Amedia Distribusjon Buskerud

  1. Mer om
Amedia Distribusjon Buskerud

Amedia Distribusjon Buskerud JernkleddAmedia region Buskerud/Vestfold omfatter våre aviser i fylket. Regionsenteret er Drammens Tidende. Drammens Tidende er Amedias eldste avis Amedia distribusjon leverer DM og pakker til bedrifter og husstander over hele Norge Vi er 45 medierådgivere og 14 aviser som kjenner Buskerud og Vestfold og dine kunder som vår in-house annonseproduksjon og distribusjon i alle kanaler Lastebil.no · Regioner · Region 3 Buskerud - Vestfold - Telemark · Vestfold; Amedia Distribusjon Viken AS. Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark Distribusjon · Transport · Blader og tidsskrifter. Informasjon fra Digitale Medier 1881. Gjør din bedrift synlig i 1881.no's søkeresultat

Lånet ble tilbakebetalt 15. Konsernets egenkapitalandel var 34,4 prosent per 31.

Nora ylvisåker

Den finansielle stillingen vurderes som god. I løpet av 2011 ble det utbetalt 85 millioner kroner 184 millioner kroner i 2011 til kjøp av varige driftsmidler.

Har du lest dette? Dyrebutikk buskerud

Det ble innbetalt 2100 millioner kroner 104 millioner kroner i 2011 knyttet til salg av aksjer­og andeler, varige driftsmidler og andre eiendeler. Bevegelsen var i hovedsak knyttet til salget av TV 2. Det ble utbetalt 1438 millioner kroner 22 millioner kroner i 2011 til kjøp av aksjer i datterselskaper hoved­sakelig knyttet til kjøpet av Edda Media. I tillegg er det utbetalt 224 millioner kroner for oppgjør av lån, også det knyttet til kjøpet av Edda Media. Kortsiktig gjeld ble nedbetalt med 784 millioner kroner 5 millioner kroner i 2011.

Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld med 800 millioner kroner 119 millioner kroner i 2011.

Amedia Trykk og Distribusjon

Netto endring i likvider gjennom året var 89 millioner kroner 82 millioner kroner i 2011. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2012 er utarbeidet under denne forutsetningen.

Til grunn for antagelsen ligger konsernets strategi og langsiktige prognoser. Styret bekrefter også at årsregnskapet for 2012 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Hendelser etter balansedagen Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har betydning for vurderingen av konsernets stilling og resultat. Finansiell risiko Markedsrisiko Avisenes viktigste inntektskilde er annonsemarkedet.

Markedet for dagspresse var ustabilt i 2012, med fallende omsetning i 2. Tradisjonelt har lokalavisenes annonseinntekter vært vesentlig mindre påvirket av konjunkturer enn annonseinntektene i en del andre mediebedrifter. Dette er fortsatt tilfelle, men den generelle nedgangen og kanalforskyvningen som rammer norsk dagspresse har også påvirket Amedias aviser.

Det er knyttet risiko til opplags- og lesertallsutviklingen. En negativ utvikling påvirker først og fremst opplagsinntektene, men også annonseinntektene siden opplags- og lesertallene danner grunnlaget for innsalget av annonser.

Ledige stillinger i Vestfold og Telemark FINN Jobb

Amedia hadde i 2012 en opplagsnedgang på 3,3 prosent mot 3,8 prosent i markedet for øvrig. Vi leser mindre papiraviser enn tidligere, men samtidig øker lesing av aviser på nett og mobil.

Dette gjør at aviskonsumet i Norge aldri har vært høyere. Et Kosmos-selskap kjøpte aksjemajoriteten i 1985, før den samme år ble solgt videre til Orkla Media.

Frøken Låke Embla Laache

Les mer Svelviksposten Svelviksposten er ukeavis for Svelvik i Vestfold med historie tilbake til 1886 da Svelvigs Tidende ble grunnlagt. Dagens navn kom i 1902.

Last ned også: Toyota buskerud

Avisen ble lagt ned i 1962, men etterfølgere ble igangsatt og restartet. Opplagsvinneren er Klassekampen, med en vekst på 2.

Lierposten

Magasiner faller Også i ukepressen er det totalt sett opplagsnedgang, på 6,2 prosent. Hjemmet er bladet med størst opplag.

https://lndc.us/gat-helse-bergen.php

Undersøkelser viser at 6 av 10 er positive til reklame i lokalavisen. Svelvikposten har engasjerte rådgivere, in-house annonseproduksjon og distribusjon i alle kanaler. Avisen har 20 500 lesere papir, nett og mobil. Vi leser mindre papiraviser enn tidligere, men samtidig øker lesing av aviser på nett og mobil.

https://lndc.us/lsesmed-stavanger.php

Annonser i lokalavisen er plassert i et seriøst og trygt annonsemiljø - her er det ingen falske nyheter. Lokalavisen har høy tillit og troverdighet.

AMEDIA DISTRIBUSJON BUSKERUD Relaterte emner

Send en forespørsel Gjengangeren kommer ut i Horten Kommune mandag, onsdag, torsdag og fredag. Avisen ble etablert i 1851 og er i dag en av 100 lokalaviser i Amedia. Gjengangeren har 17 800 lesere papir, nett og mobil. Vi leser mindre papiraviser enn tidligere, men samtidig øker lesing av aviser på nett og mobil. Dette gjør at aviskonsumet i Norge aldri har vært høyere. Gjennom alle Amedias lokalaviser og noen samarbeidende aviser, kan du som annonsør nå ut til 2,2 millioner lesere hver dag.

Amedia Distribusjon Buskerud
AMEDIA DISTRIBUSJON BUSKERUD Kommentarer:
Redaktør på Amedia distribusjon buskerud
Hagen fra Lillehammer
jeg liker studere dokumenter arrogant. Les gjerne min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Grasstrack.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net