Efexor Bivirkninger

  1. Mer om
Efexor Bivirkninger

Efexor Bivirkninger FordiDepot forårsaker noen ganger uønskede Doseøkning gjøres etter klinisk vurdering pga. risiko for doserelaterte bivirkninger. Pasienten bør behandles i tilstrekkelig lang periode Vedvarende seksuelle bivirkninger med nedsatt libido, hemmet orgasme og ejakulasjon er vanlig Spørsmål: En pasient i 60-årene har brukt Efexor (venlafaksin) spontane rapporter om mistenkte bivirkninger etter markedsføring Spørsmål: En ung kvinne bruker venlafaksin (Efexor depot) 150 mg mot depresjon med Legen spør om dette kan være bivirkninger av venlafaksin

Syndromet kjennetegnes blant annet ved at den mentale tilstanden er endret agitasjon, sløvhet, hallusinasjon, koma, koordinasjon mangler, blodtrykket blir ustabil, pulsen er høyt, kvalme, oppkast, diaré. Hvis slike symptomer oppstår bør behandlingen med medikamentet avbrytes umiddelbar og lege kontaktes straks. Hyponatremi kan føre til utpreget søvnighet, sløvhet, konfusjon og kramper der man bør straks ta kontakt med lege. Blødninger kan forekomme.

Derfor bør det utvises forsiktighet ved samtidig inntak av blodfortynnende midler eller kjent blødningssykdom. Alkohol og legemidler bruker de samme nedbrytingsprosessene og kan derfor påvirke hverandre. Norge har ikke nok terapeuter til å dekke det behovet som vil oppstå, mener psykolog Torkil Berge, som er leder i Norsk forening for kognitiv terapi.

Les også: Sto i endeløs kø for å få psykologhjelp — Vi burde utdanne langt flere enn vi gjør i dag.

Redusert hukomelse og konsentrasjonsvansker assosiert med venlafaksin

Jeg hadde en periode med anfall i fjor sommer, men ikke på samme måte. Jeg klarte da også etter en måned å komme ovenpå igjen uten endringer av medisinen.

Territoriet

Denne typen antidepressivum anbefales i likhet med de andre gruppene antidepressiva ikke til barn og unge under 18 over. Ingen har per i dag foretatt en studie på denne pasientgruppen hvor de blir forskrevet en MAO-hemmer - og dermed foreligger det ingen informasjon om at barn og unge kan få bivirkninger av mer uheldig eller fatal art dersom de går på denne typen antidepressiva.

Interaksjonssøk

Legemiddelet Efexor ble lansert på slutten av 90-tallet, og innehar tredjeplassen over mest brukte antidepressiva i Norge. Det inngår i gruppen selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere SNRI.

Det finnes utallige medisiner som kan, sammen med psykoterapi, hjelpe stort når man sliter psykisk. Disse medisinene sørger for at mer serotonin eller noradrenalin er tilgjengelig rundt nerveendene. På den måten oppnår man økt impulsoverføring og dermed en bedring av depresjon.

Mikrodoser med LSD

Mine daværende medisiner virket ikke å ha ønsket effekt, og en psykiater ble koblet inn. Han var enig i at ny medisin var veien å gå.

Dermed ble seponering løsningen, sammen med oppstart av nye medisiner — Venlafaxin, Effexor. Skeptisk og usikker på om dette var den rette veien å gå, da vi er litt uenige om diagnoser også så besluttet jeg likevel å prøve dette.

efexor LillaBloggen

For jeg kunne jo ikke gå rundt å være dypt deprimert heller. Psykiater skriver dermed ut Venlafaxin til meg. Jeg får svar om at det, som med alt annet, kan oppstå bivirkninger, men erfaringsmessig så hadde han opplevd at svært få hadde reagert på Venlafaxin, — noe som for øvrig ikke stemmer overens med google — de bivirkningen som oppsto var milde og forbigående, mente han.

Skilpadde som kjæledyr

Jeg fikk ellers ingen videre innføring i virkningen av medisinene, hva de var og hvordan de fungerte. Derfor anbefales det å ta SSRI om morgenen sammen med mat.

Legemiddelhåndboka

Noen kan imidlertid bli døsige av SSRI. I så tilfelle bør tablettene tas om kvelden før sengetid. Sjeldnere bivirkninger er hodepine, muskelsmerter og tørr munn. Brukt over tid er det mange som også angir at sexlysten blir redusert. En annen plagsom bivirkning som noen rapporterer er en opplevelse av redusert evne til å reagere følelsesmessig. Evnen til ekstatisk glede eller evne til å bli rørt blir redusert. Det kliniske bildet beskrives som svært variabelt, og det samme gjelder tidsforløpet for seponeringsreaksjonene.

Vi viser til artikkelen for detaljer 2 - vedlagt. Norsk elektronisk legehåndbok NEL skriver som en generell regel at nedtrapping av antidepressiva bør foregå over 4-8 uker, mens nedtrappingen bør ta lengre tid tre måneder eller mer etter vedlikeholdsterapi. I tilfeller der også langsom nedtrapping tolereres dårlig, bør man vurdere å skifte fra et preparat med kort halveringstid til et preparat med lang halveringstid før nedtrapping 3.

https://odertal.info/7323.php

Det er likevel viktig å påpeke at denne virkningen er vist når man har brukt dette i en kontrollert klinisk setting, stort sett som en del av annen behandling.

EFEXOR BIVIRKNINGER Relaterte emner

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling. Last ned pdf Erfaringer med langtidsbruk av venlafaksin Dato for henvendelse: 18. Hva er erfaringen med så lang tids bruk? Henvendelse fra allmennlege.

Efexor Bivirkninger
EFEXOR BIVIRKNINGER Kommentarer:
Rapportert den Efexor bivirkninger
Røed fra Gjøvik
Se gjennom min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av Drama. jeg elsker lese bøker tappert.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net