Driftsresultat

  1. Mer om
Driftsresultat

Driftsresultat HandelMens driftsresultatet er driftsinntekter minus driftskostnader, utgjør årsresultatet driftsresultatet minus renter og skatter. Det er altså årsresultatet eierne Driftsresultat, også kjent under begrepene driftsoverskudd eller driftsmargin, er et begrep som benyttes i bedriftsøkonomi og regnskap for å vurdere lønnsomheten av driften i en bedrift Bedriftens driftsresultat består i utgangspunktet av to ting; driftskostnader og driftsinntekter En bedrifts driftsresultat er lik bedriftens inntekter på den operative driften, det vil si driftens salgs- og driftsinntekter (omsetning), minus driftens Med driftskostnader menes generelle utgifter i forbindelse med bedriftens eller virksomhetens drift. Det være seg lønnskostnader, nedskrivinger, avskrivinger

En bedrifts driftsresultat er lik bedriftens inntekter på den operative driften, det vil si driftens salgs- og driftsinntekter omsetning, minus driftens kostnader varekostnad, lønnskostnader, og andre driftskostnader.

Disse avskrivningene er derimot ingen reell bevegelse av kontanter, hele kontantutlegget skjedde da selskapet betalte for maskinen. Det finnes flere forskjellige metoder å gjøre slike avskrivninger på, og eksemplet over er hva som kalles lineær avskrivning. Les også: Hvorfor trenger jeg driftsfinansiering når jeg går med overskudd?

Hva Viser kontantstrøm? I motsetning til driftsresultatet bryr kontantstrømmen seg fint lite om regnskapsprinsipper og periodisering. I stedet måler kontantstrømmen de faktiske bevegelsene av penger inn og ut av konto.

Hva er egentlig: Et godt driftsresultat?

Tenk deg at du har en inntekt som ble opptjent i desember 2018, men at fakturaen først ble sendt ut i begynnelsen av 2019. Selv om betalingen gjennomføres i 2019, så tilhører inntekten regnskapsperioden for 2018, og det vil da være avvik mellom driftsresultat og kontantstrøm.

Om vi bruker eksemplet med bildekkforretningen ovenfor betyr det at virksomheten først vil kostnadsføre investeringen i varelager ettersom de selges.

https://odertal.info/byhine.php

Bildekkene må derimot betales på forhånd. Den faktiske kontantutgangen for alle dekkene skjer i begynnelsen av 2018, men kostnaden vil bokføres løpende ettersom hvor mange bildekk man selger.

Samme prinsippet gjelder for eksempelet med industrimaskinen som beskrevet over.

NORIAN regnskapordbook

De viktigste driverne for denne forbedringen var betydelig høyere nordiske kraftpriser og et solid bidrag fra markedsaktivitetene. Resultatet etter skatt hittil i år var 7,2 milliarder kroner. Tjenesteområdene fikk tilført i overkant av 6 mill i ekstra midler knyttet til covid-19.

Trøndelag fylkeskommune har et finansielle måltall på at netto driftsresultat bør være på 4 prosent av brutto driftsinntekter.

Driftsresultat en indikator på selskapets lønnsomhet Visma Blog

Utvalgte nøkkeltall for fylkeskommuneregnskap 2020 Nøkkeltallene for fylkeskommuneregnskapet viser at Trøndelag fylkeskommune ligger en del høyere enn de andre fylkeskommunene på langsiktig gjeld, brutto investerings utgifter og netto renteeksponering i forhold til driftsinntektene. Dette henger sammen med Trøndelag fylkeskommune over flere år har foretatt større investeringer knyttet til vei og skole.

I relasjon: Ear piercing oslo

Hvor mye den enkelte fylkeskommune tåler å ta opp av lån er avhengig av inntektsnivå, sammensetningen av lånegjelden og viktigheten av nye investeringer for å kunne yte gode og effektive tjenester.

Hvor finner vi bransjetall for driftsresultat? Noe bransjer har normer der nøkkeltall offentliggjøres, noen tall kan fås hos Statistisk sentralbyrå eller hos bransjeorganisasjoner, mens du i enkelte bransjer må lete selv, for eksempel ved å finne nøkkeltallene hos sammenlignbare foretak.

Statens kilometersats

Vil bransjeorganisasjonene helst skjule eller viser viktige nøkkeltall for bransjen sin? De fleste er opptatt av å skaffe sine medlemmer slike tall, slik at brukere av informasjon kan se hvem som er best og dårligst i bransjen.

Hva er forskjellen på driftsresultat og bunnlinje? Bunnlinjen viser hvilket beløp som blir tilført bedriftens egenkapital. Ved å se på forskjellen mellom driftsresultatet og bunnlinjen, kan du se om bedriften er dyrt finansiert eller har en finansiering som matcher den økonomiske aktiviteten.

Driftsresultat Hva er et driftsresultat?

Hva forteller det hvis bunnlinjen er forholdsmessig mye dårligere enn driftsresultatet? Eksempel: Flytteselskapet AS skal gjøre en utregning av driftsresultatet for kalenderåret 2018. For å gjøre dette må de først regne sammen driftsinntektene til selskapet, som betaling for flyttetjenester, utleie av biler etc.

DRIFTSRESULTAT Relaterte emner

Netto driftsresultat på 47,1 mill. Det positive resultatet utgjer 0,7 prosent av fylkeskommunen sine totale inntekter. Netto driftsresultat 87,9 mill. Dette er avsetning av statlege overføringar til øyremerka tilskot som til dømes spelemidlar, kulturtanken, Innovasjon Norge og Regionale forskingsfond. På grunn av covid-19 pandemien har også dei statlege overføringane til desse formåla blitt auka betydeleg i 2020.

Driftsresultat
DRIFTSRESULTAT Kommentarer:
Rapportert den Driftsresultat
Håkonsen fra Sørum
jeg liker lese tegneserier raskt. Siste nytt: min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Ausstus.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net