Nye Regler For Spikertelt

  1. Mer om
Nye Regler For Spikertelt

Nye Regler For Spikertelt ForårsaketFormålet med de nye reglene er todelt: bedre brannsikkerhet og et byggverk som "spikertelt" og isolerte telt som mastercamp ol Dagens regler har blant annet ulike avstandskrav for "spikertelt" og De nye reglene skal bidra til at det blir mer oversiktlige regler Det gjelder blant annet campingvogner, husvogner, såkalte spikertelt – et snekret tilbygg til en campingvogn – plattinger og andre Neste år innføres nye brannvernregler for campingplassene. kun for det vi vanligvis kaller fastliggere med spikertelt og terrasser Brukes det vanlige fortelt, orginalprodusert til campingvogna, kan forteltet være inntil 25 kvadratmeter

Brannfri camping!

Konklusjonen er imidlertid at en avstand på 4 meter er forsvarlig, basert på kunnskap om tidligere gjennomførte brannforsøk og erfaring fra faktiske branner. Advokatforeningen har ikke faglige forutsetninger for å komme med merknader til selve avstandskravet og til hvor mange meter avstanden bør være av hensyn til tilstrekkelig brannsikkerhet.

Når Advokatforeningen finner å kunne slutte seg til forslaget er dette på bakgrunn av at forslaget vil føre til at regelverket blir enklere å forstå og derved enklere å praktisere.

Dette, samtidig som det legges til grunn at regelverket ivaretar tilstrekkelig brannsikkerhet.

Teltduk på rull

Foruten selve avstandskravet, samt maksimale størrelse- og høydebegrensninger for selve campingenheten, tar forslaget til ny forskriftsbestemmelse i bruk begrepet «campingenhet». Dette begrepet er brukt i gjeldende veiledning til TEK17 § 11-6 andre ledd.

Om oss Tingvoll Camping

Dersom terrassen hviler på bakken, kan man i utgangspunktet bygge mye større, enn når terrassen står på stolper. Mange av vogneierne har dermed sørget for å få utfylt tomten med pukk og jord, slik at terrassen til slutt kommer i bakkenivå.

Spørsmålet er om dette er i strid med bestemmelsen i reguleringsplanen om at det ikke skal foretas noen terrengbehandling for markterrasse. Saksbehandler Torgeir Hellesen i Tysvær kommune uttaler på generelt grunnlag at terrengbehandling i utgangspunktet ikke er tillatt.

Ikke likt for alle Regelverket er likevel ikke likt for alle. Det går et skille mellom dem som bygget ut før og etter reglene var på plass.

Mondeo problemer

Vi imøtekommer næringens ønsker og forenkler reglene som har vært noe utilgjengelige, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland H. Nye krav til høyde Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland H. Det er over to år siden regjeringen ville innføre nye avstandskrav for å bedre brannsikkerheten på campingplassene.

Det førte til et ramaskrik i bransjen med frykt for store endringsarbeidet på campingplassene. Regjeringens proposisjon til Stortinget der den ber om hjemmel til å gjøre nødvendige endringer i plan- og bygningsloven passerte for kort tid siden Kongen i statsråd. Det nye regelverket skal være på plass i forskrifts form og tre i kraft fra 1.

Gode plasser trekker fornøyde kunder.

Nye regler for spikertelt NRK Trøndelag Lokale nyheter, TV og radio

Illustrasjonsfoto: Fagernes camping. Husk at grillen blir svært varm og kan sette fyr på både vegger, teltduk og underlaget.

Hold grill og apparater utendørs Bruk aldri åpen ild eller glødende kull inne i teltet eller forteltet. En teltduk tar fort fyr og kan gi fra seg mange giftige gasser.

Grill, kokeapparater og lignende bør stå minst 1 meter fra teltduken — på utsiden av teltet. Tenner du grill og gassapparater inne i teltet risikerer du ikke bare at teltet tar fyr, men også at luften i teltet blir så dårlig at det er fare for kvelning. Sjekk elanlegget Elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er årsak til mange branner årlig.

https://odertal.info/wuxatuz.php

NYE REGLER FOR SPIKERTELT Relaterte emner

Bedriftsannonser Hans kom til smeltet campingvogn I neste uke skulle Hans Ler ta i bruk den nye campingvogna i Oppdal. Den enorme varmen fra den brennende campingvogna på plassen ved siden av, fikk Hans Lers campingvogn til å smelte. Foto: Camilla Alexandra Lie Publisert: 20. Ved lunsjtid kom han til campingplassen. Der var hele øvre del av plassen, der Ler har vogna si stående, sperret av på grunn av eksplosjonsfare på grunn av to gassflasker i nærheten av brannen. For å fortsette å lese dette innholdet må du være innlogget med en Schibsted-konto. Logg inn Du som abonnerer på papiravisen har tilgang inkludert.

NYE REGLER FOR SPIKERTELT Kommentarer:
Redaktør på Nye regler for spikertelt
Nordheim fra Bergen
Les også min andre nyheter. jeg liker Freitauchen. Jeg nyter lese romaner grådig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net