Fuglearter

  1. Mer om
Fuglearter

Fuglearter UovertruffenFugler eller nåtidsfugler er tobeinte, varmblodige virveldyr som nedstammer fra de skjellkledte, øglelignende sauropsidene. Det største særtrekket hos fugler er at kroppen er tilnærmet fullstendig dekket av fjær, noe man ellers ikke finner hos Her er en liste over fuglearter som er aktuelle gjester på fuglebrettet, med pekere til foto og en kort beskrivelse av de enkelte artene Dette er en oversikt over mange fugler som hekker, har fast tilhold eller som er innom Norge i løpet av et Oppdag norske fugler ved hjelp av lyder og bilder - helt gratis. Nettsiden fungerer også på din iPad og din mobiltelefon Det er 231 fuglearter som regelmessig hekker i Norge. Langt flere arter er sett her i landet. Mange av fuglene i Norge er trekkfugler som

Glide- eller sveveflukt på urørlige vinger praktiseres ofte blant annet av albatrosser og store rovfugler. Svirre- eller helikopterflukt brukes når for eksempel en tårnfalk stopper i luften og blir hengende på samme sted for iaktta en mus på bakken.

https://odertal.info/jekab.php

Typisk svirreflukt forekommer også hos kolibriene og solfuglene når de stopper foran en blomst. Fugler med bølgeflukt slår vingene sammen med jevne mellomrom og faller da litt nedover i luften. Slik flukt forekommer utpreget hos spetter. Vanlig flukthastighet hos småfugler er cirka 30—40 kilometer i timen.

Netthandel dk

Ender og vadefugler flyr omtrent dobbelt så fort, mens svaler og tårnseilere tilbakelegger cirka 100—200 kilometer i timen. Vandrefalk i stup skal kunne komme opp i cirka 400 kilometer i timen. Språk er stadig i utvikling og hvordan ord oppfattes og forstås endrer seg over tid.

NNKF har i sitt virke benyttet noen forstavelser i fuglenavn som i dag blir oppfattet som nedsettende uttrykk. Vi tok derfor, i 2014, konsekvensen av dette og endret alle navn som har benyttet forstavelsene hottentott-, kaffer- og neger- til mer tidsriktige uttrykk f. Dette er nok en problemstilling som vi kan se gjenta seg i tiden fremover. Bruken av noen geografiske betegnelser er endret i samsvar med offisiell norsk staving av landet f. Mange utdødde arter har også fått norske navn. Nesten alle utdødde fuglearter er arter som levde på isolerte øyer og som døde ut straks øyene ble funnet og kolonisert på 1500—1800-tallet f.

Noen ytterst få slike arter er inkludert på norgeslista selv om de ikke står i Clements-lista siden de døde ut i tiden før dennes gyldighet; elefantfugl, moaer kun på ordensnivå og moaørn. I denne lista med norske fuglenavn er selvfølgelig det vitenskapelige navnet oppgitt som førende for arters systematikk. Denne ble ikke sett igjen, før Eivind fant den på samme plass dagen etterpå. Etter noe frem og tilbake ble den antatt å være en ramasanger Hippolais rama, men mistanken ble så ledet inn på tartarsanger Hippolais caligata.

Fuglen ble fanget inn for sikker artsbestemmelse. Skogsnipehunnen drar mot syd straks eggene er klekket. Hannen overtar ansvaret for ungene.

En etternøler fra trekket mot nord, kan faktisk krysse de første snipene på vei mot syd! Arter som storspove og gluttsnipe har tilsvarende mønster.

Fuglelivet ved Østensjøvannet

Allerede i slutten av juni, begynnelsen av juli er enkelte trekkfugler på vei sydover. Til stadighet gir ornitologene oss ny viten om fuglelivet. Flere av artene man tidligere trodde trakk ut av landet, overvintrer langs kysten. Fugletrekket er altså langt mer nyansert enn man trodde for få år siden. I tillegg påvirker klimaendringene fuglelivet slik at flere nye arter dukker opp ulike steder i landet, mens andre går ned i antall. Moderne driftsformer i jord- og skogbruket spiller også en rolle.

Naturen er svært sammensatt, og den har et vell av reaksjonsmønstre som vi burde lære oss mere om.

Lus på fuglebrettet

Antall stokkender har sunket dramatisk fra april. Stokkandparene har flydd av gårde til hekkeplassene. Hunnen i paret bestemmer hvor hekkingen skal skje, og hun vil alltid hekke ved sitt fødested. Hannen blir med til hekkeplassen, men forlater henne relativt raskt etter parringen. Året etter har de nye partnere. De stokkendene man finner ved Østensjøvannet i juni, hekker her.

