Ris Skole

  1. Mer om
Ris Skole

Ris Skole LagreBesøks- og leveringsadresse: Ris skolevei 24B, 0373 Oslo. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten Ris skole Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Ris skole er en ungdomsskole (8. trinn) på Ris i Oslo, etablert som Riis middelskole i 1915. Skolen er en ren ungdomsskole, med kapasitet til syv Det er fullstendig krise for elever og lærere som skal undervise på Ris skole. Uten plass er det vanskelig å lære, trene og øve Skolens navn kommer fra området Ris. Det er flere tusen år siden de første bosatte seg oppunder Vettakollen Ris skole er en ungdomsskole (8. trinn) på Ris i Oslo, etablert som Riis middelskole i 1915, og

Nordkak no

Moovit hjelper deg med å finne den beste måten å komme deg til Ris Skole med steg-for-steg veibeskrivelser fra den nærmeste offentlige transportstasjonen. Åpne i Oslo Bykart Ris skole fotografert i 1923. Opprettet 1915 som 4-årig middelskole Riis middelskole, flyttet 1922 inn i nåværende bygning, oppført på en parsell av gården Ris som en toetasjes murbygning i nybarokk med loftsetasje, midtbygning med to fløyer ark.

Mottaksklassene er for elever som er nyankomne i Norge. Elevene skal få opplæring i grunnleggende norsk knyttet til skolefagene.

Elevene skal være best mulig rustet til å følge ordinærundervisning på sitt årstrinn når de blir overført til nærskolen sin. Gode samarbeidsevner og god relasjonskompetans inn mot elever, ansatte og foresatte. Initiativrik og samarbeidende Du er fleksibel og nysgjerrig på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.

Ris skole in Norway

Du har en tydelig positiv holdning til alle elevers faglige og sosiale utvikling. Du liker eller vil like å veilede lærere. Erfaring og spesiell interesse for å samarbeide med lokalmiljøet Gode IKT-ferdigheter Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Kan anvende relevant kunnskap om skoleutvikling Ansettelse er forutsatt godkjent politiattest Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner og god relasjonskompetans inn mot elever, ansatte og foresatte.

Skolen hadde et gymnasiesamfunn under navnet RiGySa. Skoleavisen het Riset. I årene 1988 til 1990 var skolen kun en videregående skole, hvorpå den ble avviklet. Fra 1940 ble middelskolen byttet med realskole, før den fra 1966 ble ungdomsskole Riis skole var realskole frem til på 70-tallet. I 1988 ble ungdomsskolen avviklet før den i 1991 var tilbake i rehabiliterte lokaler.

Ris skole Wikipedia

Navnet på skolen kommer av nybrottsmenn som bosatte seg oppunder Vettakollen. Biblioteket er åpent alle dager. Oslostandarden beskriver Osloskolens felles retningslinjer for samarbeidet mellom skolen og hjemmene. Målet er å tydeliggjøre hva foresatte kan forvente av skolen og hvordan foresatte kan bidra til elevenes trivsel og utvikling gjennom oppfølging i hverdagen så vel som i skolens formelle samarbeidsorganer. Se Portalen for hele dokumentet. Oslo kommunale foreldreutvalg KFU har dessuten flere gode råd om samarbeid mellom hjem og skole: "2017 har byrådet innført en aktivitetsplikt i Osloskolen, som en del av Oslo kommunes antimobbearbeid.

Nå er det ikke lenger nok bare å reagere når en har mistanke eller kunnskap om at noe har skjedd. I Osloskolen har alle de voksne nå plikt til aktivt å undersøke om det forekommer mobbing og ekskludering på skolen.

https://odertal.info/nupowuv.php

Skolen kan imidlertid ikke bygge gode skolemiljøer helt på egen hånd. Foresattes involvering er en forutsetning for at vi skal få gode skolemiljø lokalt på hver enkelt skole"..

Hovedstad montenegro

Et godt klassemiljø er viktig for elevenes læring og trivsel. Dette informasjonsskrivet er utarbeidet av Foreldrerådets Arbeidsutvalg FAU ved Ris skole og inneholder informasjon om forventninger til foreldre og foresatte, klassekontakter og FAU-representanter.

