Hvilket Politisk Parti Bør Du Stemme På

  1. Mer om
Hvilket Politisk Parti Bør Du Stemme På

Hvilket Politisk Parti Bør Du Stemme På SjeldenHvem skal du stemme på ved stortingsvalget? NRKs valgomat er en partitest som guider deg gjennom de viktigste politiske spørsmålene. Den viser hvilke parti Til sammen gir dette valgomaten et godt grunnlag for å si hvilke partier du er mest enig med. Underveis får du se hva partiene mener om de ulike sakene Vi gjør det superenkelt: Svar på fem til åtte spørsmål, og finn ut hvem som er din match Hvert fjerde år er det er det valg i Norge, hvor alle med stemmerett kan være med på å bestemme hvem som skal styre landet. Men hvilket parti bør man stemme Ha en diskusjon i klassen rundt resultatet i etterkant av "valget". Valgomaten er en tjeneste som viser deg hvilket politisk parti du har mest til felles med

Av disse feilkildene er målefeil det vanskeligste å avdekke, målefeil kan komme av at intervjupersonen avgir feil svar. Det kan skyldes vansker med å huske forhold tilbake i tiden. Det kan også skyldes misforståelser av spørs­mål.

Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner kom­pliserte, må en regne med å få en del feilaktige svar. Be­ar­bei­dingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien som til slutt rapporteres ut. Gjennom ulike kontroller har man søkt å finne feil og rette dem opp.

Flest mener Høyre er best på utdanning

Utvalgsmetoden som benyttes i valgundersøkelsen, roterende panel, gjør det mulig å studere og eliminere en del målefeil. Når en har rettet opp feil så langt som det er mulig, er erfaringen at de statistiske resultatene i de fleste tilfeller påvirkes forholdsvis lite av både innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil.

Virkningen av feil kan likevel være av betydning i noen tilfeller. De partiene som får flest stemmer får plasser i kommunestyret.

Hvert kommunestyre ledes av en ordfører. Kommunen har ansvar for blant annet skoler, sykehjem, sosialhjelp, barnehager og veier. Det er kommunestyret som bestemmer om det skal bygges flere sykkelveier, slik Nora ønsker seg. Nora finner det partiet som er mest opptatt av sykkelveier og stemmer på dem ved lokalvalget. Hvis de får nok stemmer kan de bygge nye sykkelveier i kommunen. Oppgaver Hvilke saker ville være viktige for deg hvis du skulle stemme i Norge?

Det var svært viktig at Venstre fikk gjennomslag for å fremme et forslag om avvikling i regjering i 2018. SP var det eneste partiet som stemte mot nedleggelse av pelsnæringen ved siste avstemning i 2019, men KrF og FrP uttalte seg hyppig negativt om nedleggelsen. Selv om det er innført et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge, er det fortsatt lov å importere pels fra oppdrett så vel som fra fangst med metoder som er ulovlig i Norge.

Det importeres også pels fra hund, katt og kanin — selv om slik produksjon er ulovlig i Norge.

Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

De andre partiene nevner ikke importforbud mot pels. Ta quiz Dyr i havet Både sel- og hvalfangst er svært kontroversielt internasjonalt på grunn av smertefulle avlivingsmetoder, men Norge driver med begge deler. Regjeringen subsidierer selfangsten, og dette utgjør ca. MDG har programfestet å forby hvalfangst, og Venstre vil avvikle subsidiene til selfangt. FrP vil «beskatte» bestandene av sjøpattedyr. KrF vil «arbeide for en internasjonal aksept» for økologisk bærekraftig fangst av sjøpattedyr.

SP mener hav områdene først og fremst skal være til for «fangst av viltlevende arter». Norge oppdretter store mengder fisker i fangenskap, og sykdom og skader er vanlig for disse dyrene. Politikernes omtanke for fisker er et langt lerret å bleke. Rødt vil ikke ha mer fisk i merdene enn i dag, og vil redusere mengden biomasse.

Ada martini strøm

MDG har programfestet å redusere antall fisk per merd. Rødt og MDG har også programfestet et forbud mot termisk avlusing av oppdrettsfisk. Dette er den mest brukte metoden for å bekjempe lakselus i oppdretten, men er svært smertefull for fisken og ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig. KrF vil ikke tillate medikamentell behandling av lakselus.

KrF vil skjerpe kravene til håndtering av rensefisk for å redusere dødeligheten. Fiskeoppdrettsnæringen slipper billig unna i både FrP og Venstre sitt program, men de skriver generelt at de vil sette strenge krav for å bedre dyrevelferden, og Høyre vil bedre dyrevelferden for «alle husdyrslag». Ta quiz Ville dyr Alle ville dyr trenger bedre vern.

Hva vil du logge inn med?

Ingen - null prosent - av de spurte ved HiOA mener at Senterpartiet har den beste utdanningspolitikken. Dette viser en fersk undersøkelse Sentio har utført på oppdrag for Khrono. Undersøkelsen ble gjennomført blant et representativt utvalg på 4000 ansatte og studenter ved HiOA i juni i år. I samme måling ble det også spurt hvilket parti folk ville stemme på ved Stortingsvalget.

https://odertal.info/by-timo-lagersalg.php

Her svarer 48 prosent av studenter og ansatte at de ville stemt på Ap, SV eller Rødt dersom det var valg i morgen. Resten vet ikke, eller vil ikke svare på spørsmålet. H: Åpne for utbygging i nye vassdrag for å sikre tilgang til ren og fornybar energi. Tillate skånsom kraftutbygging i vernede vassdrag uten at det forringer verneverdiene. FrP: Tillate skånsomme og kunnskapsbaserte utbygginger i vernede vassdrag.

KRAV: All produksjon av oppdrettsfisk må inn i lukkede anlegg og fiskeproduksjonen må tilpasses bæreevnen til de lokale kystområdene.

Rødt: Retten til fiske skal ikke privatiseres, ressursene skal høstes innenfor naturens tålegrenser og verdiskapinga fra oppdrettsanlegg skal ikke fjernes fra lokalområde. SV: Redusere eierkonsentrasjonen i norsk havbruk. SV vil styrke det lokale eierskapet til ressursene. Kreve tiltak for redusert lokal forurensning fra oppdrettsanlegget.

Styrke arbeidet med dyrking av næringsstoffer i kretsløp i og rundt oppdrettsanlegg. Begrense biomassen til en forsvarlig standard. At anlegg i nasjonale laksefjorder avvikles. Stille strengere krav til rømmingsfrie anlegg i sjø og merking av fisken. Framtidens fiskeoppdrett må skje i lukkede anlegg.

Se dette: Istid stemmer

HVILKET POLITISK PARTI BØR DU STEMME PÅ Relaterte emner

Hvilket parti kan vi stemme på? Hilde Grefsrud Hilde Grefsrud Artikkelen er over 1 år gammel Hilde Grefsrud etterlyser svar fra lokale partier i skolesaken. Valg 2019 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Hva mener lokalpartiene om framtida til Hønefoss skole?

Hvilket Politisk Parti Bør Du Stemme På
HVILKET POLITISK PARTI BØR DU STEMME PÅ Kommentarer:
Redaktør på Hvilket politisk parti bør du stemme på
Ødegård fra Trondheim
Les gjerne min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av Kabaddi. Jeg trives lese tegneserier helt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net