Kongen I Middelalderen

  1. Mer om
Kongen I Middelalderen

Kongen I Middelalderen VarmtKongen skulle bli et av germanernes viktigste bidrag til Europas politiske historie, og mange av de rent germanske elementene Kongens og kirkens folk i høymiddelalderen I løpet av høymiddelalderen vokste kongedømmet og kirken fram som riksomfattende institusjoner Med innføringen av én konge og én Gud – én verdslig og én åndelig leder – hadde både kongen og kirken festet et godt grep om folket i Norge I norsk middelalder var det, ifølge Orning, ikke noe skarpt skille mellom «innenlandske» og «utenlandske» områder. Kongens kontroll over sitt rike varierte Nå var det kongen menn som skulle dømme etter kongens lover. Kong Magnus Lagabøter sine menn hadde reist mye og hadde utdanning fra utlandet

Fra Nidarosdomens vestfront. Misjonærene var munker, vikinger som var blitt omvendt til kristen tro utenlands, og biskoper som fulgte sine konger. Kong Olav Haraldsson, som falt i slaget på Stiklestad i 1030, spilte en sentral rolle i Norges kristning.

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Snarere enn hans brutale forsøk på å omvende folk, kom hans død til å bli avgjørende i å vende nordmennene bort fra deres gamle, norrøne tro. Innen utgangen av 1100-tallet var Kirken fast etablert i Norge, som i de andre nordiske land. Les også denne saken i Kilden kjønnsforskning. Her fant jeg store hull og mange stereotypiske fremstillinger, sier hun. Utenlandske dronninger endret kultur I høst kom oppfølgeren til boka om vikingkvinner: Dronningen i vikingtid og middelalder.

Her har Løkka og medredaktør Karoline Kjesrud tatt for seg dronninger, og deres roller og mulighet for makt, i eldre norsk historie. I tråd med feministisk teori ønsket redaktørene å utvide definisjonen av makt og bruke flere forskjellige kildetyper, og på den måten utfordre den klassiske historiefremstillingen. Og hvor går skillet mellom uformell makt og formell makt?

Hvor begynner den politiske makten og hvor slutter den? To grupper som etter hvert ble fremtredende var baglerne og birkebeinerne. Baglerne var en gruppe som ble støttet av kirken, og de samlet seg om ulike kongekandidater.

Kong Sverre var på denne tiden konge, og han fikk støtte av en gruppe som ble kalt for birkebeinerne.

Grove horn ida gran

Barnebarnet til Sverre, Håkon Håkonsson, skulle senere bli konge, på tross av motstand fra baglerne. Dette maleriet av Knud Bergslien viser birkebeinerne på flukt fra baglerne. De har med seg Håkon Håkonsson, og er på vei til Nidaros. Under Håkon Håkonsson hadde Norge en storhetstid. I noen land har monarkiet utviklet seg til å bli en absolutt styreform.

De nærmeste byene fant man først i Oslo og Skien. Vestover langs kysten måtte man helt til Stavanger for å finne noe som lignet en by.

Kongelig tvangstro

Stolte og modige Tønsbergensere Hva vet vi om menneskene som bodde her i middelalderstorbyen? I skildringen Danenes ferd til Jerusalem fra 1190-tallet hører vi om et yrende liv i Tønsberg. Her var det stor rikdom på fisk, men mangel på godt drikkevann. Det var folksomt om sommeren på grunn av alle handelsskipene fra mange land.

Har du lest dette? Bokstavkongen æ

Tønsbergenserne, kvinner som menn, beskrives som stolte og modige folk som særlig utmerket seg med stor gavmildhet. Samtidig var drukkenskapen et stort problem, og den førte støtt og stadig til både slagsmål og noen ganger blodsutgytelse.

https://lndc.us/gulating-lesund.php

Enkelte hoffmestre fikk et nært forhold til kongen og ble viktige rådgivere for ham. Tørket baken: Rumpetørker var toppstilling Oppgaven med å rengjøre kongens akterspeil høres ikke akkurat attraktiv ut, men i middelalderen sto folk i kø for å få jobben.

