Ymefeltet

  1. Mer om
Ymefeltet

Ymefeltet FokusYmefeltet er et oljefelt som ligger i den sørøstre delen av Nordsjøen, 110 km sørvest for Egersund. februar 1996, og 7,9 millioner Sm³ olje ble utvunnet før feltet stengte ned Ymefeltet (blokk 9/2 og 9/5) er et oljefelt som ligger i den sørøstre delen av Nordsjøen, 110 km sørvest for Egersund Yme ligger i den sørøstlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 130 kilometer nordøst for Ula. Feltet består av to separate Yme er det første nedstengte oljefeltet på norsk sokkel som planlegges gjenåpnet. Operatør for feltet er Repsol Norge Ymefeltet ligg i den søraustlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, 130 kilometer nordaust for Ula

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Skrekkeksemplet fra Abu Dhabi er et av mange eksempler på at feil og mangler følger i kjølvannet av anbud fra utenlandske verft.

Kunnskap og erfaring fra norsk sokkel har vært fraværende. I tillegg til feil og mangler, ulovlige arbeidsforhold, overskridelser og forsinkelser er det heller ikke avklart om Yme-plattformen tåler de kraftige bølgene i Nordsjøen. Totalt er det 24 dykkere om bord til en hver tid som jobber 14 dager og sitter i trykkammer de neste 14. Skulle det bli kjedelig, vil de også ha muligheten til å se film.

Definisjon og Betydning Ymir

De gjenværende tre plattformleggene på Ymefeltet var planlagt kuttet til 23,5 meter under havnivå. For å sikre stabilitet av den frittstående caissonen, ble det også planlagt installasjon av tre støttestag mellom caisson og to av leggene, i tillegg til fylling av sement i hulrom i klemmeanordning rundt caisson og i leggenes ringrom, ref.

Denne jobben er delvis utført 2 kutt på legg nr. Gjenværende del avarbeidet, resten av kuttingen, samt støping, vil bli utført på et senere tidspunkt.

Lotto joker resultater

Rettighetshaverne planlegger nå et nytt utbyggingskonsept med en innleid oppjekkbar innretning med prosessanlegg. Jotnen Surt Surtr som vokter Muspellsheimen med ildsverd framstilt i en britisk bokillustrasjon 1909.

Ymefeltet Wikipedia

Tanken skal kunne inneholde 48 000 m³ olje. Plattformen vil ha mange likhetstrekk med betongplattformer av Condeep type som har vært bygget i Norge tidligere. Det er en tank av stål laget med flere kamre som står i forbindelse med hverandre.

https://lndc.us/jibomi.php

Tanken er alltid væskefylt og vil kun utsettes for differensialtrykk mellom vannet og olje. Lagringsenheten skal fungere som fundament for den produserende oppjekkbare plattformen. Tanken er åpen mot sjø, slik at når olje fylles på vil sjøvann fra tanken gå ut til omgivelsene.

Makkverket fra Abu Dhabi

Det er en buffersone med sjøvann slik at sjøvann som har vært i direkte kontakt med olje ikke slippes ut til sjø. Vannet som slippes ut til sjø går gjennom et kammer som fungerer som separator.

https://lndc.us/pyhudeqe.php

Sjøvann til bruk på plattformen hentes også i bufferkammeret og brukes til kjøling og injeksjon. Slik blir nettostrømmen inn større enn ut til sjø. Brønner og reservoarene[ rediger rediger kilde ] Produksjonsbrønnene bores med oljebasert boreslam.

En betydelig styrking av Det norskes finanser

For noen brønner skal bore kakset transporteres til land. I tillegg til salgsprisen, vil Det norske motta vederlag for investeringene som er gjennomført i 2008.

Les også: Budbil jobb

Beta-strukturen ble bygd ut med en havbunnsramme. Produksjonen startet i 1996. Produksjon opphørte i 2001, da feltet ikke lenger ble vurdert som lønnsomt å drive.

YMEFELTET Relaterte emner

Yme er det første oljefeltet som ble planlagt bygd ut på ny etter at feltet har vært stengt ned. Yme inneholder to separate hovedstrukturer; Gamma og Beta, med til sammen fem oljefunn. Reservoaret er i sandstein tilhørende Sandnesformasjonen av mellomjura alder og ligger på ca meters dyp. Yme Yme ble første gang bygd ut i 1995, innenfor utvinningstillatelse 114 med Statoil som operatør. Produksjonsperioden var fra 1996 til I 2006 vedtok nye rettighetshavere i utvinningstillatelse 316 med Talisman som operatør å utvinne de resterende ressursene med en ny, produksjonsinnretning. Denne var plassert på en lagertank for olje over Gammastrukturen. Betastrukturen var planlagt utbygd med brønnhodetemplat på havbunnen.

Ymefeltet
YMEFELTET Kommentarer:
Redaktør på Ymefeltet
Trondsen fra Trondheim
Bla gjennom min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er schnelle Autos. jeg liker lese tegneserier herlig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net