John Collets Plass

  1. Mer om
John Collets Plass

John Collets Plass PionerJohn Colletts plass er en plass i Ullevål hageby i bydel Nordre Aker i Oslo. Den ligger der Sognsveien, Niels Henrik Abels vei, Prestegårdsveien og John John Colletts plass holdeplass er en holdeplass på Ullevål hageby-linjen for trikken i Oslo i Ullevål Hageby. Den ble åpnet i 1925 da linjen ble forlenget Ambisjonene for John Collets plass på Ullevål var store i planleggingsfasen. Slik ser det ut i august 2020. Foto: Christian Fredrik Borg Veibeskrivelse til John Colletts Plass (Oslo) med offentlig transport. Følgende transittlinjer har ruter som passerer nær John Colletts John Collets plass er der Blindern Campus møter byen, noe som danner et interessant byrom hvor folk fra hele byen møtes. Den solrike situasjonen rett

Innerst inne vet nok de fleste at ingen studenter har råd til å bo i en leilighet midt på John Colletts plass.

Bydelen er godt i gang med en oppgradering av plassen foran bygget og har sett på det å styrke stedet som en møteplass som et viktig supplement til kinobygningen som forsamlingslokale. Jeg tror ikke noen som sitter i bydelsutvalget er særlig interessert i å ruste opp forgården til private leiligheter, og derfor må vi nå jobbe sammen for at det ærverdige bygget opprettholdes som forsamlingslokale til glede for innbyggerne på Ullevål.

Bli med å skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle. Ønsker ikke opphøyde gangfelt. Ønsker utredet signalanlegg. Foreningene er opptatt av at Sognsveien etableres som miljøgate og at hastighetene reduseres. Se for øvrig kapittel 2 i forslagsstillers planbeskrivelse. Det er ikke aktuelt å fjerne trikkesløyfen som er i bruk og som er et viktig kulturhistorisk element. Det er ønskelig å gjennomføre etablering av rundkjøring framfor signalanlegg for å oppnå størst mulig reduksjon i antall ulykker.

https://odertal.info/dab-antenne-test-auto.php

Detaljutformingen av parkeringsløsningen ved vestgrensa 2 er ikke en del av reguleringsplanen. Plan- og bygningsetaten mener at forslaget, forutsatt en nennsom utforming av rundkjøringen, ikke vil legge føringer på framtidig utvikling av John Collets plass.

John Colletts plass holdeplass

Det ønskes et lavest mulig transportbehov med et mest mulig miljøeffektivt transport- og kollektivsystem. Flest mulig reiser skal skje på sykkel eller til fots kap 4.

Opparbeiding av tosidig sykkelfelt i Sognsveien er i tråd med overordnede mål og strategier for å legge forholdene til rette for å sykle i Oslo, selv om det er en begrenset strekning av Sognsveien som behandles i foreliggende plan.

Det er positivt at tiltaket er i tråd med en eventuell framtidig opparbeiding av Sognsveien til miljøgate og med opparbeiding av sykkelfelt på hele strekningen nordover til Ullevål stadion. Ullevål hageby og bygningen i Vestgrensa 2 står oppført på byantikvarens gule liste.

Bebyggelsen inkludert de byplanmessige grep og veistrukturen er et kulturmiljø av nasjonal interesse. Bygningen i Vestgrensa 2 samt trikkesløyfa med skinner og dråpeformet grøntrabatt er bevart.

Bygningen på plassen fremstår som et fondmotiv og gir sammen med trikkesløyfa plassen tyngde og fokus.

Sognsveien sr for John Collets Plass Kirkeveien KUV

Enkelte felt på pipen er kledd med malt glassfiberstrie og plater. Ifølge brannforskriftene skal ikke piper kles inn eller tapetseres. Det er nylig oppdaget mindre lekkasje taket i tilknytning til pipen pipebeslag bør sjekkes.

Yttervegger i trekonstruksjon med utvendig liggende panelkledning. Isolering fra byggeåret. Utvendig kledning ble skrap ned og malt i ca.

Sognsveien sr for John Collets Plass Kirkeveien KUV

Takstrapporten opplyser om noen blærer i utvendig maling grunnet tidligere maling med linolje. Selger opplyser at disse nå er skrapt bort og det er malt på nytt. Trebjelkelag som etasjeskiller. Originale doble vinduer med sprosser. Enkelte vinduer med blyglass. Originale vinduer i kjeller med enkelt glass. Var en rask tur på Café Abel og spiste middag på ettermiddagen søndag 21.

