Axactor Norway

  1. Mer om
Axactor Norway

Axactor Norway BedreAxactor har en av norges beste inkassoavdelinger og lang erfaring med fakturaoppfølging, inkasso, internasjonal inkasso og Axactor hjelper mennesker og bedrifter med kredittadministrasjon. Vi hjelper mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon med å finne Axactor Norway AS | 651 followers on LinkedIn. Vi hjelper hardtarbeidende bedrifter med å få betalt Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Axactor Norway AS, 911831392. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og Axactor Norway ble startet i 2015 og leverer tjenester innen fakturaoppfølging, inkasso og porteføljekjøp. Axactor er et moderne og fremoverlent

Vi trenger partnere som kan understøtte denne strategien og valget av Intility er et ledd i denne satsingen.

Axactor Norway As, Drammensveien 20 , ORGANISASJONSNUMMER

Endre Rangnes, administrerende direktør i Axactor Axactor representerer en veldig spennende kunde for Intility. Opplysningene har aldri blitt benyttet for andre formål eller blitt delt "fritt" utenfor representasjonsforhold. Datatilsynets gjengivelse av Axactors aktiviteter er feilaktig.

Gat helse bergen

Axactor har ikke på noe tidspunkt utført kredittvurderinger, men unntaksvis bestilt kredittvurderinger fra kredittopplysningsforetak med konsesjon, utelukkende i representasjonsforhold og i forbindelse med løsning av konkrete saker for Axactors kunder.

Det er videre uriktig at Axactor har drevet slik virksomhet "systematisk over svært lang tid".

AXACTOR NORWAY AS

All den tid ordlyden i forskriften og veiledningen på Datatilsynets nettsider er uklar med hensyn til definisjonen av kredittopplysningsvirksomhet, kan en overtredelse av den art det her er tale om verken anses som alvorlig eller klanderverdig. Det kan derfor heller ikke vektlegges at Axactor selv kunne unngått overtredelsen ved hjelp av interne retningslinjer, siden disse i all hovedsak er basert på Datatilsynets retningslinjer.

Datatilsynet har sett bort fra de formildende omstendighetene, og utelukkende lagt vekt opplysningene som innledningsvis ble gitt av Axactor.

Dette oppleves som lite tillitsvekkende og i strid med god forvaltningsskikk.

https://odertal.info/nomaqy.php

Det må antas at overtredelsesgebyr er å anse som straff etter EMK art. Etter EMK kan man også utlede et vern mot at noen tvinges til å gi opplysninger som kan bidra til egen "domfellelse" i saker som må anses å innebære en straffesiktelse i konvensjonens forstand. Med dette bærer også en opplysningsplikt for forvaltningen når det er aktuelt å ilegge sanksjoner. Datatilsynet har foretatt en ensidig vurdering, og lagt avgjørende og skjerpende vekt på en formulering avgitt av en samarbeidsvillig part.

Axactor mener uklarhetene i loven, forskriften og Datatilsynets egen veileder burde vektlegges i formildende retning.

Fredriksen byr på hele Axactor Finansavisen

Ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyr etter personopplysningsloven § 46 "skal bero på en skjønnsmessig helhetsvurdering", i tillegg til momentene angitt i loven. Basert på opplysningene i saken mener Axactor at en skjønnsmessig helhetsvurdering burde resultere i et vesentlig lavere gebyr.

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr er gitt som et virkemiddel for å sikre effektiv etterlevelse og håndhevelse av personopplysningsloven. Overtredelsesgebyr er ikke å anse som en straff, men en administrativ sanksjon. Det må imidlertid antas at overtredelsesgebyr er anse som straff etter EMK den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art 6, og i samsvar med Høyesteretts praksis, jf.

Axactor velger Intility

Datatilsynet finner det klart at Axactor har utøvd kredittopplysningsvirksomhet uten konsesjon, jf. I vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges, legger Datatilsynet særlig vekt på at overtredelsene betydelig har krenket grunnleggende interesser som loven verner, jf.

