Ngo1948

  1. Mer om
Ngo1948

Ngo1948 PrøvetakerContent [hide]

NGO1948 er et nasjonalt norsk geodetisk datum og koordinatsystem, som ble brukt fram til 2009. I NGO1948 defineres et todimensjonalt, rettvinklet koordinatsystem for å angi posisjoner på jordoverflaten. Punktene på jordoverflaten overføres til en I NGO1948 defineres et todimensjonalt, rettvinklet koordinatsystem for å angi posisjoner på jordoverflaten. Punktene på jordoverflaten overføres til en NGO 1948 var et nasjonalt koordinatsystem for stedsangivelse, innført for kartlegging og oppmåling i Norge i 1948. Systemet var basert på norsk Transformasjon mellom EUREF89 og NGO1948 er basert på fellespunkter, og den er stedsavhengig ved at de nærmeste EU89, UTM-sone 36, NGO1948, Gauss-K

Koordinat system ved oppmåling

For x-verdien nord er 58° N satt lik null. Det gir positive x-verdier for hele landet unntatt et lite område ved Lindesnes. Entydige koordinater angis ved x, y og aksenummer: 604615 -16064 akse 3 vestfronten på Nidarosdomen. I NGO1948 defineres et todimensjonalt, rettvinklet koordinatsystem for å angi posisjoner på jordoverflaten.

Håndballkamp i dag

Punktene på jordoverflaten overføres til en ellipsoide som så projiseres på kartplanet for å bestemme koordinatene. Brukerne kan også legge inn egne fellespunkter for å bedre tilpasningen til det lokale grunnlaget. Kommuneformlene er spesielt tilpasset det kommunale NGO-grunnlaget. Terrengmodellar dannar grunnlaget for ulike geografiske analyser, for eksempel utrekning av solinnstråling, siktanalyse, utrekning av avrenning, volumutrekning i samband med veganlegg skjæring og fylling.

Framstilling av fjellskygge er også basert på ein terrengmodell. TIF er ein av desse.

TIF-filer er først og fremst kjent for at dei inneheld all originalinformasjon om bildet. Hvordan skal vi håndtere dette? Etablering av grunnlagsnett. Bygg og anlegg tilpasning til kommunale nett.. Datumene har både likheter og forskjeller.

Utfordringer med EUREF

Begge bruker den samme konforme projeksjonen, Gauss-Krüger. Derimot er ellipsoidenes størrelse og form relativt ulike. Kombinert med trigonometriske målinger med totalstasjon i et nettverk med god geometri og sammenheng sikres et omfattende grunnlagsnett også høy nabonøyaktighet.

For optimale høydeoverføringer vil grunnlagsnett kunne nivelleres. Bildet over viser grunnlagsnett over stor utstrekning. Her har Scan Survey benyttet Stam- og landsnettpunkter som utgangspunkt for å knytte sammen målinger gjort over 4 kommuner.

https://lndc.us/7493.php

NGO1948 Relaterte emner

Hopp til navigering Hopp til søk NGO1948 er et nasjonalt norsk geodetisk datum og koordinatsystem, som ble brukt fram til 2009. I NGO1948 defineres et todimensjonalt, rettvinklet koordinatsystem for å angi posisjoner på jordoverflaten. Punktene på jordoverflaten overføres til en ellipsoide som så projiseres på kartplanet for å bestemme koordinatene. I Sør-Norge ble 133 førsteordens trigonometriske punkter beregnet ved utjevning på ellipsoiden omkring 1948. Fra ellipsoiden til kartplanet brukes det en Gauss-Krüger projeksjon.

NGO1948 Kommentarer:
Redaktør på Ngo1948
Gaustad fra Bodø
Les gjerne min andre nyheter. En av mine fritidsaktiviteter er Basisspringen. Jeg trives rapporterer norske nyheter hver for seg.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net