Den Industrielle Revolusjon Sammendrag

  1. Mer om
Den Industrielle Revolusjon Sammendrag

Den Industrielle Revolusjon Sammendrag FortrollereBetydde kort sagt at nye maskiner erstattet muskelkraft i stor grad. Tidligere hadde spinningen og vevingen foregått i hjemmene til folk, men med alle disse nye og dyre maskinene var det ikke lenger for folk å drive slik. Det ble derfor bygd fabrikker som folk måtte dra til for å jobbe Den industrielle revolusjonen som begynte ca. 1750, var en like stor omveltning som jordbruksrevolusjonen for 10 000 år siden Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til industriproduksjon, men en gradvis omlegging til moderne produksjons- og HVORFOR KOM DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON FØRST I STORBRITANNIA? Det er mange årsaker til dette: Storbritannia hadde viktige råvarer som kull, jern, ull; Det var Hvorfor startet den industrielle revolusjonen i Storbritannia? Til tross for at Storbritannia hadde betydelig færre innbyggere i forhold til andre europeiske

Ekspresspost pris

Herskerklassen, mandarinene, fryktet alt som kunne forandre samfunnet. De likte ikke kontakt med barbarene i utlandet.

Den fjerde industrielle revolusjon

Jernbanen bandt USA fysisk sammen og det amerikanske næringslivet drog nytte av at det åpnet seg et stort innenlandsmarked. Stor innvandring bidrog dessuten til å forstørre dette markedet ytterligere. En annen grunn til at USA fikk en særstilling som verdens ledende land økonomisk sett, var at myndighetene førte en næringspolitikk som gjorde at initiativrike entreprenører møtte få hindringer når de ville starte ny næringsvirksomhet.

Denne perioden brakte også frem nye organisasjonsmessige innovasjoner, som etter hvert fikk sitt utspring i amerikanske storbedrifter. Dette ble gjort ved å slå sammen mindre bedrifter til større konsern, noe som ikke var vanlig i Storbritannia.

Årsaker og Forutsetninger for den industrielle revolusjon

Storbedriftene hadde en høy produktivitetsgevinst og dermed også et konkurransefortrinn. Amerikansk kapitalisme skilte seg dessuten ut ved å dele eierskapet og ledelsen i virksomhetene.

Dette førte til at man fikk børsnoterte aksjeselskaper der aksjene som regel ble spredd på en rekke investorer. Som en oppsummering kan man si at den amerikanske formen for kapitalisme var preget av konkurranseorientering, og en stor grad av markedsøkonomi.

Vil forklare den moderne verdens fremvekst

Arbeidere som tidligere hadde jobbet med håndtverk og jordbruk ble erstattet av maskiner, de måtte da jobbe i fabrikker. Det var lange dager med mye støy og støv i lufta, det førte til dårligere helse hos fabrikkarbeidere.

Klasseskillet innenfor landene ble større og tydeligere, da middelklassen følte seg overlegne ovenfor arbeiderklassen. Byene var ikke klare for den sterke urbaniseringen, så husene og de sanitære forholdene var dårlig utviklet, det var lite rent vann og kloakken forurenset det rene vannet og gatene. Avfall ble kastet i gatene, gravlunder ble gravd opp slik at det ble plass til nye.

https://odertal.info/tv2-sport-premium-sendeskjema.php

Kull industrien gjorde at sola ikke trengte gjennom, du måtte ut av byene hvor lufta var renere. Barn og kvinner måtte jobbe under fryktelige forhold i fabrikker.

Tidsskriftet Michael : 6 Selvhjelpsprinsippet og sosiale spørsmålet»

Pessimistene eller optimistene? Du velger selv om elevene gjør oppgavene individuelt eller i samarbeid med andre medelever.

https://odertal.info/6809.php

Det medfølger ikke fasit til oppgavene her i lærerveiledning, så det anbefales å lese igjennom oppgavene og notere stikkordssvar i forkant av undervisningstimen.

En annen dominerende skoleretning hevder at Vesten kunne lykkes på grunn av slavehandel, imperialisme, utbytting og lignende. Da er Vestens senere makt og innflytelse illegitim. Var 1814 en norsk revolusjon? Hvilke konsekvenser fikk den industrielle revolusjon for næringsutvikling og sosiale forhold i Norge?

Microsoft exchange activesync login

DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON SAMMENDRAG Relaterte emner

Muntlig eksamen historie: revolusjoner Problemstillinger, korte artikler og primærkilder som kan brukes til å presentere revolusjoner er samlet her. Revolusjon er en betegnelse brukt om raske og grunnleggende endringsprosesser i samfunnet. Historien har mange eksempler på hendelser som har ført til grunnleggende endringer og derfor gjerne omtales som revolusjoner. Til en eksamen i historie om revolusjoner gjelder det å reflektere over hvorfor revolusjoner oppstår og hvilke konsekvenser de får. Du bør vite om ulike typer revolusjoner og kunne gjøre rede for hovedtrekk ved et utvalg revolusjoner.

Den Industrielle Revolusjon Sammendrag
DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON SAMMENDRAG Kommentarer:
Rapportert den Den industrielle revolusjon sammendrag
Tandberg fra Alta
Jeg nyter lese romaner rettferdig. Anmeldelse min andre innlegg. jeg liker Cluster-Ballonisierung.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net