1 Mosebok 3

  1. Mer om
1 Mosebok 3

1 Mosebok 3 SeierAdam og Eva faller i synd. 1Men slangen* var listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud Men slangen* var listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud Da sa slangen til kvinnen: «Dere kommer slett ikke til å dø.e 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli I det tredje kapittelet i 1.Mosebok møter de to første menneskene sin første fristelse og største prøvelse i livet. Satan, utkledd som en slange, klarer å snike

Abraham sier til Gud at «måtte Ismael få leve for ditt ansikt! Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans etterkommere. Gud forteller Abraham at Sara vil bli med barn og skal føde en sønn innen ett år.

Da hun overhører dette fra teltåpningen ler Sara. Mennene spør Abraham «Hvorfor ler Sara og sier: Skulle jeg virkelig få barn, gammel som jeg er? Er det noe som er umulig for Herren?

Redd nekter Sara for å ha ledd, hvortil mannen svarer «Jo, du lo». Gud forteller at han har tenkt å straffe byene Sodoma og Gomorra: «Høyt er klageropet over Sodoma og Gomorra, for synden der er svært stor. Gud svarer: «Jeg skal ikke ødelegge den for de tis skyld. Før de legger seg kommer alle mennene i Sodoma og omringer huset, og krever at Lot utleverer mennene slik at de kan voldta dem. Lot tilbyr sine to døtre, men folkemengden avslår; de to mennene trekker Lot tilbake inn i huset, og slår mennene utenfor døren med blindhet.

Deretter advarer mennene Lot om å ta med sin familie og flykte fra byen. Etter å ha flyktet sier en av mennene at Lot skal flykte til fjells, slik at «ikke blir revet bort».

Lot overtaler de til å spare den lille byen Soar i nærheten, i frykt av å dø i fjellene, slik at han kan flykte dit. Herren Gud lar «svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra», men da Lots kone ser seg tilbake som Gud forbød, blir hun til en saltstøtte. Gud viser seg for Abimelek i en drøm, og Abimelek gir tilbake Sara til Abraham, og gir han også fe og tjenere; til Sara gir han tusen sjekel sølv.

Gud helbreder Abimelek sitt hus så de igjen kan føde, etter at «hvert morsliv i Abimeleks hus» ble stengt på grunn av Sara. Sara føder Isak, og sier: «Gud har fått meg til å le.

Det sies at Jesus er hovedpersonen i hele Bibelen iTro

Og alle som hører dette, kommer til å le med meg. Gud hører derimot guttens stemme, og da åpner Gud øynene på Hagar slik at får hun se en vannbrønn.

https://lndc.us/kiwi-karl-johan.php

Ismael vokste opp som bueskytter og bodde i Paran-ørkenen, og fikk en kone fra Egypt. I det Abraham skal ta kniven for å slakte sønnen, lyder Guds stemme fra himmelen: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg. Rebekka, bror til Laban og datteren til Betuel, sønn av Nahor — Abrahams bror. Rebekka ankommer til Isak i Negev.

I morslivet slåss de to barna med hverandre, og Gud forklarer at «to folkeslag er i ditt morsliv, to folk skal skilles før de blir født. Det ene blir sterkere enn det andre, den eldste skal tjene den yngste.

Esau vokser opp som dyktig jeger, mens Jakob er «en rolig mann som holdt seg ved teltene». Etter en jakttur kommer Esau hjem fra marken og ber om noe av den røde suppen som Jakob koker fordi han er sliten; Jakob godtar, men bare om Esau selger førstefødselsretten sin. Esau godtar og spiser brød og drikker linsesuppe, før han viser forakt for førstefødselsretten ved å reise seg og gå.

Fordi Esau spurte om noe av det røde Jakob lagde, «kalte de ham Edom». Gud ber Isak bli i Gerar og ikke dra til Egypt, og gjentar sine løfter til Isak og hans ætt.

Isak sier til mennene i Gerar at Rebekka er hans søster, i frykt av å bli drept på grunn av hennes skjønnhet. Da Isak senere kjærtegner sin kone ser kongen Abimelek dette, gir han hele folket advarsel om at «den som rører denne mannen eller hans kone, skal dø. Filisterne blir sjalu på Isak, og fyller igjen brønnene som Abrahams slaver hadde gravd med jord. Abimelek sender Isak ut av landet, da han har «blitt altfor mektig for oss.

