Antall Innsjøer I Finland

  1. Mer om
Antall Innsjøer I Finland

Antall Innsjøer I Finland BunnlinjenAv Finlands totale areal er over halvparten dekket av skog og 33 551 km² sjøer og vassdrag. Det finnes omkring Det finnes 187 888 innsjøer med en størrelse på minst fem ar og ca. 55 821 sjøer på minst ett hektar i Finland Finland kalles ”De tusen sjøers land”, og med sine 187 000 innsjøer er det, i forhold til sin størrelse, det landet i verden med flest Finland blir noe feilaktig referert til som «de tusen sjøers land». I realiteten er det rundt 188.000 innsjøer i Finland på over 500 kvadratmeter Finland er et land i Nordeuropa. Sverige grenser det mot nordvest, Estland i sør, Russland i øst og Norge i nord. Finland er en del av EU

10 grunner til å oppleve Finland

Men førsteinntrykket vil hurtig omvandles til en overrraskelse når du først bryter isen i Finland, da befinner du deg i en svært aktiv diskusjon. Før du spiser, er det vanlig å si "Hyvää ruokhalua" god appetitt til de andre personene ved bordet, og det riktige svaret er det vanlige ordet "Kiitos" takk. Tips Besøksetikette: Hvis du blir invitert til et finsk hjem, husk på å ta av deg skoene og føl deg som hjemme.

Utdanningssystemet i Finland er regnet for å være det beste i Europa. Blir du tatt for å kjøre for fort i Finland, vil størrelsen på boten være basert på hvor mye du tjener. Har du høy inntekt er boten også høy. Rekorden ble satt av Jussi Salonoja i 2003, da han kjørte i 80 kilometer i timen i en 40-sone. Ettersom han hadde en inntekt på 61 millioner kroner, var fartsboten på 1,5 millioner. Saimen, eller Saimaa på finsk, er den største innsjøen i Finland.

Hudsykdommer

Finland blir noe feilaktig referert til som «de tusen sjøers land». Finnene brukte finske skoger som kamuflasje for å sikte seg inn på sovjetiske kolonner. Den tidligere finske offiseren Erkki Kukkonen har forklart Motti-taktikkens egnethet mot den Røde armé ved å beskrive russiske forsvarsformasjoner som en «sopp som ligger med hetten mot finnene og stilken langs forsyningslinjen» Tuunainen, 2013, s.

Ved å bruke Motti-operasjoner fant finnene en effektiv måte å flankere den Røde armé s «sopp»-formasjonpå og angripe dem langs deres sårbare bakområder.

Google Kitaplar

Matti Aarnio, en annen offiser under vinterkrigen, har forklart at finske Motti-taktikk etterlignet tyske stormtropp-taktikker fra første verdenskrig.

Tuunainen 2016b, s. Finland hadde tidligere brukt tyske militærinstruktører og i tillegg hadde rundt 2000 finner frivillig tjenestegjort i en tysk Jeger-bataljon under første verdenskrig. Dette hadde betydelig påvirkningskraft på finsk militærtaktisk tenkning.

https://odertal.info/7383.php

Jegertroppen fra Forsvarets spesialkommando på vintertrening i Norge Foto: Forsvarets mediearkiv Det tyske militæret påvirket også hvordan finske offiserer ledet sine soldater i kamp. Denne innflytelsen stammer først og fremst fra det tyske kommando- og kontrollprinsippet kjent som «Auftragstaktik». Werner Widder har forklart hvordan auftragstaktik prioriterer viktigheten av «selvstendig refleksjon og handling» på alle gradsnivåer.

Ny Weidemannimportør i Finland

Prinsippet er ment å gi alle soldater med lederansvar myndighet til å fatte beslutninger på slagmarken i stedet for å passivt vente på ordre fra overordnede offiserer.

