Likheter Mellom Katolsk Og Ortodoks Kristendom

  1. Mer om
Likheter Mellom Katolsk Og Ortodoks Kristendom

Likheter Mellom Katolsk Og Ortodoks Kristendom FørstOver likheter og ulikheter mellom katolsk og ortodoks kristendom. Kan forklare hvordan de er bygd opp og hva et ikon er. Klarer å navngi noen forskjeller p Denne artikkelen har en hensikt om å sammenligne den Katolske og den Ortodokse Kirken ved å finne likheter og ulikheter mellom de to grenene av den kristne As you may know, people have look numerous times for their favorite novels like this likheter mellom katolsk og ortodoks kristendom, but end up in infectious Likheter og ulikheter mellom katolsk og ortodoks kristendom. Button to embed this content on another site LIKHETER OG FORSKJELLER I KATOLSK OG ORTODOKS KIRKE. Button to embed this content on another site

Per erik burud

Verdslig makt var antakelig viktigere enn åndelig. Osmanene måtte stoppes. Enhet måtte til, mente keiseren. Slik gikk det ikke. Kanskje forutså ikke keiseren protestantenes reaksjon. De ga nemlig ikke etter.

Den ortodokse kirke

Frontene ble isteden steilere enn før. Keiseren og paven var begge sentrale myndigheter med felles mål til tross for intens rivalisering. De evangeliske menighetene søkte støtte hos vennligsinnede innslag blant de tyske småfyrstene, som hadde sterke regionale preferanser og interesser. Disse småfyrstene hadde stor innflytelse. Keiseren hadde visse riksinstitusjoner, men den sterkeste statsutbyggingen skjedde på det regionale nivået under keiseren, påpeker professor Erik Opsahl ved Institutt for historiske studier ved NTNU.

Annonse Martin Luther var vel ikke utelukkende en mann som søkte kompromisser.

I samme verden: Den ortodokse kirke

Dette var en militær allianse der en av forutsetningene var at medlemmene sluttet seg til den evangeliske retningens lære. Til å begynne med var keiser Karl 5. Han var i lange perioder under sine 37 år på tronen enten i krig eller forberedte seg på krig, og på denne tiden var han mest opptatt med osmanene og franskmennene. Luthers tilhengere ble flere i Tyskland, småfyrstene her ble sterkere og inngikk allianser med ulike parter ettersom det passet dem best. Men siden dette også var en strid om makt, kom det til åpen kamp straks keiseren fikk en mulighet.

https://odertal.info/pc-hyttalere-biltema.php

I 1544 ble det fred med franskmennene og i 1545 med osmanene. Keiseren kunne bruke mer energi på de religiøse utbryterne i Tyskland. Det er mange flere ulikheter jeg kunne tatt for meg, men jeg avslutter med denne; det som historisk skilte disse kirkesamfunnene fra hverandre var den såkatle filoque-formuleringen. Under utformingen av den nikenske trosbekjennelsen, het det at Den Hellige Ånd utgikk fra Faderen.

Teoriprøve bestille time

Men patriarken i Roma ville ha som tillegg at den også utgikk fra Sønnen. Dette i stor grad for å skaffe seg mer makt; i Peters bekjennelse heter det at Jesus skal bygge sin kirke på Peter klippen.

katolisisme Store norske leksikon

Og siden Peter var Romas første biskop, og pavene var hans etterfølgere, ville det gi patriarken i Roma en særskilt makt over de andre patriarkene, og derfor var det også viktig for dem å legitimere denne makten ved å foreslå at Ånden utgikk av Sønnen i tillegg til Faderen.

Denne læren ville ikke de resterende patriarkene som hadde hovedsete i Antiokia, Konstantinopel, Jerusalem og Alexandria være med på og dermed skilte de lag. Det store skismaet fikk sitt klimaks da de to kirkesamfunnene lyste hverandre i bann i 1054.

Splittelse mellom østkirken og vestkirken skjedde i året 1054. Hjelper presten under gudstjenesten. Patriarkat: Et område som blir ledet av en patriark Opprinnelig 4 patriarkater Patriark: «Mannlig overhode i familien» Ærverdig og myndig leder for de troende Eks. Patriarken av Moskva Biskop: Leder kirkens virksomhet. Kan ikke være gift. Gud ble menneske for at mnsk skulle bli gudommelig.

Det gudommelige forente seg med verden.