Gjetere fra Gerar driver derimot Isaks gjetere vekk. Isak graver en ny brønn, og også denne strides det om. Til slutt graver Isak en tredje brønn, og denne strides det ikke om. Abimelek ankommer Isak sammen med Ahussat og Pikol, hans venn og hærfører henholdsvis, med ønske om å slutte en pakt med Isak, da de forteller at «vi har sett at Herren er med deg».

Hvordan feirer jødene shabbat i Norge og resten av verden?

Vi tror at Bibelen gir en sann, virkelig og historisk beretning om skapelsen. Vi forkaster tolkninger som forvrenger de første kapitlene i 1 Mosebok til myter eller lignelser eller til poetiske beretninger som ikke skildrer en historisk virkelighet.

To syn på Bibelens opprinnelse Hvorfor denne store forskjellen i tro blant lutheranere? Den viktigste faktoren bak denne forskjellen er to ulike tilnærminger til Skriften.

Fordypning Første Mosebok

Den historisk-grammatiske tilnærmingen, som bekjennelsestro lutheranere følger, leder oss til å konkludere at skapelsesberetningen i 1 Mos 1 er virkelig historie. Den historisk-kritiske metoden, på den annen side, tillater at bibelforskere nytolker skapelsesfortellingene i 1 Mos som myter eller lignelser som underviser i sannheter om menneskelige relasjoner, ikke som beskrivelser av virkelige hendelser.

Vi skal vurdere hvilken av disse to metodene som er mest tro mot Skriften, ved å vende oss til skapelsesberetningen i 1 Mos 1 og la den få tale for seg selv. Ifølge den historisk-grammatiske metoden for bibeltolkning, avgjør vi hvorvidt et tekstavsnitt i Bibelen skal forstås bokstavelig eller billedlig, ved å se på sammenhengen. Vi tror for eksempel at beretningene om Jesu undergjerninger beskriver virkelige, historiske hendelser, fordi evangeliene rapporterer at disse gjerningene ble gjort på bestemte tider og steder for virkelige mennesker.

På den annen side forstår vi at Jesu lignelser kanskje ikke forteller om hendelser som virkelig fant sted, ettersom de er beretninger som ble fortalt for å illustrere et poeng. Og evangeliene gir oss også ofte tolkningen av disse fortellingene f.

Historie eller myte? Hva lærer vi når vi bruker denne testen på sammenhengen i Første Mosebok? Vi ser at 1 Mos presenteres som det første historieavsnittet i Guds frelsesplan. De første elleve kapitlene i 1 Mos, som forteller om verdens tidligste historie, leder direkte fram til Israels tidligste historie i 1 Mos 12-50.

De etterfølgende fire Mosebøkene og de øvrige historiske bøkene i Det gamle testamente er en fortsettelse av den samme historien. Disse bøkene følger Guds frelsesplan fra Eden til Egypt, til Jerusalem, til fangenskapet i Babylon og tilbake til Jerusalem igjen.

Frelsesplanens historie gjenopptas og avsluttes senere med evangeliene og Apostlenes gjerninger. Hendelsene fra 1 Mos til og med Apg utgjør en eneste sammenhengende historie. Det fins ingenting i teksten som indikerer at vi skal oppfatte noen av disse personene som mytiske eller symbolske karakterer. Resten av Skriften forstår også hendelsene i 1 Mos 1-3 som virkelige historiske hendelser.

Disse hendelsene utgjør bakgrunnen for mange av Guds gjerninger i historien. Sabbaten i Det gamle testamente var en ihukommelse av den sjuende dagen av skapelsesuken 1 Mos 20,11. Det nye testamentets undervisning om ekteskap og skilsmisse baserer seg på antakelsen at Gud innstiftet ekteskapet akkurat slik 1 Mos 1 og 2 sier Matt 19 og Ef 5. Paulus baserer sin undervisning om den rette rolledelingen mellom menn og kvinner i kirken, på den relasjonen mellom mann og kvinne som Gud grunnla ved skapelsen 1 Kor 11,14; 2 Tim 2.

Jesu slektstavle i Luk 3 fremstiller Adam som Jesu virkelige forfader. I Rom 5 og i 1 Kor 15 viser Paulus den nødvendige sammenhengen mellom den første Adams synd og den betalingen for synd som Kristus kom med, han som er den andre Adam. Ifølge Det nye testamente, går Salme 8 — som taler om velsignelsen som ble gitt til Adam ved skapelsen — i oppfyllelse først med Kristus, den andre Adam. Hele Guds frelsesplan i Kristus er knyttet til det historiske faktum at Adam og Eva var virkelige personer, noe som gjorde Kristi komme nødvendig.