Foresatte i hver klasse velger på høstens første foreldremøte ett medlem og ett varamedlem til FAU, en klassekontakt samt en medhjelper til klassens sosiale aktiviteter og en natteravnkoordinator. Alle velges for ett år.

Du vil kanskje like: Ole kristen øverberg

Når det gjelder representantene til FAU oppfordres det til å delta mer enn ett år. FAU-representanten fungerer som bindeledd mellom foresatte og skolen.

FAU skal medvirke til at foresatte tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

FAU skal også bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet. Klassekontakten skal ta initiativ til sosiale arrangementer se nærmere om dette nedenfor, samt lage klasselister med kontaktinformasjon om foresatte og elever og være vararepresentant for FAUrepresentanten. Klassekontakten skal ivareta elevers og foresattes interesser når det oppstår saker som gjelder klassen som gruppe.

Ris ungdomsskole

For nærmere informasjon se Natteravnkoordinator informasjon. Sosiale aktiviteter er svært positivt for klassemiljøet og det viser seg at det også er noe elevene gjerne ønsker, særlig i begynnelsen av 8. FAU oppfordrer derfor til at det i hver klasse tas initiativ til slike aktiviteter. Det er en god idé å diskutere dette allerede på første foreldremøte i 8.

Omfang og hyppighet av sosiale aktiviteter varierer erfaringsmessig mye fra klasse til klasse. For at forskjellen mellom klassene ikke blir for stor, vil FAU anbefale visse aktiviteter.

Driving directions to Ris skole, Ris skolevei, Oslo

Det er ikke er meningen at klassekontakten skal arrangere disse aktivitetene. Alle foresatte bør bidra slik at oppgavene blir fordelt på hele foreldregruppen. Arrangementene kan gjøres enkelt og med lite forberedelser, skolens kantine kan lånes.

Det er hyggelig å invitere klassekontakt og faglærer, selv om det ikke kan forventes at de kan delta. Det finnes flere aktuelle hytter i nærheten som kan leies, Lynhytta, KSI-hytta Andre ideer kan være picnic, fellestur fra Sognsvann til Ullevålseter her serveres også middag. Turer gjennomføres utenom skoletid. Andre aktiviteter kan være bowling, aketur i korketrekkeren, pizza, kino, teater, mv. Dette kan enten gjøres som felles aktiviteter for elever og foreldre, eller bare for elevene.

Ett bare-foresatte-arrangement er positivt for å bli bedre kjent. Det er uansett viktig at alle arrangementer gjennomføres slik at de oppleves som inkluderende for samtlige elever i klassen, og at det legges opp til at klassen skal bli kjent på tvers av etablerte grupper.

https://odertal.info/7461.php

Mange klasser ønsker å gjennomføre en klassetur, som det av flere grunner anbefales at legges til 9. Det er laget et eget informasjonsskriv om slike turer se FAU på skolens nettside. Merk at dette er en tur det må søkes om fri for å avvikle, og som rektor kan avslå dersom kriteriene for å få fri ikke er oppfylt, og som det er de foresatte som har ansvaret for å organisere.

Det kan være en god idé å snakke også om dette allerede på første foreldremøte i 8. Turene krever organisering og dugnadsinnsats. Det er lurt å komme i gang med dette så tidlig som mulig, ikke minst fordi dugnadsarbeidet i seg selv kan være miljøskapende. De sosiale aktivitetene kan romme en rekke tiltak og initiativ og dette er derfor ment som eksempler. Poenget er at klassen bør ha noen felles møteplasser utenom skolen i løpet av skoleåret.

RIS SKOLE Relaterte emner

Abonner på tilsvarende stillinger Stillingsmatch Utdanningsetaten UDE i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Ris Skole
RIS SKOLE Kommentarer:
Forfatter om Ris skole
Larsen fra Skien
Bla gjennom min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Fujian weißer Kran. jeg elsker studere dokumenter punktlig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net