Den desentraliserte kommandostrukturen gjør at offiserer på lavere nivå kan utnytte taktiske situasjoner og forbli dynamiske og uforutsigbare i kamp. Om offiserer går tapt i strid er også soldatene forberedt på å overta lederansvar og dermed forhindre passivitet. For åillustrere finnenes bruk av auftragstaktik, ble finske soldater under vinterkrigen beskrevet som personell som hadde «sunn fornuft og kontinuerlig improviserte».

Motti-taktikken oppsto dermed instinktivt som et resultat av selvstendig tenking og finsk oppfinnsomhet på taktisk nivå.

Generalmajor Hägglund har forklart at Motti-taktikken ikke var et planlagt hovedmål for finske militærstrateger, men at taktikken forekom naturlig som et resultat av den finske selvstendig tankegang på taktisk nivå Engle og Paananen, 2014, s.

Geriljamotstand Maktforholdet mellom Finland og Sovjetunionen under vinterkrigen gjør at konflikten kan betegnes som en asymmetrisk konflikt. Forskeren Ivan Arreguin-Toft har utviklet en teori rundt asymmetrisk krigføring hvor han anbefaler den underlegne parten i en asymmetrisk konflikt å brukeindirekte militærstrategi for å forsvare seg mot en mektigere fiende. Geriljataktikk er en type indirekte militærstrategi Chikovani, 2010, s.

Mindaugas Rekasius 2005, s. Dette stemmer godt overens med hvordan finnene brukte geriljataktikk for å forsvare seg mot den militært sett mye sterkere Røde armé.

Geriljataktikk kan anses som en naturlig måte å kjempe på for finnene. Som bemerket av Vilho Tervasmäki, brukte finnene «metodene til bøndene og tømmerhuggere for å lage slede, pulk og ski» Tuunainen, 2016b, s. Mange finner hadde vokst opp i villmarken og lært seg orientering, skiferdigheter og lekt gjemsel i skogen. Disse ferdighetene ble nyttige for finnenes geriljamotstand. Arreguin-Toft 2001 har hevdet at den «beste predikatoren for utfallet av asymmetrisk konflikter er strategisk interaksjon».

Strategisk interaksjon kan forstås som dynamikken mellom to strategityper, enten indirekte eller direkte strategier. Arreguin-Tofts forskning viser at en direkte typestrategi fra den offensive parten i en konflikt, som den Røde armés konvensjonelle angrep på Finland, best motvirkes av indirekte defensive tiltak, eksempelvis geriljataktikk.

Flybilletter Finland Billige flyvninger

Mens Finland brukte en kombinasjon av direkte forsvar langs Mannerheim-linjen og indirekte forsvar lenger nord, var det i nordøst at finnene påførte den Røde hær mest tap. Det beste eksemplet på dette er slaget ved Suomussalmi, beskrevet som Finlands største enkelttriumf, der en håndfull finner benyttet seg av geriljataktikk for å slå tilbake to mekaniserte sovjetiske divisjoner. Små, dynamiske skienheter omgikk, flankerte og delte Røde hærstyrker. Finnene klarte å ødelegge stridsvogner med tømmerstokker og improviserte eksplosiver som den beryktede Molotov-cocktailen.

En interessant funksjon av lokale landskaper det nesten overalt, der det er innsjøer, det er skoger. De vanligste er furu, gran og bjørk. Finland, et av de tettest befolkede landene i verden, inneholder 10 ganger mer skog per person enn noen annen europeisk stat.

Skog er en svært viktig ressurs, det er et materiale for bygging av tradisjonelle finske hus, dachas, badstuer, båter og også en integrert del av finsk håndverk, uten som man ikke kan forestille seg den vanlige finske livsstilen. Konsekvensene av smeltingen av gamle isbreer Ekstremt store mengder vann er forårsaket avgeologiske egenskaper av området, som eksisterte tusenvis av år før etableringen av staten.

Til tross for at en betydelig del av landet ligger utenfor polarsirkelen, har Finland ikke isbreer i seg selv, selv om det er mange spor av effekten av gammel isbrekking. Isbreer har evnen til å endre det omliggende landskapet radikalt under dannelse, bevegelse, vekst og smelting.

