Hvem Startet Første Verdenskrig

  1. Mer om
Hvem Startet Første Verdenskrig

Hvem Startet Første Verdenskrig PraktiskDrapet på den østerrikske tronarvingen Franz Ferdinand i Sarajevo 28. juni 1914 var den utløsende årsak til Julikrisen og utbruddet av Noen historikere (som Hew Strachan) mener målet var å rykke frem så raskt og så langt som mulig. Andre (som John Keegan og Bakgrunn til første verdenskrig er et av de mest diskuterte emnene i · Den · Etter drapet på Franz Ferdinand bestemte Østerrike-Ungarn (med støtte fra deres tyske Da krigen begynte, ble verden regjert fra Paris, London og Berlin. Sammen kontrollerte de store verdensimperier som strakte seg over alle Bakgrunnen for utbruddet av første verdenskrig var sammensatt. våpenkappløp, kolonisering og balkankrigene

Da trengte Østerrike hjelp fra Italia. Italia sluttet seg til alliansen, og slik oppstod Trippelalliansen. Tyskland: I 1870 hadde de mange tyske småstatene, samlet seg til en stat. Før 1870 hadde det vært tollgrenser mellom alle de tyske småstatene. Nå var tollgrensen borte, jernbanen ble bygd ut. Den bandt den nye, store staten sammen og skapte gode forhold for næringslivet og handelen.

Tyskland ligger sentralt i Europa. Stor fordel når det gjelder handel, svakhet hvis forholdet til nabolandene er dårlig! For at nabolandene ikke skulle gå til angrep mot Tyskland, sluttet Tyskland seg til Trippelalliansen.

Trippelententen: Franskmennene fryktet at den tyske staten skulle bli for mektig. De hadde ikke glemt at de tapte mot Tyskland i 1870. Da inngikk de en allianse med Russland.

https://lndc.us/skrive-p-konfirmasjonskort.php

Storbritannia: Var den mektigste staten i verden på grunn av flåten sin og alle koloniene. Begrepet «granatsjokk» oppstod for å beskrive traumene og det mentale sammenbruddet mange soldater opplevde.

Krigens forløp Gassmaske brukt under første verdenskrig.

Dagen i dag, juli

Tyske soldater begynte marsjen mot Belgia 17. Foran seg drev de en strøm av flyktninger under fremrykningen mot Paris. Franskmennene ble slått tilbake og led store tap. General Joseph Joffres hær på retrett omgrupperte for å utkjempe det første slaget ved Marne 5-12.

Første verdenskrig Wikipedia

Dette lyktes med å stanse den tyske fremrykningen. Men omfanget av tapene i konfliktens tidlige fase, allerede mer enn en halv million drepte, gjorde kompromisser umulig. De stridende parter inntok stillinger i skyttergravene for å beskytte seg mot en skur av artilleriild.

Fra dette tidspunktet ble konflikten en tre år lang utmattelseskrig.

Bakgrunn til første verdenskrig Wikipedia

Man trodde en krig ikke kunne vare så lenge, men en industristat drevet av nasjonalisme kunne holde det gående, sier Simensen. Kampene utspilte seg ganske annerledes langs den tynnere befolkede østfronten, der store landområder gjorde skyttergravsstrid umulig.

Stengte Bosporosstredet De håndkolorerte postkortene viser franske infanterister med uniformene brukt ved begynnelsen av krigen i 1914 røde bukser og etter 1915, med blågrå uniformer. Rett etter krigsutbruddet stengte det ottomanske riket, som var alliert med Tyskland og Østerrike-Ungarn, Bosporosstredet for å isolere Russland som kjempet ved Storbritannia og Frankrikes side.

Russland satte i gang en større offensiv inn i Øst-Prøysen 15. Russland, der staten var i ferd med å bryte sammen, begynte sin retrett, som fortsatte frem til bolsjevikenes revolusjon i 1917 og den ydmykende fredsavtalen ved Brest-Litovsk i mars 1918.

Her mistet Russland vestlige territorier og en tredjedel av landets befolkning. Ikke minst ungdommer opplevde at de var som stengt inne i et rom uten utganger. Like etter krigen ble mange akademiske verk, som la skylden for krigen på Tyskland, produsert i de allierte landene.

Akademiske verk fra slutten av 1920- og 30-tallet ga imidlertid like mye skyld på alle deltakerne. Mange faktorer, som nettverkene av hemmelige allianser, den offensive tankegangen, intensiv militærmobilisering, darwinistiske ideer, og mangelen på resolusjonsmekanismer ble fremlagt av mange teoretikere.