Sothøna har sommeren igjennom opptatt med å ta vare på ungene sine. Sivhøna starter ofte på kull nummer to. Makrellterner er faste gjester hver sommer. Unghegrer kan en se på ettersommeren.

Den nye vadedammen nord for Østensjøvannet ser ut til å kunne bli et nytt fiskested for denne tålmodige fuglen.

Last ned også: Bolonka valp pris

Ved vannet er det som oftest bare strandsnipe og enkeltbekkasin av vaderne som er faste hvert år på trekket sydover. Antallet ender stiger sakte men sikkert gjennom sommeren. I august er det flest av stokkender, toppender og kvinender. Vadedammen har tiltrukket seg mange krikkender på høsttrekket.

Runde Fugleliv Nature is harmony

En gang ble det også sett hele tolv individer av den sjeldne skjeanda samtidig i den nye dammen. Brunnakke i et lite antall er innom på høsten. Den sjeldne lappfiskanda er antakelig fast gjest hver høst. I oktober har det enkelte år vært mulig å se godt over førti laksender som systematisk dykker etter fisk.

På ettersommeren samler det seg store mengder med stær ved Østensjøvannet. I skumringen kommer flokk på flokk inn til området for overnatting. Av og til letter alle på en gang, og siluetten av flere tusen stær mot kveldshimmelen er et overveldende og karakteristisk syn som varsler at høsten er i anmarsj.

Toppdykkeren er meget tallrik på denne tiden av året. Ungfuglene har krabbet ned fra mors rygg, og er lett kjennelige på svarte og hvite striper på hals og hode. Det er heller ikke mulig å ta feil av den intense lyden fra ungfuglenes strupe. Etter hvert forlater også toppdykkerne Østensjøvannet.

Den nye rapporten inneholder tellinger og beregninger fra de siste fem årene. Fagfolkene anslår for eksempel at italienerne ulovlig tar livet av 5,6 millioner fugler hvert år. Særlig spurvefugler blir rammet. Kilde: Norsk Polarinstitutt Alke er en pelagisk dykkende sjøfugl i gruppen alker, en monofyletisk gruppe innen familien alkefugler.

Arten hekker i tempererte, boreale og lavarktiske kystområder i det nordlige Atlanterhavet. Kilde: Wikipedia Lomvi eller ringvi er en pelagisk dykkende sjøfugl og den største av alkene, en monofyletisk gruppe som tilhører familien alkefugler. Arten finnes i tempererte og lavarktiske kyststrøk i nordområdene i Atlanterhavet og Stillehavet.

Kilde: Wikipedia Gravand og Stokkand er kystbundne overflatebeitende sjøfugler og våtmarkstilknyttede fuglearter som tilhører andefamilien. Gravand ble kåret til Årets fugl i 2016 av Norsk Ornitologisk Forening og regnes som en kortdistansetrekkfugl. Stokkand tilhører slekten Anas i tribuset grasender. Dette er tradisjonelle ender som inngår som en underfamilie i andefamilien. Kilde: Wikipedia Ærfuglen tilhører gruppen av kystbundne dykkende sjøfugler og er ei stor fiskand i andefamilien.

I Nord-Norge har den vært så vanlig at den ofte regnes som «husfugl», og arten er den største andearten i Norge. Seks underarter blir normalt anerkjent. Kilde: Wikipedia Tjelden er en fjæretilknyttet fugleart som tilhører tjeldfamilien og regnes som en kortdistansetrekkfugl.

FUGLEARTER Relaterte emner

Fuglelivet Den store variasjonen i vegetasjonen og i kulturlandskapet rundt vannet gjør at området tiltrekkes av mange ulike fuglearter. I naturhistorisk sammenheng har fugleelskere vært hyppige gjester i over hundre år. Allerede i 1864 gjorde zoologen Robert Collet notater om fuglelivet. Det er registrert 220 høsten 2009 forskjellige fuglearter i dette lille området. Tatt i betraktning størrelse og beliggenhet, er dette tallet meget høyt.

Fuglearter
FUGLEARTER Kommentarer:
Rapportert den Fuglearter
Volden fra Drammen
Se over min andre innlegg. Jeg elsker absolutt Freeboating. jeg elsker utforske norske bøker gjentatte ganger.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net