Ulovlig Felling Av Trær

  1. Mer om
Ulovlig Felling Av Trær

Ulovlig Felling Av Trær PraktiskPå naboeiendom – kr 600 000 i erstatning advokatveiledning.no › Artikler › Nabo Prinsippsak om ulovlig felling av trær. I Søgne, utenfor Kristiansand, tok en hytteeier seg til rette på naboeiendommen og hugget ned Ulovlig felling av trær: en viktig del av eiendommens karakter og mange er prisgitt trærne på eiendommen, særlig på sommeren Ulovlig felling av trær kan få kostbare konsekvenser for den som har tatt seg til rette. Våre treadvokater kan prosessen rundt erstatning

Høyesterett fant det, som de tidligere instanser, klart at de to hadde opptrådt uaktsomt. Treet vil også få mange nye skudd.

Felling av trær på kommunal eller privat grunn

Hvert nye skudd vil ha dårlig feste, og kan brekke lett i vind. Generelt vil beskjæring av store grener fremme kraftig skuddvekst, som i sin tur vil kreve oppfølgende beskjæring.

Det må heller ikke fjernes for mange sidegrener fra en hovedgren. Grenen kan dø og til slutt brekke. Store beskjæringssår vil også svekke grenen. Det ble deretter lagt ned påstand om en erstatning til grunneier på 160 000 kroner, samt at paret som har stått for den ulovlige hogsten idømmes saksomkostninger.

kroner i bøter for ulovlig felling av trær

Tilbud: 8000 Motparten på sin side anførte i retten at «full erstatning» i dette tilfellet ikke innebærer erstatning for gjenopprettelseskostnadene. Derimot er utgangspunktet at nødvendige og påregnelige utgifter til gjenoppretting skal erstattes, og at det skal foretas en konkret vurdering av hvilke gjenopprettingstiltak det er rimelig og fornuftig å sette i verk.

Når det gjelder prevensjonshensynet, gir dette ingen hjemmel for å forhøye erstatningsbeløpet, mener paret, og mener erstatningen skal settes til den verdien som skogsvirke dersom trærne hadde fått stå til de ble hogstmodne.

Dersom du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne.

Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Kommunen kan kreve gjenplanting eller erstattning.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ønsker du felling eller beskjæring av trær eller busker i et offentlig friområde må du sende inn en søknad om det. Søknad om felling av trær som vanligvis ikke blir godkjent: For å oppnå bedre utsikt fra noen tomter, f. Snittet på toppen medføre at råte sprer seg nedover i stammen, noe som vil forkorte levetiden til treet. Priser og behandlingstid Ta kontakt med Byggesaksveiledning for spørsmål om behandlingstid for søknad om felling av trær. Ved fare Er du bekymret for at et tre på eiendommen din utgjør en fare for omgivelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med en arborist.

Skatter man av dagpenger

Arboristen kan vurdere tilstanden til treet. Dette er privatpersoner og gode naboer.

Du vil da bli informert om dette. Bymiljøetaten har i slike tilfeller ikke ansvar for den videre saksbehandling.

https://lndc.us/3820.php

Vedlegg til søknaden Mer informasjon til søknaden din kan sendes til bymiljoetaten bergen. Trær som innebærer risiko blir prioritert. Vi legger følgende forhold til grunn for vurdering og avgjørelse: 1.

Fare Vi vurderer det enkelte tres tilstand med hensyn til risiko og skade det kan påføre personer og eiendom.

ULOVLIG FELLING AV TRÆR Relaterte emner

Innhold Skal du felle eller beskjære trær på privat eiendom må du i flere tilfeller søke om dette. Larvik Kommune har en holdning om at store trær i byggesonen skal bevares og har vedtatt bestemmelser om dette i kommunens arealplan. Trær bidrar sterkt til mange viktige miljøfunksjoner i omgivelsene våre: Naturverdier stor egenverdi, trær tar lang tid å reetablere, viktig historisk forankring bl. Felling, topping og vesentlig beskjæring av krone eller rotsone av store edelløvtrær som eik, bøk, alm, ask, lind, lønn og svartor og norsk furu, er ikke tillatt etter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik og Stavern by. Bestemmelsen er nedfelt i § 2. Store trær betegnes som trær som er 150 cm eller mer rundt stammen - målt 1,3 m opp fra bakken.

ULOVLIG FELLING AV TRÆR Kommentarer:
Rapportert den Ulovlig felling av trær
Jakobsen fra Harstad
jeg liker lese tegneserier søtt. Vennligst sjekk min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av ein Tagebuch führen.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net