Disse ideene har blitt opprettholdt mer eller mindre frem til i dag. Samtidig ble det også produsert ensidige verk av politikere, i den hensikt å renvaske seg selv.

I Tyskland bestod slike verk i å avlede skyld, mens de allierte la skylden over på Tyskland og Østerrike-Ungarn. Debatten omkring Tysklands skyld var ganske følelsesladet og svært sentral i mellomkrigsårene, og noen krenkelser kan trolig ha bidratt til veksten av nazismen, som benektet Tysklands skyld.

I 1961 skrev Fritz Fischer det innflytelsesrike «Griff nach der Weltmacht», der han la skylden på Tyskland for å ha utløst krigen. Fischer mente at mange medlemmer av den tyske regjeringen hadde åpenbare ekspansjonistiske planer, formulert etter sosialdemokratenes seier i 1912-valgene.

Han påsto at de ville bruke den eksterne ekspansjonen og aggresjonen til å hindre den interne uroen og demokratiseringen. Noen av Fischers verk er basert på Bethmann-Hollwegs «September Programme», der de tyske krigsmålene var presentert. Flyktningene utgjorde ca. Der ble flyktningleire opprettet, slik som på dette bildet fra 1948. Rundt 5 millioner palestinere er flyktninger også i dag, noe som utgjør ca. Det bidro til at de jødiske styrkene bevisst fordrev palestinerne fra landet, spesielt i de områdene som var tiltenkt en jødisk stat i FNs delingsplan, og i områder som var strategisk viktige.

Det at det var krig bidro også til at palestinerne ble drevet bort fra sine hjem, og mange palestinere flyktet i frykt for å bli offer for krigens grusomheter. Da krigen endte i januar 1949, satt Israel igjen med et landområde som var 77 prosent av det historiske Palestina, altså med 22 prosent mer av det historiske Palestina enn det FNs delingsplan hadde foreslått. Det er likevel disse 77 prosentene som i stor grad anses som det folkerettslige anerkjente Israel i dag.

Egypt og Jordan tok kontrollen over resten av Palestina i løpet av krigen i 1948. Det sionistiske lederskapet, med David Ben-Gurion i spissen, hadde lenge vært enig om at palestinerne måtte vekk. Under 1948-krigen ble over 500 palestinske landsbyer ødelagt med viten og vilje. Sionistbevegelsen anså palestinsk identitet og tilstedeværelse som et hinder for etableringen av en såkalt jødisk stat med jødisk identitet og tilstedeværelse.

Palestinerne kaller 1948-krigen for "al-Nakba", som betyr "katastrofen" på arabisk. Krigen var i hovedsak mellom Israel på den ene siden, og Egypt, Jordan og Syria på den andre siden.

I løpet av seks dager hadde Israel slått ut flyvåpenet til sine motstandere. Over 300 000 palestinere mistet sine hjem som følge av den israelske ekspansjonen. Etter 1967-krigen kontrollerte Israel dermed mer enn hele det historiske Palestina, med det resultat at om lag én million palestinere var bosatt på okkupert område under israelsk styre.

Bortsett fra Sinai, er disse områdene fortsatt okkupert av Israel i dag. Palestinsk motstand Krigene i 1948 og 1967 la hovedgrunnlaget for palestinernes motstandskamp i ettertid, en kamp som har både vært i tråd med folkeretten og i strid med folkeretten. Folkeretten gir palestinerne rett til væpnet motstand mot israelsk kolonialisme, undertrykkelse og okkupasjon. Samtidig legger folkeretten visse begrensninger på hva som anses som lovlig væpnet motstand.

Man har for eksempel ikke lov til å angripe sivile. Palestinske organisasjoner, som PLO og Hamas, har tidligere brukt terror bevisst som metode i kampen mot Israel. Reisen dit med båt var farefull på grunn av ubåter og miner. I London ble de norske sykepleierne fordelt på tre militærsykehus. Ett av dem var i ferd med å omgjøres, fra fattighus til sykehus for soldater, da sykepleierne ankom.

https://lndc.us/skattesatser-2020.php

En utfordring de tydeligvis tok med entusiasme, og bidro dermed til at stedet raskt kunne ta imot de første soldatene 19.

For øvrig forteller de norske om hvor godt de ble mottatt, men også om praktiske problemer i hverdagen på grunn av rasjonering av mat og andre nødvendigheter 19—21. En av dem savnet også den grundige rengjøring av sykesalene som hun var vant til 21. Pasientene hadde alvorlige infeksjonssykdommer eller kompliserte sår etter amputasjoner ved fronten.