Kongens merkeligste tjenere: Prylegutt og rumpetørker shishlov.info

Når Englands kong Henrik 8. Kongen var for fin til å tørke seg bak selv, så oppgaven ble overlatt til den såkalte «Groom of the Stool», som på norsk kan oversettes til skammeltjener. Denne toaletthjelperens oppgave gikk ut på å stikke en hånd inn under stolen og tørke den kongelige bakdelen med et fuktet tøystykke.

Også andre europeiske konger hadde en rumpetørker, men ikke de nordiske, og selv om jobben kan virke lite tiltrekkende i dag, var det motsatte tilfellet i middelalderen. Jobben ga adgang til kongens gemakker, der skammeltjeneren hadde mulighet for å bli en av majestetens betrodde rådgivere.

Historiske Viken Viken eller Vika er et historisk navn på kystlandskapet rundt Oslofjorden. I senmiddelalderen ble navnet mest brukt om det sørøstlige området som i dag er Bohuslän. Viken kan ha vært det norrøne navnet på hele havområdet som vi nå kaller Skagerak.

Fast utnevnte dommere kan suspenderes, men avgjørelse om dette må treffes av Kongen i statsråd. I likhet med andre statstilsatte kan faste dommere straffes for lovbrudd utenfor tjenesten. Spørsmålet om det skal reises tiltale mot en dommer for straffbare handlinger i tjenesten, må imidlertid avgjøres av Kongen i statsråd. Fast utnevnte dommere kan heller ikke ilegges ordensstraff etter tjenestemannslovens regler.

Høyesterettsdommere har et sterkere vern, og kan bare fjernes fra sin stilling ved dom i Riksretten domstol som dømmer i saker mot medlemmer av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett for straffbare forhold. Det gjelder også andre særregler for høyesterettsdommere. Dommernes sterke stillingsvern skal sikre at de ikke blir sagt opp som følge av upopulære beslutninger som myndighetene eller andre er uenige i.

Dette skal sikre at domstolene tar uavhengige og nøytrale avgjørelser. Må ha folkets tillit Dommernes beslutninger får ofte stor betydning for personene som berøres..

En nødvendig forutsetning for at rettsstaten skal fungere, er at lovene og domstolenens avgjørelser blir respektert av folk flest. Dette krever at folk har tillit til domstolene. Domstolenes troverdighet må ikke kunne svekkes av press eller ytre påvirkning. Skal domstolene være frie og uavhengige, må de ha faglige og økonomiske forutsetninger for å utføre sine oppgaver. Saksbehandlingstiden og kostnadene ved en rettssak er av stor betydning for om folk flest skal ha mulighet til å få sin sak avgjort av domstolene.

En kort saksbehandlingstid er i seg selv viktig for å sikre rettssikkerheten, noe som speiles godt gjennom det engelske "Justice delayed is justice denied". Domstolenes historie Vikingtid Bruk av lovgivende, dømmende og utøvende makt fantes allerede på 900-tallet.

Da var ætten det viktigste utøvende elementet. Forbrytelser og konflikter ble løst ættene imellom og ofte var det enighet om hva straffen burde være.

KONGEN I MIDDELALDEREN Relaterte emner

For å markere kongens rolle og interesser i Norge, reiste de dansk-norske regentene rundt i landet. Ikke alle kongene var innom Norge i løpet av sin regjeringstid, men besøkene økte etter innføringen av eneveldet i 1660. Norgesreisene var omfattende og lange. Reisene hadde utgangspunkt i kongens veitslesystem i middelalderen, da kongen ikke hadde fast residens. Kongen fartet rundt i sitt rike for å hylles, og kongehyllingen innebar folkets godkjenning av kongen og samtykke til riksrådets kongevalg.

Kongen I Middelalderen
KONGEN I MIDDELALDEREN Kommentarer:
Forfatter om Kongen i middelalderen
Nordvik fra Vossevangen
jeg elsker lese om Norge offisielt. Bla gjennom min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Lelo Burti.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net