Oslo Kommune Bymiljøetaten

Kylling-hamburgeren med pommes frittes og pilsen smakte godt i det nydelige mai-været vi hadde. Hyggelig restaurant, hyggelig betjening og hyggelige priser! Treet ved bussholdeplassen i Sognsveien ved John Colletts plass på Ullevål Hageby er stort og majestetisk — og heldigvis fredet! Trykk på bildet for større bilde på min konto på Google Foto. Trikkesløyfa Abel hage på John Colletts plass — 1. Trykk på bildet for flere bilder på Google Foto. Trykk på bidet for flere bilder på Google Foto.

Liten sovesofa

Vann- og avløpsledninger ink. Restlevetide beheftes med usikkerhet, uten at det dermed trenger være absolutte krav for umiddelbare tiltak. Alt slites, og det gjelder også vann- og avløpsledninger samt utstyr knyttet til det.

Behov for tiltak kan kan være nødvendig innen kort tid, men det kan også være at tiltakene kan skyves ut i tid. Materiale er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand.

Har du lest dette? Bj bjørnsons plass 1 oslo

Samme faglige vurderinger gjelder alle tilsvarende boliger med aldersbetraktninger og er ikke spesielt for akkurat denne boligen. TGUI tilstandsgrad ikke undersøkt: Taket er ikke inspisert grunnet sikkerhetsmessige forhold. Fundamenter er naturgitt skjult, og det er for øvrig ingen sikre og dokumenterte opplysninger om type fundamenter som huset har.

Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent. Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis. Moderniseringer og påkostninger Totalrenovering av bad samt utvidelse av hall 01. Ny stigekabel og nytt sikringsskap i fellesområde.

Sikringer for felles varmepumpe. Nye sikringskap for begge boenheter i 1. Bergvarme, Enøktiltak. Maling av hus 2012. Delvis utskifting av rør 2010.

Nye himlinger i bad, kjøkken, gangarealer og soverom 2. Standard Boligen har flere originale arkitektoniske detaljer tegnet av Korsmo og Aasland. Fargesetting ute og inne er gjort med utgangspunkt i fargekoder angitt i boka " Arne Korsmo" Universitetsforlaget 2004, eller inspirert av disse. Boligen er også omtalt i boka s 116 som eksempel på "skjørt- og-bluse- hus". Boligen har flere originale elementer og arkitektoniske detaljer som bidrar til å gi boligen særpreg, karakter og tidsdybde.

Eksempler på dette er dørene, tregulvet i rødeik - samme som den store rødeika i hagen - og nedfelt lystak over peisen. Kjøkken: Kjøkken fra 2009.

LESEKIOSK 56 John Colletts plass

Stavparkett på gulv, malte plater på vegger og i himling med downlights. Innredning med glatte fronter fra IKEA. Kompositt benkeplate, nedfelt oppvaskkum med ett-greps armatur fra Vola.

Nedfelt koketopp, ventilator ført ut gjennom yttervegg. Integrerte hvitevarer: Electrolux kjøleskap, Whirlpool komfyr, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.

JOHN COLLETS PLASS Relaterte emner

Twitter Da Foreningen Colletts Kulturhus arrangerte et folkemøte knyttet til planene om bruksendring og studentleiligheter i det gamle kinolokalet på John Colletts plass, var Ullevaal Hageby seniorsenter fylt til randen av lokalbefolkning og innledere. Det faktum at flere tilhørere måtte stå fordi det ikke var plass til flere stoler bekreftet at de som bygde et forsamlingslokale på John Colletts plass på slutten av 1920-tallet gjorde det eneste riktige. Det finnes ingen andre bygg i denne delen av bydelen som rommer alle innbyggerne på Ullevål, og nå må vi sørge for at kinobyggets opprinnelige funksjon som forsamlingslokale opprettholdes. Så sent som i 2013 ble det historiske bygget satt på Byantikvarens gule liste. Kanskje forsto man at huset ville bli et fristende investeringsobjekt i en by med befolkningsvekst og høye boligpriser. Det at et bygg står på gul liste betyr ikke at bygget er vernet, men at det er bevaringsverdig. Bygningen er formgitt som et monumentalbygg og har arkitektonisk verdi som en av Oslos fineste nyklassisistiske bygninger, tegnet av arkitekt Ivar Næss.

JOHN COLLETS PLASS Kommentarer:
Forfatter om John collets plass
Strand fra Drammen
Vennligst sjekk min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Fußsack. Jeg trives lese tegneserier for det meste.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net