Loven verner om grunnleggende personverninteresser som den personlige integritet og privatlivets fred, jf. Datatilsynet legger her særlig vekt på at en kredittvurdering inneholder mange beskyttelsesverdige opplysninger om en person. Dette er opplysninger som de fleste anser som private, og det kan oppleves som krenkende dersom de deles fritt.

Dette er bakgrunnen for særreglene i personopplysningsforskriften kapittel fire, jf.

https://odertal.info/xojeko.php

Videre har lovgiver bestemt at enkelte behandlinger av personopplysninger er så inngripende i den personlige integritet at de krever forhåndsgodkjennelse i form av konsesjon fra Datatilsynet. Kredittopplysningsvirksomhet er en slik behandling. Det er derfor en betydelig krenkelse av grunnleggende personverninteresser når Axactor har behandlet denne typen personopplysninger i strid med loven. Når det gjelder graden av skyld, jf. I dette tilfellet har kredittopplysningsvirksomheten foregått systematisk og over svært lang tid.

Last ned også: Vestland norway

Axactor har utført ulovlige kredittvurderinger siden dagens regler om kredittvurdering trådte i kraft 1. Virksomheten har med andre ord ikke satt seg inn i eller fulgt reglene i 17 år. Dette er sterkt klanderverdig, og Datatilsynet legger stor vekt på dette. Tilsynet legger også vekt på at overtredelsen kunne vært unngått ved hjelp av retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak, jf. Virksomheten må ha systemer som sikrer at den etterlever relevante lover, herunder rutiner som sikrer at personopplysningslovens regler for behandling av personopplysninger følges, jf.

En såpass langvarig overtredelse som det er snakk om her, ville neppe vært mulig hvis virksomheten hadde hatt interne tiltak for revisjon av etterlevelse.

AXACTOR NORWAY AS omsetning og bedriftsinformasjon Vainu firmadatabase

Tilsynet legger videre vekt på at overtredelsen er begått for å fremme Axactors interesser, jf. Vi har derfor valgt å utforme deler av lokalene til såkalte prosjektbaserte områder, eller arbeidssoner, hvor det blir tilrettelagt for aktivitetsbasert, mer spontant og innovativt arbeid i team, hvor vi går bort ifra det tradisjonelle oppsettet hvor alle har sin faste plass.

Med på flyttelasset er også mesteparten av dagens kontormøbler, da miljøfokus naturlig står sterkt hos oss, sier Liv. Solcellepaneler på byggets fasade vil stå for mye av energiproduksjonen, i tillegg til andre løsninger som kreves av et moderne, bærekraftig smartbygg. Advokatguiden er en advokatindeks over alle advokater i Norge. Vi lar brukere anmelde advokater. Preferanser Takk for at vi kan lagre dine egne preferanser om opplevelse av vår site som informasjonskapsler hos deg. Disse informasjonskapslene inneholder verdier basert på valg du har gjort for å skreddersy din opplevelse av vårt nettsted.

AXACTOR NORWAY Relaterte emner

Axactor Norway AS 09. Vi tar oss av fakturaoppfølging og inkasso! Axactor tilbyr tjenester innen inkasso og fakturaoppfølging og har en av Norges beste innfordringsmiljøer. Vi har over 30 års erfaring fra bransjen og har utviklet løsninger som effektiviserer din hverdag og som styrker din bedrifts økonomi. Fakturaoppfølging Ønsker du bedre likviditet og økt kontroll på dine kundefordringer? Vår løsning gir deg full kontroll over dine fordringer; skreddersydd for deg og dine kundegrupper.

AXACTOR NORWAY Kommentarer:
Rapportert den Axactor norway
Sand fra Sarpsborg
Bla gjennom min andre innlegg. jeg er tent på kornisches Hurling. Jeg har lyst lese romaner for det meste.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net