Blodgiver Ullevål Sykehus

  1. Mer om
Blodgiver Ullevål Sykehus

Blodgiver Ullevål Sykehus Og dermedSeksjon for blodgiving skal sikre tilgang på blod som sykehusene i Oslo har behov for. 22 93 40 00 Rikshospitalet: 23 07 00 00 Ullevål Rettigheter og muligheter · Barn og unge på sykehus · Barn som pårørende. 22 93 40 00 Rikshospitalet: 23 07 00 00 Ullevål Denne handlingen krever en aktiv internettforbindelse For eksempel har Blodbanken Oslo tappested på Ullevål sykehus, Hausmannsgate (Røde Kors-huset) og Blodbussen. Man kan bare gi blod til den blodbanken som man er Visste du at Røde Kors har jobbet med blodgiverrekruttering i Norge siden 1933? ble opprettet ved norske sykehus, med Ullevål som den første i

Pasienten ville komme til å dø dersom hun ikke fikk blodoverføring i påvente av definitiv behandling. Det var langt til nærmeste sykehus med blodbank, og alle transportmuligheter var utelukket. Legevaktslegen hadde imidlertid fått opplæring i blodoverføring, og kunne kalle inn blodgivere fra den lokale vandrende blodbanken slik at hun, ved hjelp av lokale frivillige, kunne redde livet til pasienten. Historien over er ikke reell, men beskriver en tenkt situasjon dersom man har blodberedskap i kommunene, og ikke bare ved sykehusene.

Blodbanken i Oslo

Med dagens gode ambulanseberedskap er det veldig sjelden at slike situasjoner oppstår. Men med vissheten om at livstruende blødning kan være dødelig uten blodoverføring, er det ønskelig med en styrket blodberedskap i lokalsamfunn langt fra nærmeste sykehus.

Det er det vi håper å få til med prosjektet blodberedskap, hvor dette skal prøves ut i Finnmark. Hverdagsberedskap Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler tidlig blodoverføring i behandling av pasienter med livstruende blødning.

Det finnes 30 godkjente blodbanker med tilsammen 69 tappesteder som alle er eid av helseforetakene. Norge har rundt 100. Særlig i ferier og rundt høytidene sliter så å si alle blodbankene med å få nok givere.

Influensaen om vinteren er også et problem.

Blodgivning

Det tar mange timer å få blod fra donor ferdig til transfusjon til pasient. Blodbankene må derfor ha nok lager av riktig type blod enhver tid. For eksempel i 22 juli 2011, da 77 ble drept og 31 skadde ble tatt inn på Ullevål sykehus, var iveren for å gi blod ekstrem stor, men blodbanken på sykehuset på de dagene kunne bare få blod fra 220 egne donorer. Resultatet til slutt ble slik at alle unntatt en av de 31 pasientene overlevde.

Først 14 år senere ble det oppdaget at han var smittet av syfilis.

Du vil kanskje like: Dr dropin ullevål

Det ble oppdaget da han meldte seg som blodgiver i Drammen. Det infiserte blodet skal være brukt ved sykehusene Ullevål, Aker, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Det er uklart når blodgiveren ble smittet. Blodet brukes blant annet til pasienter som gjennomgår kreftbehandling, ved operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel.

Disse pasientene er helt avhengige av at noen gir blod frivillig. Du kan kanskje få være en av dem? Du får ikke betaling for å gi blod, men du mottar en liten valgfri gave som takk for hjelpen. Ofte får man også jerntabletter etter blodgivning.

Obs bygg isolasjon

Stort sett kan alle friske mennesker mellom 18 og 60 år gi blod, og dette kan man fortsette med til man har fylt 70 år. Man må ha norsk personnummer og beherske språket godt, på grunn av spørsmålene man må svare på ved hver blodgivning. Det er alltid to hovedhensyn vi på Blodbanken tar: «Blodgivingen skal ikke være til skade for giveren og heller ikke mottakeren av blodet.

Snart tomt for blod NRK Oslo og Viken Lokale nyheter, TV og radio

Reglene for blodgivning er bestemt av Helsedirektoratet og er beskrevet i «Veilederen for transfusjonstjenesten i Norge». Første gang og ved hver blodgivning vil vi ta en del blodprøver av deg.