Skriftens vitnesbyrd er helt samstemt når det gjelder å betrakte 1 Mos 1-3 som virkelig historie. Men hvis Første Mosebok er det første kapitlet i menneskehetens historie, hva sier den oss om begynnelsen av denne historien? Og hvilken relevans har dette for vår vurdering av evolusjonen som mulig forklaring på menneskets opprinnelse? Evolusjon eller skapelse? Dersom noen ville forsøke å skrive en skapelsesberetning med det særskilte formål å avvise evolusjonsteorien som forklaring på menneskets opprinnelse, er det vanskelig å tenke seg at noen kunne klare å gjøre dette grundigere enn det 1 Mos 1-3 faktisk gjør.

La oss se nærmere på noen av hovedpunktene i 1 Mos 1-3: Er døden en naturlig og god ting — eller et unaturlig onde? Det fantes ingen vold og ingen død i verden. Døden kom inn i verden som en unaturlig forbannelse over synden. Men evolusjonister ser på døden som noe naturlig og godt. Ja, døden og de best tilpassedes overlevelsesevne «survival of the fittest» spiller en avgjørende rolle for at evolusjonsprosessen skal gå fremover.

Med smerte skal du føde barn. Din lyst skal stå til din mann, men han skal råde over deg. Med smerte skal du ete av den alle ditt livs dager. For av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

https://lndc.us/xynybino.php

Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig. Kapittel 4 1 Adam hadde samliv med sin kone Eva, og hun ble med barn og fødte Kain og sa: «Jeg har fått en mann fra Herren. Abel ble sauegjeter, men Kain ble jordbruker. Herren så med velbehag på Abel og hans offer.

Metodistkirken i Hønefoss

Da ble Kain meget vred, og slo blikket ned. Og hvorfor slår du blikket ned? Men hvis du ikke har godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den. Så skjedde det: Mens de var ute på marken, gikk Kain til angrep på sin bror Abel og slo ham i hjel.

Er jeg min brors vokter? Røsten av din brors blod roper til Meg fra jorden. En flyktning og en omstreifer skal du være på jorden. For Ditt ansikt må jeg skjule meg, og jeg blir en flyktning og en omstreifer på jorden.

Det kan skje at hvem som helst som finner meg, slår meg i hjel. Det skjedde at han bygde en by og kalte opp byen etter sin sønn, Hanok. Mehujael fikk Metusjael, og Metusjael fikk Lamek. Navnet på den ene var Ada, og navnet på den andre var Silla.

Han ble stamfar til dem som bor i telt og har buskap. Han ble stamfar til alle dem som spiller på lyre og fløyte. For jeg dreper en mann til gjengjeld for mitt sår, og en unggutt til gjengjeld for min skramme.

På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Kapittel 5 1 Dette er Adams slektsbok. På den dag Gud skapte mennesket, formet Han det i Guds lignelse. Kapittel 6 1 Da menneskene begynte å bli mange ut over jorden, og fikk døtre, skjedde det: 2 Guds sønner så menneskenes døtre, at de var vakre.

Blant dem tok de seg koner, dem de selv valgte. Menneskets dager skal være hundre og tjue år. Dette var de mektige som var fra gammel tid, de navngjetne menn. Noah var en rettferdig mann, han var ulastelig blant sine samtidige.

Noah vandret med Gud. For alt kjød hadde gjort sin vei fordervet på jorden. Og se, Jeg skal ødelegge dem sammen med jorden. Lag rom i arken og dekk den med bek innvendig og utvendig! Sett døren i siden på arken. Du skal bygge arken med et nedre, et andre og et tredje dekk. Alt som er på jorden, skal gå under.

1000 megabite

Du skal gå inn i arken, du, dine sønner, din kone og dine sønners koner sammen med deg. De skal være hann og hunn. Den skal være til mat både for deg og for dem. I ett og alt gjorde han som Gud hadde befalt ham.

Kapittel 7 1 Så sa Herren til Noah: «Kom inn i arken, du og hele ditt hus, for Jeg har sett at du er rettferdig for Mitt ansikt i denne slekt. Herren lukket igjen etter ham. Vannet steg og løftet arken, og den fløt høyt over jorden. De ble utslettet fra jorden. Bare Noah og de som var sammen med ham i arken, var tilbake. Kapittel 8 1 Men Gud husket Noah og hver le-vende skapning og hvert dyr som var sammen med ham i arken. Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank. I den tiende måneden, på den første dagen i måneden, kom fjell-toppene til syne.

