Jørpeland Sentrum

  1. Mer om
Jørpeland Sentrum

Jørpeland Sentrum StørstRyfylkebyen Jørpeland, Jørpeland, Norway. 2 363 liker dette · 256 snakker om dette. Plutselig dukker de opp for å skape stemning i sentrum i sommer I kommunestyremøte onsdag var evaluering av gågate i Jørpeland sentrum opp til behandling. I møte la Kari Førland Lauvsnes(H) frem forslag I november 2019 åpnet Jobb for Livet butikk og kafé i de gamle lokalene til Centrum Interiør i Jørpeland sentrum. Her kan du få et gjenblikk av åpningsdagen Midt i hjertet av byen pluss litt til. Start hvor du vil på Hjerterunden, men vår tur tar utgangspunkt i Vågen, Jørpeland sitt sentrum fram til 1970- årene Krokhølsmeden er blitt motiv som gatekunst på Rådhusgaten 10 i Jørpeland sentrum. Sist oppdatert: 18.05.2021; Kilde: Region Stavanger

På Jørpeland er det flott idrettsanlegg med fotballbaner og friidrettsfasiliteter. Her kan du starte hjemmefra og ta en ettermiddagstur opp på et av de mange fjellene rundt eller velge en mindre krevende løype. Senterpartiet mener at dette er et blindspor. Det blir som en orienteringsløper som glemmer å se på kartet før han løper videre til neste post.

Kjøkkenet leveres fra Sigdal kjøkken Fra stuen har du utgang til vestvendt og solrik balkong. Hovedsoverommet er på ca 11 m2 og har vindu mot vest.

https://lndc.us/6394.php

Selemorkvegen ligger rett sør for Jørpeland sentrum. Følg Ryfylkevegen sør til du krysser elva.

Hva finner vi på andre siden av Ryfylketunnelen?

Ta første vei venstre inn Selemorkvegen. Konsekvens trafikksikkerhet: Gode avkjørselsforhold ryddig og sikkert kryssområde.

Fra bakkant Torghuset over bekken og i kryss med Esperantovegen rett vest for denne og videre gjennom friområde til Rv 13. Dette er like bratt som Rådhusgaten har fra Esperantovegen og opp til Rv 13.

Stålsvingen I Jørpeland I sentrumsleiligheter

Valg av kryssløsning med Rv 13 må avklares i samråd med Rv 13. Den mest sannsynlige løsning er en rundkjøring med en ytre diameter på 25-30m, noe som også medfører inngrep på østsiden av Rv13.

Valg av kryssløsning her må sees i sammenheng med valg av løsning i kryssene fra Rv 13 til Rådhusgaten og Stålverksvegen og en eventuell stenging av Åvegen.

Konsekvens bymiljø: Vegen legges nærere bebyggelse vestsiden av bekken.

Leilighet jørpeland sentrum

Reduserer friområde mellom Esperantovegen og Rv 13. Konsekvens trafikksikkerhet: X-kryss med Esperanotvegen mindre gunstig trafikksikkerhetsmessig.

Denne er ikke til vurdering i denne rapporten. Tilliggende næringseiendommer har avkjørsler som betjener hele eller deler av parkeringsarealene.

Påhåret

Parkeringsarealene kan også nåes fra Rådhusgata. Det er kun en bolig, nr 16B, som har avkjørsel fra Stålverksvegen på denne strekningen.

Skille mellom sentrumsbebyggelse og boligbebyggelse. Veg med 6m kjørebanebredde og 2m fortau på vestsiden. Reguleringsmessig status: Dagens veg er opparbeidet med 6m, men er regulert 7m for å være i samsvar med gjeldende regulering. Det vil si vi har 1m ekstra regulert vegareal på østsiden mot Svenskebyen. Den verneverdige Svenskebyen, boligbebyggelse for industriarbeidere, regulert til bevaring, grenser inn til veg i nordøstre del av strekningen.

Figur 6 Stålverksvegen mot svenskebyen ved planlagte busslommer 14 Tiltak: Vegens funksjon som avlastningsveg forsterkes, samt at busstrasèen i sin helhet legges over fra Rådhusgata til Stålverksveien. Det etableres 2m fortau gjennomgående også på østsiden. Dagens fortau langs Rådhusgata opprettholdes. Langs ICAbygget fra Rådhusgata er det gangforbindelse langs Stålverksvegen på et lavere nivå fram til svingen.

Her fører en trapp opp til gatenivå. Denne kan opprettholdes på dagens nivå, men er lagt inn som fortau i reguleringsplan, slik at den kan få fortausstatus ved eventuelle bygningsmessige endringer I Rådhusgata 24.

Jørpeland sentrum

For å tilrettelegge for busstrafikk må 90-graders kurven rundt nr 24 ved Kinarestauranten breddeutvides. Uønsket parkering i kurven kan reguleres bort med skilting. Det må etableres 2 nye bussholdeplasser midt på strekningen til erstatning for dagens i Rådhusgata. Dette kan enten gjøres ved busslomme eller holdeplass i gata. Konsekvens: Det tas 2m fortausareal fra tilliggende hager. Breddeutvidelsen tas i hovedsak fra tilliggende hage, men også noe fra Rådhusgt 24. Busslomme på vestsiden fører til inngrep i forretning eiendommene Rådhusgata 18 og 20.

Kryss veien og gå videre ned Ingerskogen, som har fått navnet etter Inger Fjelde som bodde i den falleferdige gården langs veien.

Tattoo stavanger

Vi fortsetter mot Nordlys som er offisiell badestrand på Jørpeland. Fra Nordlys går turen videre mot Stålverket og Vågen som var utgangspunktet vårt.

JØRPELAND SENTRUM Relaterte emner

Turen starter fra Vågen i Jørpeland sentrum. Vi går også innom Forsand kai. Avgangstider Turene går mandag til fredag i perioden 21. Avgang 10:30 Forsand Fottur Fotturen fra Refså kai, til Preikestolen og tilbake til Preikestolhytta tar mellom 5 og 7 timer. Buss tilbake til Jørpeland Etter fotturen til Preikestolen tar man buss tilbake til Jørpeland sentrum. Bussen går fra Preikestolhytta, og billetten er inkludert i prisen. Guiding Vi guider på både norsk og engelsk.

Jørpeland Sentrum
JØRPELAND SENTRUM Kommentarer:
Forfatter på Jørpeland sentrum
Andreassen fra Mo i Rana
jeg liker lese om Norge saftig. Bla gjennom min andre nyheter. En av mine hobbyer er Gungdo.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net