De bidro til å skape et av de mest uvanlige landskapene i verden, som fortsatt er imponerende med deres skjønnhet, mens isbreene selv lenge har blitt glemt. Det er videre observert at belastningen av skadelige stoffer bidrar til endringer. Tungmetalleksponering fører til misdannelser hos fisk. Man har observert misdannelser i lever, nyrer, kjønnskjertler og gjeller hos studerte sik, abbor og røye i de russiske små innsjøene.

De mest vanlige er leverskader, økning av bindevev i nyrer og kjønnskjertler, delt oppbygging av kjønnskjertler, ujevn modning av rogn og melke og misdannelser i gjellegitterstaver hos sik. Viktige tungmetaller i små russiske innsjøer er blant annet kobber, nikkel og kvikksølv. Kobber hoper seg hovedsakelig opp i fiskens lever og nyrer. Kobberinnholdet har enten økt eller holdt seg stabilt de siste tiårene. Nikkel avsettes hovedsakelig i nyrer og gjeller, og konsentrasjonene har gått litt ned.

Kvikksølv akkumuleres hovedsakelig i lever og nyrer, og konsentrasjonene er størst i rovfisk. Man har imidlertid observert kvikksølvkonsentrasjoner over høyeste tillatte innhold også i muskelvev hos abbor og gjedde.

Nikkel- og kobberkonsentrasjoner er høyest i små innsjøer mellom Nikel og Zapoljarnyj, og i mange innsjøer er fiskebestandene totalt utryddet. Innsjøenes nikkelkonsentrasjoner avtar med avstand fra smelteverkene. Nikkelkonsentrasjonen i nyrene til sik i de undersøkte små innsjøer er på samme nivå som i øvre deler av Pasvikelva oppstrøms utslippskildene.

Når det gjelder kobberkonsentrasjoner er situasjonen ikke så entydig, årsaken til dette kan være områdets naturlige variasjoner i kobberkonsentrasjonen. Nikkelinnholdet i nyrene hos sik minker raskt når avstanden fra smelteverket øker. Forsuringens direkte påvirkning på fiskebestandene kan observeres i noen svært små innsjøer i en avstand av 10-40 km fra smelteverkene, spesielt i de områder der jordsmonnets og berggrunnens naturlige bufferevne er svak.

I Jarfjord for eksempel har ørret- og røyepopulasjoner tatt skade av forsuring. I Vätsäri i Finland har forsuringen utryddet ørekyt fra enkelte mindre innsjøer mindre enn 5 hektar.

Tampere University of Technology NMBU

Forsuring av vann er fortsatt en risikofaktor for fiskebestandene i de minste og mest følsomme innsjøene, selv om observasjonene i de siste ti årene har vist at bufferevnen i disse er blitt noe forbedret som følge av reduserte svovelutslipp. I umiddelbar nærhet av smelteverkene har alkaliske kalkrike støvutslipp økt innsjøenes bufferevne slik at det ikke finnes forsurede vassdrag i en radius av 10 km fra smelteverkene.

All rights reserved.

ANTALL INNSJØER I FINLAND Relaterte emner

Morsomme geografifakta Lyst til å virkelig kunne briljere til venner og kjente med fun-factskunskapene dine? Da bør du sjekke ut denne listen: 1. Med mer enn 3 millioner innsjøer og vann ja, du leste riktig, har Canada flere innsjøer enn resten av verdens nasjoner tilsammen. Til sammenligning har f. Finland, "De tusen sjøers land", "bare" i overkant av seksti tusen innsjøer og vann.

ANTALL INNSJØER I FINLAND Kommentarer:
Forfatter om Antall innsjøer i finland
Tronstad fra Vossevangen
Les også min andre nyheter. jeg liker Graffiti. jeg elsker lese romaner dødelig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net