Lønnstrinn Staten

  1. Mer om
Lønnstrinn Staten

Lønnstrinn Staten FascinerendeContent [hide]

Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med LO Stat, YS Stat og Unio forhandler årlig med Staten om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Disse forhandlingene skjer i løpet Avtaler for statlig ansatte. Fagforbundet har en rekke medlemmer som jobber i staten, her finner du informasjon om lønnsrammer og lønnsoppgjør Staten inngår avtaler med de største arbeidstakerorganisasjonene og blir enig om hvordan lønnen i statlig sektor skal se ut for den Avtalene i det statlige tariffområdet reforhandles hvert år mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene (LO Stat, UNIO, YS

Da forhandles det kun om lønn.

https://odertal.info/booztlet-erfaring.php

LO: Vi er fornøyde — Vi er fornøyde med å ha kommet i mål med et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike mens landet er midt i en pandemi, sier LO Stat-leder Egil André Aas. I lønnsoppgjøret i år blir de avspist med småpenger som vil gi reallønnsnedgang for veldig mange av dem. Men også svært mange av oss andre, i alle stillingskategorier, vil også ha opplevd reallønnsnedgang i de siste fem årene. Vi i NTL mener at alle skal ha en lønnsutvikling over tid, og den bør ikke være negativ.

https://odertal.info/4312.php

Dette var et såkalt mellomoppgjør, som betyr at det kun ble forhandlet om lønn. Minimum 7300 kr til alle. Første del av årets lønnsoppgjør i Staten ble landet hos Riksmekleren i ettermiddag.

Partene stod opprinnelig langt fra hverandre når meklingene startet, men 17 timer på overtid klarte man omsider å få til en løsning. I tillegg har vi større og mindre medlemsgrupper som er ansatt i forskningsinstitutter, departementer, direktorater og andre statlige arbeidsplasser.

Informasjonen har vi hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Buss grong brønnøysund

Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

LØNNSTRINN STATEN Relaterte emner

Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid. Dermed tar YS Stat og Delta ikke sine medlemmer ut i streik. Arnesen, leder for YS Stat. Trond Ellefsen er likevel tydelig på at han gjerne skulle hatt mer og peker på at staten står foran store rekrutteringsutfordringer i årene som kommer. Staten må legge opp sin lønnspolitikk deretter, sier Ellefsen som også er forhandlingsleder for Deltas medlemmer i staten. Den økonomiske rammen er mellom 2,7 og 2,8 prosent.

LØNNSTRINN STATEN Kommentarer:
Redaktør på Lønnstrinn staten
Skår fra Hermansverk
Bla gjennom min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: stricken. jeg elsker lese romaner dødelig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net