Brudd Håndledd

  1. Mer om
Brudd Håndledd

Brudd Håndledd SlåendeI unntakstilfelle kan bruddet skade nerver som ligger nær. Brudd i håndleddet er den vanligste bruddskaden som forekommer Målet med gipsbehandlingen er at bruddet gror i best mulig stilling. Dette er viktig for å unngå senere plager i håndleddet I hånden og håndleddet er det to typer brudd som er spesielt vanlige. De skjer gjerne ved at man faller på en utstrakt arm. Det ene bruddet det er snakk om Håndleddsbrudd er en av de vanligste bruddtypene, og er brudd like ved eller i håndleddet. Ved behandling med innvendig plate legges det først på en midlertidig Håndleddsbrudd er en av de vanligste bruddtypene, og er brudd like ved eller i håndleddet. Ved behandling med innvendig plate legges det først på e

https://odertal.info/1848.php

Daglige aktiviteter Bruk hånden så normalt som mulig til vanlige, lette aktiviteter. Bruk hånden til å kle på deg eller smøre en brødskive så langt det går. Beveg fingrene Når du vekselsvis knytter hånden og spriker fingrene, aktiverer du vene-muskelpumpen.

På denne måten pumper du hevelsen ut av hånden. Når hevelsen går ned, blir det lettere å bevege og da skaper du en god sirkel. Derfor er det svært viktig å komme raskt i gang med å bevege fingrene så mye som gipsen tillater. Strekk alle fingrene samtidig. Få med tommelen når du spriker med fingrene. Infeksjon Det er uvanlig at det blir infeksjon i operasjonssåret.

Du bør likevel være på vakt dersom du får økende smerter fra operasjonssåret eller stigende feber etter operasjonen.

Brudd i håndledd

Når du skal dusje, må du dekke til bandasjen med plast, slik at den ikke blir våt. Blir bandasjen våt skal den skiftes. Den bør skiftes dersom den er gjennomblødd eller våt. Blødningsfaren er størst de første 3 dagene. Ved behov for skiftning kan man legge på nye, tørre, sterile bandasjer. Vask hendene før skiftning. Vask eller rens av såret er ikke nødvendig. Sting Stingene fjernes hos fastlegen din 2-3 uker etter operasjonen. Bilkjøring Bilkjøring anbefales ikke før du kan belaste armen fullt og reaksjonsevnen er intakt.

Dette vil være individuelt og noen fast regel kan ikke gis fra sykehuset. Du er selv ansvarlig og må vurdere om du er i stand til å kjøre bil. Veitrafikklovens regler gjelder. Kontroll Etter 3-4 måneder får du tilbud om kontroll hos kirurg ved sykehuset.

Avlastning med krykker til smertefrihet. Tilhelingstid 4-6 uker. Deretter opptrening med tøyninger 2-3 uker. Claviculafraktur Sist oppdatert av Martine Enger den 15. Alder: Barn og unge voksne. Palpasjon langs clavicula gir distinkt smertepunkt. Hevelse og synlig feilstilling med endret skulderkontur er vanlig. Huden over bruddet er ofte spent, men perforasjon forekommer svært sjelden. Ved dislokasjon vil mediale fragment ofte dislosere oppad pga. Ved høyenergitraumer er det risiko for kar- og plexusskade.

Noter alltid distal status og hudens utseende lokalt.

Brudd i håndleddet

Statistisk sett er det bare radiusfrakturer og skade av fingre som er hyppigere. Forekommer i alle aldersgrupper. Ofte brudd av typen greenstick eller et brudd med to fragmenter. Skademekanismen er direkte traume mot skulderen. Dette gjelder ikke ved forløsningsskade.

Klinisk undersøkelse: Det er alltid palpasjonsømhet over bruddet og ofte synlig feilstilling. Røntgen To frontbilder ovenfra og nedenfra vinklet 15 grader. Front liggende med begge sider på samme film.