Det blir kalt for et mysterium og i gudstjenesten kan de komme nærmere Gud. Gud har gitt menneskene seier over døden. Påske spiller en sentral rolle der de feirer Jesu oppstandelse med mat som de tar med seg til kirken for å velsigne den og spise med familien. De beveger seg mellom koret og skipet, gjennom tre dører i ikonostasen. Innvielsen av brød og vin skjer i koret, og deler av gudstjenesten finner sted her. Dette gir gudstjenesten et mystisk preg. Koret er et symbol på himmelen som menigheten får et gløtt inn i og som den får en smak av når presten og diakonen kommer ut med brødet og vinen som er forvandlet til Jesu kropp og Jesu blod.

Messen avslutter med at presten velsigner menigheten.

https://lndc.us/juxuxen.php

Den ortodokse kirke har, i likhet med den katolske kirke, sju sakramenter: Dåp, konfirmasjon, nattverd, skriftemål, presteordinasjon, ekteskapet og sykesalving. Hos de første kristne skjedde konfirmasjonen rett etter dåpen, da ble dåpskandidaten salvet og mottok Den hellige ånd. Den katolske kirke har delt de to ritualene opp, men i den ortodokse kirke er de samlet.

Når et barn blir døpt, blir altså barnet konfirmert rett etter dåpen! Det er derfor ikke noe overgangsritual fra barn til voksen i denne kirken. Den ortodokse kirke åpner for gjengifte etter skilsmisse. Sølibatskravet gjelder ikke for prester, men ingen biskoper kan ha familie.

En annen likhet med den katolske kirke er vektleggingen av pilegrimsreiser med Jerusalem som det aller viktigste pilegrimsmålet. Men også Sinai-klosteret i Egypt, Treenighets-Sergej-klosteret og Divejevo-klosteret i Russland er blir oppsøkt av mange se kart på s. Organisering Den ortodokse kirke er organisert i ulike nasjonalkirker. Alle anerkjenner hverandre og deler det samme religiøse livet.

Den fremste biskopen leder hver av kirkene, og kalles patriark, noen steder også for metropolitt eller erkebiskop. Patriarken i Konstantinopel står i en særstilling på grunn av byens historiske nøkkelrolle som hovedstad i det bysantinske riket. Den russiske kirken er størst, og her har patriarken tilhold i hovedstaden Moskva. Den ortodokse kirke er en episkopal kirke. Det betyr at biskopene har stor makt.

Den begrunnes med den apostoliske suksesjon. Ordet betyr at oppdraget med å lede kirkens tro og liv er overlevert i en lang rekke suksesjon først fra Jesus til apostlene og videre fra biskop til biskop helt fram til i dag. Biskopene ordinerer prester og diakoner. Bare menn kan være biskoper, prester og diakoner. Klostrene i den ortodokse kirke står direkte under den lokale biskopen.

Et krav til munkene og nonnene er at de lever i sølibat. Bestikkelser og snikmord ble vanlige både på den geistlige siden og den adelige siden i Italia på den tiden. Sammenligning av de to grenene av Kristendommen: Den Ortodokse kirken har vært mer adskilt fra politikk og kriger enn den Katolske.

Alt i alt er de ganske like, og jeg mener at det bare var en liten tilfeldighet at det store skismaet fant sted. Siden den eneste grunnen jeg kunne finne var en krangel om hvem som hadde Den Hellige Ånd boende i seg, Gud og Jesus eller bare Gud. Jeg håper artikkelen har vært opplysende og at den som leser den nå har en større forståelse for den Katolske og den Ortodokse kirke og likhetene og ulikhetene mellom dem.

Legg inn din oppgave! Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster.

LIKHETER MELLOM KATOLSK OG ORTODOKS KRISTENDOM Relaterte emner

Bartolomeusnatten: Natten til 24. Den fortsatte i ukene som fulgte, og spredte seg til andre byer. Flere tusen hugenotter ble myrdet, fengslet eller gjort til slaver. Hvorfor gikk det så galt? Det ble starten på noe som til sist splittet kirken i flere retninger.

Likheter Mellom Katolsk Og Ortodoks Kristendom
LIKHETER MELLOM KATOLSK OG ORTODOKS KRISTENDOM Kommentarer:
Forfatter på Likheter mellom katolsk og ortodoks kristendom
Ravndal fra Trondheim
jeg liker lese om Norge ujevnt. Bla gjennom min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er charreada.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net