For vannet lå over hele jordoverflaten. Så rakte han ut hånden og tok imot duen, og han dro henne inn til seg i arken. Da forsto Noah at vannet hadde sunket fra jorden. Da kom hun ikke tilbake til ham mer.

Noah tok bort overbygget på arken og så ut, og se, jordoverflaten var tørr. Da sa Herren i sitt hjerte: «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om hver tanke i menneskets hjerte er ond fra ungdommen av.

Jeg vil heller aldri mer ødelegge hver levende skapning, slik Jeg nå har gjort. De er gitt i deres hånd. Jeg har gitt dere alt dette, slik Jeg ga de grønne plantene. Fra hvert dyr vil Jeg kreve det, og fra hver menneskehånd. Fra hånden til hvert menneskes bror skal Jeg kreve regnskap for menneskets sjel: 6 Den som utøser et menneskes blod, skal få sitt blod utøst av mennesker.

For i Guds bilde gjorde Han mennesket. Fyll opp jorden i stort antall, og dere skal formere dere på den. Aldri mer skal en vannflom ødelegge jorden. Vannet skal aldri mer bli til en flom som utsletter alt kjød. Kam var far til Kanaan. Ansiktet deres var vendt bort, og de så ikke sin fars nakenhet. Slavenes slave skal han være for sine brødre.

Og må Kanaan være hans slave! Etter vannflommen ble det født dem sønner. Ramas sønner var Saba og Dedan. Der-for blir det sagt: «Som Nimrod, den store jegeren for Herren. Resen er den største byen. Fra ham kom filisterne og kaftorene. Senere ble kanaaneernes slekter spredt videre ut. Navnet på den ene var Peleg, for i hans dager ble jorden delt.

Hans brors navn var Joktan. Alle disse var sønner av Joktan. Fra disse har folkeslagene spredt seg utover jorden etter vannflommen. Dette er et godt eksempel på hvordan vi bestemmer at visse moderne aktiviteter ikke er lov å utføre på Shabbat. Når begynner og slutter Shabbat? Den jødiske dagen starter når solen går ned fordi 1. Jødisk lov forteller oss at Shabbat går ut når tre små stjerner kan sees på himmelen [5]. Dette er beregnet til å være tidspunktet der solen er 8° under horisonten, rundt én time etter solnedgang.

Hvordan vet vi når Shabbat går ut dersom det aldri blir mørkt eller om det er overskyet?

Hva sier Bibelen om mennesker og dyr?

Det er uklart i Gemara om stjernene som bestemmer Shabbatens utgang er små eller store og hvor mye lys de skal utstråle. I dag velger vi å være forsiktige og vente på 3 små stjerner fordi en feil kan føre til at vi bryter Shabbat. Vi ønsker heller ikke å skynde oss med å bli ferdig med en helligdag og derfor venter vi noen ekstra minutter.

Tre små stjerner er i dag bestemt til 8° under horisonten, noe som gjør det mulig å vite når Shabbat går ut, selv på en natt der vi ikke kan se noen stjerner. De fleste spesielle ting i våre liv krever forberedelse. Reiser vi på ferie må det pakkes på forhånd og pass må sjekkes. Planlegging og forberedelser bidrar til at selve hendelsen føles mer spesiell. Slik er det også med Shabbat. Forberedelsene starter ofte torsdag kveld eller fredag morgen med å handle mat og starte matlagingen. Før Shabbat dusjer vi, klipper negler og tar på nyere og finere klær enn dem vi vanligvis går i.

Huset må også gjøres klart til Shabbat. Hjemmet skal rengjøres og ettersom vi ikke kan skru av og på lys må dette tenkes på før Shabbat går inn. Forlat din familie. Mosebok 12: 1-3 Gud og deg Gud snakket med Abraham og ba ham dra til Kanaan.

1 MOSEBOK 3 Relaterte emner

Kapittel 1 1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og Guds Ånd svevde over vannflatene. Og Gud skilte lyset fra mørket. Så ble det kveld, og det ble morgen den første dagen. Så ble det kveld, og det ble morgen den andre dagen.

1 MOSEBOK 3 Kommentarer:
Forfatter på 1 mosebok 3
Bredesen fra Narvik
Jeg nyter dele interessante nyheter elendig. Les også min andre nyheter. En av mine hobbyer er Kunstwerke sammeln.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net