Norsk Biografisk Leksikon

  1. Mer om
Norsk Biografisk Leksikon

Norsk Biografisk Leksikon InnflytelseOm Store norske leksikon Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i Norsk biografisk leksikon er det største norske biografiske oppslagsverk. Verkets første utgave utkom i årene 1921–1983, med i alt 19 bind og 5 102 artikler. Utgiver var Aschehoug, og verket ble utgitt med økonomisk støtte fra staten Norsk biografisk leksikon, NBL, er Norges viktigste biografiske oppslagsverk. I dag er det Foreningen Store norske leksikon som har utgiveransvaret for NBL Norsk biografisk leksikon Norsk biografisk leksikon i 19 bind. Norsk biografisk leksikon er det største norske biografiske oppslagsverk Hovedredaktør for verket er Jon Gunnar Arntzen, leder av redaksjonsrådet: Knut Helle. på Norsk biografisk leksikon, Oslo: Aschehoug

Eit redaksjonsråd med historikaren Knut Helle som leiar fører overoppsyn med utval og skrivekunst.

Norsk biografisk leksikon storverk med lyter

Ein av dei mest intense kulturdebattane neste haust blir altså kven som er komne med i alfabetet mellom «A» og «Br». Når ein vurderer kven som har vore viktige, seier ein også noko meir. Om dette kan føre til ein diskusjon om kva som har hatt mykje å seie i samfunnsutviklinga, kan debatten til og med bli interessant. Eit biografisk leksikon er sjølvsagt ikkje berre ei alfabetisk ordna framstilling av livet til ein del nordmenn med makt og innverknad.

Gjer biografane jobben sin, blir det også eit verk med 6.

https://lndc.us/6595-1.php

Norsk biografisk leksikon i 19 bind. Norsk biografisk leksikon er det største norske biografiske oppslagsverk. Argumentet er neppe gyldig.

Fake saueskinn

Oftere tror jeg dessverre det skyldes at forfatterne ikke har tilstrekkelig inngående kjennskap til sitt objekt eller også en manglende evne til formidling. I 1913 skrev professor Kristian Brandt 1859 — 1932 minneord over sin kollega, den danske gynekologen Frantz Howitz 1828 — 1912.

Norsk biografisk leksikon. Slektstavler Slektshistoriewiki

Han gjorde dette på en måte som sjelden ses i dag, og som kan tjene som eksempel på den pregnante og treffende karakteristikk: «Det skulde synes som om han, der i mange aar stod som gynækologen par excellence og som dertil var utgiver av et fagtidsskrift, skulde ha dannet skole, men saa er ikke tilfældet. Hans evner laa vistnok mindre for det systematiske undervisnings- og undersøkelsesarbeide; han var mere den kauserende kliniker, som med vid og ikke mindst satire — ofte bitter og ondskapsfuld — strødde sine meninger og erfaringer ut, saa det var en fest at følge ham paa stuegangen.

Tabell eliteserien 2020

Nekrologer Jeg tror at en av forklaringene på at en del av biografiene er blitt så tamme, henger sammen med den måten norske nekrologer skrives på i dag.

Sjelden sitter flosklene så løst som når minneord over en venn eller kollega skal nedtegnes. Målet må jo være å tegne et bilde som gjør at de av leserne som kjente vedkommende, nikker og sier «akkurat slik var hun», og at de som ikke kjente vedkommende, får et innblikk i et liv som var 6.

Nasjonalbiblioteket

I stedet henger man fast i en slags hagiografisk ærbødighet og forsiktighet. Brandts eksempel ovenfor tyder på at det ikke alltid har vært slik, og at det er mulig å gjøre noe med det. Derfor er det nedslående at Norsk biografisk leksikon ikke går foran, også med tanke på utviklingen av biografisjangeren her til lands de siste årene.

Vi har mye å lære av engelske nekrologer, som utgjør en sjanger som er nokså ukjent i Norge, men som britiske aviser med The Times og The Daily Telegraph i spissen har utviklet til det helt store, artikler av ofte høy litterær kvalitet — små, informative essays med anekdoter og karakterskisser som gjør minneordene til små stilistiske perler 7.

Kristiansand folkebibliotek

Bildet er imidlertid langt fra helsvart. Også i Norsk biografisk leksikon finnes mange gode tilløp. Et eksempel er Øivind Larsens omtale av anatomiprofessor Johan Torgersen 1906 — 78: «Enkelte av Torgersens bøker kan være tunge å lese. ISBN 9788283900477. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-206137. The Northern World 53. Hypoteser fremstilles her som fakta, nettopp fordi det bare er selve sluttproduktet som vises og det sluttproduktet ikke har nødvendige referanser.

Norsk biografisk leksikon Morgenbladet

En kan av og til også undres over tavlelogikken. Det tok meg faktisk en god stund å oppdage at Hestbøætta [3] i slektsdelen ikke er behandlet som egen slekt, men bare oppført som en integrert del av Ståreimætta, [4] en forbindelse som i følge CD-en går gjennom en rad av kvinneledd og som viser en forbindelse jeg vil hevde det vil være helt umulig å dokumentere. Eksempelet er kanskje både grelt og enestående, men det illustrerer likevel at denne CD-en ikke kan erstatte slektsmonografiene og de genealogiske fagartiklene.

https://odertal.info/zero-billn.php

Har hensikten med å samle slektstavlene på en CD i stedet for å trykke dem vært å spare penger fra utgivers side, så har prosjektet vært mislykket. CD-en har ingen bruksverdi utover de personbiografiene den skal illustrere, og den bør følgelig aldri brukes uten samtidig å åpne leksikonbindene.

Forlaget har etter min mening kastet penger ut av vinduet ved å handle på denne måten. Jeg vil i hvert fall gjøre mitt beste for å glemme at CD-en i det hele tatt eksisterer.

NORSK BIOGRAFISK LEKSIKON Relaterte emner

Bakgrunn og aktiviteter Fagområde og faginteresse Mitt fagområde er norsk og vest nordisk middelalderhistorie og min forskning er i hovedsak fordelt på to områder: Forholdet mellom Norge og resten av den norrøne verden og kvinners politiske og økonomiske handlingsrom i perioden ca. Power and Priorities in the Integration of the Nidaros Province, c. Se alle publikasjoner i databasen Tidsskriftspublikasjoner Wærdahl, Randi Bjørshol. Collegium Medievale. Wærdahl, Randi Bjørshol. Heimen - Lokal og regional historie.

NORSK BIOGRAFISK LEKSIKON Kommentarer:
Redaktør på Norsk biografisk leksikon
Jørgensen fra Trondheim
Jeg har lyst lese romaner gjerne. Anmeldelse min andre nyheter. En av mine hobbyer er Vollbohr-Zielgewehr.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net