Røntgen kan av og til være negativt primært — en klinisk sikker fraktur skal behandles som det. Behandling Nesten alltid konservativ. Vanligvis avlastning med CC-bandasje. Osteosyntese kan være aktuelt ved de helt laterale og mediale svært sjelden skade frakturene.

Likeledes skal en vurdere operativ behandling ved et intermediær fragment, forkortning over 2 cm og ved stor dislokasjon. Røntgenologisk tilheling tar lang tid. Man snakker om forsinket tilheling inntil tre mnd. Fraktur uten feilstilling Ofte tilstrekkelig med CC-bandasje i 1-2 uker som smertelindring.

Barn under 7-8 år viser ofte forbausende rask bedring.

Last ned også: Strømbrudd i dag

Informasjon til foreldre om god prognose og kort tilhelingstid. Frakturen tilheler med rikelig kallusdannelse, en kul som oftest forsvinner under veksten.

Håndleddsbrudd

Kontroll av disse pasientene er i prinsippet ikke nødvendig. Under Gjennomføring, del 1 Viktig å vite når du har gips For å redusere hevelse og smerter skal du holde armen høyt i perioder, særlig de første dagene. Forsøk å finne gode hvilestillinger på en pute eller lignende. Legen vil gi deg råd om bruk av smerte-stillende. Du må følge med på om fingrene blir mindre bevegelige, mer hovne, misfargede eller kalde. Metodeproblemene omfatter varierende grad av preoperativ vurdering, manglende sammenlikning og ingen randomisering av behandlingene, forskjellig radiologisk utredning og oppfølging, varierende oppfølgingstid og ulike preoperative- og oppfølgingsparametere.

Det er vanskelig å lage gode oversiktsartikler og metaanalyser, og det foreligger ingen Cochrane-anbefalinger. Utredning av skafoidfraktur Pasienter med smerter i håndroten etter fall bør undersøkes klinisk med tanke på skafoidfraktur.

Dessuten palperes den volare skafoidtuberkelen, og tommelen stukes i skafoids lengderetning fig 1.

Håndleddsbrudd

Positiv test må derfor føre til videre utredning 8, 9. Figur 1 Klinisk undersøkelse av mistenkt skafoidfraktur. Pasienter med positive kliniske funn og negative funn på røntgenbilder må derfor følges videre. Ved fortsatt klinisk mistanke og negativt røntgenbilde tas CT eller MR slik at fraktur kan bekreftes eller avkreftes fig 3. CT vil bedre avsløre dislokasjon og tegn på eldre fraktur eller pseudartrose 10.

Om man har mulighet, bør man avklare problemstillingen umiddelbart med supplerende bildediagnostikk, slik at pasienten slipper unødvendig gipsimmobilisering. Se flytskjema for utredning av mistenkt skafoidfraktur fig 4. Figur 2 Standard røntgenprojeksjoner ved mistanke om skafoidfraktur, pil der frakturen er synlig. Gipsbehandling må starte tidlig. I seks randomiserte kontrollerte studier uten blinding ble 8 — 12 ukers gipsimmobilisering sammenliknet med skruefiksering 17 — 22.

Bruddet ble vurdert som tilhelet om beintrabekler krysset frakturspalten på de fire nevnte projeksjonene. Ved tvil ble tilhelingen avklart med CT. Operasjon ga noe bedre håndleddsfunksjon etter tre måneder, men ikke etter 6 — 12 måneder. Begge grupper oppnådde utmerket håndleddsfunksjon, men de opererte fikk imidlertid mer artrose i trapezium-skafoid-leddet der skruen ble introdusert.

Det er laget flere metaanalyser og oversiktsartikler av litteraturen, inkludert de få prospektive studiene som finnes. I tre metastudier ble det ikke funnet forskjell i tilhelingsfrekvens. I én studie fant man en liten økt relativ risiko for pseudartrose ved gipsimmobilisering, men ikke når det var tatt hensyn til frafall av pasienter ved oppfølging.