Dette for å utelukke enkelte smittestoffer i blodet og for å sjekke at du har nok blod selv. Dette sjekker vi: HIV, hepatitt B og C, hemoglobinverdien «blodprosent», ferritin «jernlager», blodtypen og syfilis første gang Når kan jeg ikke gi blod? Unngå å komme forgjeves! Her finner du en oversikt over de vanligste hendelsene som gjør at du må vente med å gi blod.

For alle blodgivere Har du oppholdt deg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikavirus, skal du avstå fra blodgivning i minst 28 dager 4 uker etter hjemkomst fra berørt område. Har din seksualpartner blitt diagnostisert med zikavirus eller har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikavirus siste 3 måneder, må du vente 4 måneder etter partners hjemkomst før du kan gi blod.

Vær oppmerksom på at malaria forekommer i visse deler av Tyrkia.

https://lndc.us/nymyxyt.php

For malariaområder gjelder reglene som står under "malaria". Ved opphold i malariafrie områder i disse landene kan man gi blod umiddelbart etter ankomst til Norge. Unntak: Personer som har oppholdt seg i Storbritannia i mer enn ett år til sammen i perioden mellom 1980 og 1996 utelukkes permanent fra blodgivning.

Ved opphold kortere enn 6 måneder, kan man gi blod 4 uker etter ankomst til Norge. Ved opphold lengre enn 6 måneder, kan man gi blod 6 måneder etter ankomst til Norge. Asia Har du oppholdt deg i områder hvor malaria er endemisk, gjelder reglene under punktet "Malaria".

Haukeland ber vestlendinger gi blod

Ved opphold i områder uten malaria kortere enn 6 måneder, kan man gi blod 4 uker etter ankomst til Norge. Australia og New Zealand Man kan gi blod umiddelbart etter ankomst til Norge. USA og Canada Dersom man forlot området i perioden 1. Dersom man forlot området i perioden 1. Årsaken til karantenen er virus som kan spres med mygg Vestnilvirus Argentina, Chile, Cuba og Uruguay Hvis man har oppholdt seg i malariastrøk, gjelder reglene for malaria.

Oversikt over blodbanker i Norge

Ved opphold i malariafrie områder i disse landene i mindre enn 6 måneder, kan man gi blod 4 uker etter ankomst i Norge. Ved opphold i malariafrie områder i 6 måneder eller mer, kan man gi blod 6 måneder etter ankomst til Norge. Alle land i Sør- og Mellom-Amerika som ikke er nevnt ovenfor: Hvis man har oppholdt seg i malariastrøk, gjelder reglene for malaria.

Ved opphold i malariafrie områder i disse landene i mindre enn 6 måneder, kan man gi blod 4 uker etter ankomst til Norge. Hvis man har oppholdt seg i malariastrøk, gjelder reglene for malaria. Personer som har oppholdt seg i disse landene i 5 år eller mer sammenlagt, kan ikke bli blodgiver. Malaria Personer som har hatt malaria utelukkes som blodgivere. Ved febersykdom uten kjent årsak under eller innen 6 måneder etter opphold i malariaendemisk område, må test gjennomføres eller giveren utelukkes.

Alle andre personer som har besøkt et område der malaria er endemisk, får 4 måneders karantene etter hjemkomst.

Chilimobil

BLODGIVER ULLEVÅL SYKEHUS Relaterte emner

Det er egne ordninger for ansatte, som finner info om dette på intranettet i Vestre Viken. Kontrollavgift parkeringsbot Parkerer du utover tillatt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke få ny kortbelastning eller liknende. Parkering utenfor områder som er merket som parkeringsplass er forbudt og ilegges kontrollavgift umiddelbart. Dette gjelder døgnet rundt, hele året. Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du kontakte ansvarlig leverandør for parkeringsplassen. Dette er kommunen eller Aimo Park, ikke sykehuset eller Vestre Viken.

BLODGIVER ULLEVÅL SYKEHUS Kommentarer:
Forfatter om Blodgiver ullevål sykehus
Erlandsen fra Hammerfest
Jeg nyter dele interessante nyheter skamløst. Anmeldelse min andre innlegg. jeg er tent på Basisspringen.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net