Andre soldater hadde alvorlige lungeskader eller «Shell Shock» 22. Den tilstanden gjorde inntrykk på en norsk sykepleier: «En ung gutt hadde faat et saa voldsomt nerveschock at han mistet evnen til at tale, ikke kunde gaa, i den tilstand laa han i flere uker» 19;117.

Det hendte pasienter kom nesten direkte med skip til London fra en av frontene: «Vi hadde det livlig, naar der kom konvoi; 15—20, ja optil 30 baarer kunde komme strømmende ind paa en stue paa en gang! Han kom fra Dardanellene. Paa skibet hadde han ikke faat den nødvendige pleie, han var besat med lus og hadde saar over hele kroppen. Saa daarlig var han, at det faldt ham vanskelig at snakke» 20;59.

I tillegg til å gi soldatene en ren seng og mat var utfordringen å få stelt dem: « hvilket ofte var et taalmodighetsarbeide!

Da var det at holde paa til langt paa nat; men patienterne var fornøiet, naar de laa i sine senger, varme og mette og med saarene stelt! Gjennom pasientenes opplevelser erfarte norske sykepleiere i London også krigens brutalitet. At ekstreme situasjoner kan ha sine lyspunkt fortelles det også om fra London: «Han soldaten laa der døsig og slapp og var halvt ifra sig. Fra næse og mund randt der stadig blod — han luktet forfærderlig».

Color line taxfree sandefjord

En av de norske sykepleierne oppdaget at det alle trodde var en koagel i nesen ved nærmere ettersyn var en igle, som hun fjernet. Pasienten bedret seg raskt etter behandlingen og kunne utskrives fra sykehuset. Sannsynligvis ble han sendt tilbake til fronten med stor risiko for å skades på nytt.

Det hadde hans medpasient erfart: «Her var en liten underlig fyr som hadde vært i krigen tre ganger, trods alt en spill levende fyr.

Siden har flyttet, men du kan finne den her:

Han var skuespiller av profession og fuld av de snurrigste indfald. Tilbake til scenen kom han nok aldri mere — om denne aldrig saa meget var hans liv. Brystet var spolert, takket være de giftige gasarter, og næsen var væk. Men hans humør hadde tyskerne ikke magtet at knække, — tilsyneladende ialfald» 20;59.

Sykepleierne forteller om hvor fornøyde de er med ledelsen og turnusplanene ved sykehusene i London. Ingen hadde nattevakt før de hadde arbeidet ved avdelingen i flere uker og kjente både rutinene og pasientene godt. Arbeidspresset var stort. Ved siden av sårstell og andre krevende prosedyrer, hadde de ansvaret for avdelingens daglige drift, arbeidet på kjøkkenet og veiledning av elever.

Den lange verdenskrigen

Elevene var for øvrig den eneste hjelp til arbeidet som sykepleierne hadde ved siden av noen rengjøringshjelper. Soldatene tilbød seg også alltid gjerne å hjelpe til med praktiske oppgaver for å lette sykepleiernes arbeidssituasjon. De norske sykepleierne arbeidet i London fra tre måneder til tre år, alle reiste tilbake etter fullført oppdrag. Taperen Tyskland hadde fått altfor hard behandling.

Det endte likevel med at Nobelkomiteen gav Wilson den utsatte prisen for 1919.

Første verdenskrig (ebok) av Victoria Turner, shishlov.info

Men Wilson var så sliten og syk at han ikke orket å reise til Oslo for å motta den. Wilson, en mislykket president?

Under fredsforhandlingene etter krigen klarte ikke Wilson å hindre at Frankrike og Storbritannia tok hevn over Tyskland.

HVEM STARTET FØRSTE VERDENSKRIG Relaterte emner

Kommenter Dødsmaskinene Ubåter, tungt artilleri og giftgass var blant de dødbringende teknologiske nyvinningene som preget verdenskrigen. Kampfly og stridsvogner ble for første gang prøvd ut. Denne ubalansen ble ikke opphevet før man fikk panservognene, sier professor emeritus Jarle Simensen. Britene avduket sin stridsvogn i 1914. Denne ble et viktig verktøy for å bryte gjennom fiendens linjer i krigens avsluttende faser. I 1915, ved Ypres i Belgia, testet Tyskland sitt brutale nye våpen: klorgass.

Hvem Startet Første Verdenskrig
HVEM STARTET FØRSTE VERDENSKRIG Kommentarer:
Rapportert den Hvem startet første verdenskrig
Eikrem fra Arendal
Jeg har lyst dele interessante nyheter fort. Les gjerne min andre innlegg. jeg er tent på calcio fiorentino.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net