Håndleddsbrudd Wikipedia

Komplikasjonsfrekvensen er signifikant høyere ved kirurgi, men de fleste komplikasjoner er milde og forbigående 24 — 27.

Det er konsensus om at dislokerte frakturer og frakturer som ledd i håndrotsfrakturdislokasjoner bør opereres med intern fiksasjon 28, 29. Hvis man ser dislokasjon på røntgen, bør frakturen utredes med CT og vurderes for operasjon. Gips i slike tilfeller gir ikke nok stabilitet for tilheling.

Deli de luca amtmannsvingen

Det sikreste er å gipsbehandle alle i 12 uker før man kontrollerer med røntgen. Behandling av skafoidpseudartrose En skafoidfraktur som ikke viser tegn til tilheling etter 3 — 4 måneder med gips, vil ikke gro med ytterligere konservativ behandling og bør henvises til kirurgi 13.

Det er svært viktig at du kommer deg raskt i gang med bevegelse av fingrene. Dette bør du starte med så snart som mulig etter operasjonen. Ergoterapeuter ved sykehuset vil instruere deg og hjelpe deg i gang, men din egeninnsats og motivasjon er viktig. Dersom du kommer deg raskt i gang med bevegelse i fingrene og hånden er faren for komplikasjoner som infeksjoner, hevelse og tilstivning mye mindre. Du vil få smertestillende medikamenter slik at dette skal la seg gjøre.

Hvis du er innlagt til operasjon, vil lengden på innleggelsen være individuell avhengig av dine eventuelle øvrige plager. Etter du har kommet hjem skal du fortsette treningen, enten alene eller ved hjelp av fysioterapeut nær hjemstedet.

Oppfølging Oppfølging Etter behandlingen av bruddet vil det være ulik oppfølging avhengig av hvilken behandling du har vært gjennom. Det vil også variere fra pasient til pasient hvilke restriksjoner man får etter en eventuell operasjon.

Brudd behandlet med gips Alle som er behandlet med gips vil bli innkalt til kontroll etter circa 10 dager. Vi tar røntgen ved denne kontrollen for å sjekke at bruddet fortsatt står i en god stilling. Dersom bruddet har flyttet på seg vil du bli tilbudt operasjon dersom dette synes å være den beste behandlingen for deg. Dersom bruddet ser fint ut vil du bli innkalt til en ny kontroll med røntgen etter ytterligere 3,5 - 4 uker. Brudd behandlet med ekstern fiksasjon Alle som har fått denne behandlingen vil bli innkalt til en poliklinisk kontroll med røntgen etter omtrent to uker.

Vi sjekker da at bruddet står i korrekt stilling, fjerner sting og inspiserer operasjonssårene. Brudd eller forstuing? Det er ikke alltid lett å skille en kraftig forstuing fra et brudd, men hvis hånda eller beinet ikke fungerer, har fått en unormal vinkel eller det gjør veldig vondt, kan det være et brudd.

BRUDD HÅNDLEDD Relaterte emner

Les mer om Brudd i håndledd, operasjon med utvendig ramme, Kongsberg sykehus Brudd i håndledd, operasjon med utvendig ramme, Kongsberg sykehus Håndleddsbrudd er en av de vanligste bruddtypene, og er brudd like ved eller i håndleddet. Ved behandling med utvendig ramme blir det først lagt på en midlertidig gips, operasjonen utføres med kontroller etter 2 og 6 uker. Det tar omtrent 6 uker for bruddet å gro. De fleste håndleddsbrudd kan og bør behandles med gips. Likevel er det en del brudd som er så feilstilt at operasjon kan bli vurdert som den beste behandlingen.

Brudd Håndledd
BRUDD HÅNDLEDD Kommentarer:
Forfatter på Brudd håndledd
Nyberg fra Gjøvik
Vennligst sjekk min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Flugbogenschießen. Jeg trives dele interessante nyheter enormt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net