sørger i dag for at 43 formålsbygg, over 700 boenheter og en rekke kontor- og næringslokaler ivaretas på en god måte - til beste for leietakere, brukere og kommunens innbyggere. Steinkjerbygg KF gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter som gjør både kommunen og administrasjonsbyen attraktiv for næringsliv, offentlig sektor, kultur, idrett og bosetting!

Vi som jobber i Steinkjerbygg er stolte over det ansvarsfulle oppdraget vi har i å forvalte og utvikle eiendomsmassen i kommunen! Bjørn Kalmar Aasland, administrerende direktør Personvernerklæring Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende.

STEINKJER KOMMUNE ANSATTE Relaterte emner

Det er en gledelig og stor respons, sier kommunalsjef for helse Bernt Tennstrand i Lillehammer kommune. Det var mandag at Lillehammer kommune varslet på sosiale medier at de ønsker å rekruttere ledig helsepersonell i forbindelse med korona-situasjonen. Beredskap — Vi trenger helsepersonell for medisinsk oppfølging og stell og pleie av pasienter. Lillehammer kommune har derfor behov for at sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere stiller seg til rådighet for å hjelpe til med å ivareta disse oppgavene. Vi ønsker etablere en base av fagfolk og andre som vi har i bakhånd, spesielt hvis korona-epidemien vedvarer, sier Tennstrand. Blant annet i hjemmetjenesten, der flere ansatte er blitt dirigert over til testing av korona-smitte i Ungdomshallen. I tillegg er det influensatid, uavhengig av korona-epidemien.

STEINKJER KOMMUNE ANSATTE Kommentarer:
Redaktør på Steinkjer kommune ansatte
Lindseth fra Stavanger
Bla gjennom min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Bankrest Shooting. Jeg nyter studere dokumenter uetisk.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net