Marcus Thrane

  1. Mer om
Marcus Thrane

Marcus Thrane Forbedring



Marcus Møller Thrane var lærer, forfatter, pressemann, fotograf, politisk organisator og sosialist. Thrane hentet inspirasjon fra de europeiske revolusjonene i 1848, og var i 1849–1851 organisator og leder for en omfattende bevegelse av Marcus Thrane var en norsk politisk aktivist. Han var leder for en bevegelse som besto av en rekke lokale arbeiderforeninger, også kjent som Thranitterbevegelsen, som Marcus Thrane var opphavsmann til, ble den første politiske massebevegelsen i Norge med trekk av et moderne politisk parti: en oktober 1817 i Christiania, død 30. april 1890 i Eau Claire i Wisconsin i USA) var lærer, forfatter, pressemann, fotograf, politisk organisator og sosialist oktober 1817 og død i Amerika den 30. april 1890, ledet den første norske arbeiderbevegelsen, thranitterbevegelsen

Regjeringen knytter næven imod dem fra sin frie Bastion; Storthinget smiler og seer venligt ud. Hvad skal enden blive??!

https://lndc.us/coop-bygg-haugenstua.php

Denne inneholdt ti krav som foreningen ønsket at kongen og regjeringen skulle gjøre noe med. Først hadde han atelier i Borgergata, senere i Fortstrøms hus i Festningsgata. Tore Paulsen-Næss forteller at det fortsatt eksisterer fotografier som trolig er tatt av Marcus Thrane, bl.

Marcus Thrane Store norske leksikon

Thrane emigrerte til Amerika i 1863, og der døde han i 1890. Noen direkte etterfølger som sosialistisk agitator fikk han ikke i hjemlandet, men fra slutten av 1800-tallet vokste det fram en ny arbeiderbevegelse.

Denne kom til å prege Norge gjennom et helt århundre. Arbeiderpartiet styrte Halden fra midten av 1920-tallet, og da en ny gate skulle gis navn, benyttet man anledningen til å hedre arbeiderbevegelsens pioner Marcus Thrane. Gata er tegnet inn i en plan fra 1923, men det tok noen år før den ble til virkelighet. Bebyggelsen fra Snippen til Oscar Borgs plass kom først fra 1936—37. Thomas Toft eier da matr. Disse står i branntakstprotokollene som eiere fram til brannen i 1868.

Etter folketellingene i 1865 bodde Ole Schrøeder og Alexander Hammer i 8a, mens trelasthandler Julius Smith bodde i 8b.

Thomas Toft eide også matr. Der bodde han selv. Bakerst i bildet ser en også litt av Toftfamiliens sommerbolig på Skydebanen, Valhalla. Landstedene lå ikke så langt fra byen dengang.

Thomas numme barn

Men det er fotografen som interesserer mest i denne sammenheng. Huset har vi flere bilder av.

Bildet har ingen signatur som viser hvem fotografen var. Kopi av daguerrotypi, ca. Dette ble katastrofalt for familien, og det var øvrig familie og venner som sørget for Marcus og hans søsken i barndomsårene. Marcus avbrøt skolegangen like før artium, og begynte i stedet å jobbe. I 1838 dro han til utlandet.

Marcus Thrane (

Etter et halvt år kom han hjem igjen til Norge, og han tok artium i 1840. Han begynte så å studere teologi, men avbrøt og reiste til Lillehammer for å starte privatskole. På denne tiden traff han Josefine Buch, som han giftet seg med i 1841.

Paret fikk til sammen sju barn, men bare fem av dem levde opp. Privatskoleforetaket ble ikke vellykket. Etter nye forsøk på å etablere privatskoler i Åsgårdstrand og ved Modum Blaafarveverk, dro Thrane og familien til Drammen. I august 1848 begynte han som redaktør i avisa Drammens Adresse.

Marcus Thrane, 1928. Han framstilles som agitator med knyttet neve, og soloppgangen i bakgrunnen understreker fremtidstroen og symboliserer opplysning.

gjorde Marcus Thrane?»

Februarrevolusjonen i Frankrike, med dens ideer om allmenn stemmerett og bedrede vilkår for arbeidere, gjorde sterkt inntrykk på Thrane. Han var også inspirert av chartistene i England som han leste om i avisene.

Thrane bruker disse inspirasjonene aktivt i sitt redaktørarbeid, og foreslår blant annet at det bør dannes politiske foreninger eller klubber som kan påvirke stortingsrepresentantene. Budskapet blir imidlertid for radikalt for avisens abonnenter, og Thrane blir avsatt som redaktør etter fem måneder. Diskusjonene i Høyesterett viste tydelige bestrebelser på å få lovverket til å strekke til.

Han ble derfor dømt for å ha oppfordret til revolusjon, noe Høyesterett ikke fant bevist, men likevel publiserte som begrunnelse i dommen, sier Ringvej. Marcus Thrane var ingen forbryter. Men statsbærerne så på ham som så undergravende, at de dømte ham likevel.

https://lndc.us/bokml-nynorsk-ordbok-p-nett-gratis.php

Mannen som først betegnet Norge på 1800-tallet som embetsmannsstaten, historiker Jens Arup Seip, kalte senere dommen mot Thrane et justismord. Dømt av sine egne Paradoksalt nok kom Marcus Thrane selv fra det sjiktet av samfunnet som dømte ham. Thrane var født inn i en velstående borgerskapsfamilie. Men faren begikk underslag i Norges Bank og forlot landet like etter at lille Marcus kom til verden. Biograf Ringvej mener den spesielle sosiale posisjonen som en fattig del av borgerskapet, gjorde Thrane mer fintfølende for de lavere folkesjikts livsvilkår.

Nasjonalbiblioteket

Han tilhørte en gammel, flott familie, men måtte klare seg selv sammen med moren og søsknene, sier Ringvej. Thrane livnærte seg som lærer til han var rundt 30 år, da han fikk en økt sosial bevissthet om forskjellene i samfunnet. Han skrev bitende, sarkastiske innlegg i ulike aviser og ble selv redaktør for avisa Drammens Adresse i 1848.

MARCUS THRANE Relaterte emner

Selv gifta han seg med Marie Josephine Buch den 11. Slekta var en av de mest velstående i Christiania. Formuen stamma fra farfaren Paul Thrane, som hadde drevet stort innen trelast. Men kort tid etter at Marcus ble født hadde faren spekulert vekk formuen, og gjorde underslag på 95 000 spesiedaler i Rigsbanken. Han ble fradømt stillinga i 1821, men klarte å betale tilbake med hjelp fra meddirektører og faren. Dermed unnslapp han fengselsstraff; det var på denne tiden fortsatt normalt at man kunne unngå straff utover tap av embetet dersom man dekka opp manko i kassa. Ettersom andre i slekta hadde godt med penger ble det sørga for Marcus og hans søsken, blant andre Henrik Ernst Schäffer.

Marcus Thrane
MARCUS THRANE Kommentarer:
Forfatter på Marcus thrane
Knudsen fra Svolvær
Jeg nyter lese romaner kiddingly. Siste nytt: min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Luftsofting.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net