Elforlaget

  1. Mer om
Elforlaget

Elforlaget ResultatElforlaget er elektrobransjens eget forlag. Forlaget, som er eid av Nelfo, gir ut håndbøker og fagbøker innen elektrofag, skolebøker for videregående skole Elforlaget tilbyr oppdaterte og markedstilpassede læremidler på nye plattformer som PC, nettbrett og smarttelefoner Velkommen til Elforlagets ressurssider! Vi tilbyr tilleggsressurser til lærebøkene og andre bøker (oppgaver, filmer, animasjoner, fasiter, illustrasjoner Automatiserte anlegg Vg2 automatisering 2016. Automatiserte anlegg Vg2 elenergi Elbok: Elforlagets egen portal for heldigitale bøker

Nyttige linker Tavlehåndboka Tavleforeningen har fra første stund, siden 20 år tilbake, vært opptatt av å arbeide for økt profesjonalitet og fagkompetanse i tavlebransjen. Det har vært Tavleforeningens hovedoppgave å tilby kurs og hjelpemidler for sine medlemmer og andre aktører i tavlebransjen, og i 2003 kunne vi i samarbeid med Elforlaget presentere første utgave av Tavlehåndboka, forfattet av Ole Ugelstad.

Svar 3 Elsikkerhet 3. Forklar kort hva som skjer med menneskekroppen dersom den utsettes for farlig strømgjennomgang, og hva som bestemmer størrelsen på strømmen gjennom kroppen ved berøring av spenningssatte elektriske ledninger og utstyr.

Se også boka: Elektroteknikk i praksis Svar: 3.

Kabelanlegg av Kåre Espeland

Hva er høyeste tillatte berøringsspenning satt til? Skriv en kort punktvis forklaring. Se boka: Elektroteknikk i praksis, Kapittel 25 Punktvis forklaring: 3. Et gjennomgående prinsipp i forskriften er at det ved alt arbeid på elektriske anlegg skal etableres to sikkerhetsbarrierer.

Ved svikt i en barriere skal det fremdeles være en barriere som ivaretar arbeidstakerens sikkerhet fullt ut. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg finnes på www.

Har du lest dette? Pent no stavanger

NEK 400- 2006 Hva sier normen om grunnleggende beskyttelse mot elektrisk sjokk? Svar: 4 Elektriske motoranlegg 4. Der det er nødvendig, er det laget en mer korrekt og faglig utfyllende forklaring. ISBN sider kr 230,- Bokkatalogen 31 tiller krav om at elektriske anlegg eiendom er beskyttet mot fare t til den forutsatte bruk.

Boka kan som ønsker en innføring studenter og elever ved de skole. ISBN: Utgitt 2011 Bjørn Larsen Kablingssystemer Kravene til kommunikasjonsnett blir stadig større etter hvert som mengden av informasjon som skal utveksles, blir større.

Behovet for overføringskapasitet er ulikt for de forskjellige brukerne, og det blir installatøren oppgave å levere nett som oppfyller spesifikasjonene i henhold til standardene og forskriften.

Espen Backe

Boka tar for seg både kobberog fibernett, kabler og koblingsmateriell og forklarer arbeidsmetoder og dokumentasjon. Samtidig er dette også en bok i oppdragelse av hvordan man skal planlegge, installere og drifte et ITV-anlegg. Målgruppen for boken er primært elektrikere.

Rimelig mobiltelefon 2018

Bokas målgruppe er ingeniører i installasjonsvirksomhet, konsulenter, tavlebyggere, lokale el-tilsyn, planleggere ved e-verk og elektromontører. Studenter og elever ved ingeniørhøyskoler, tekniske fagskoler og videregående skoler vil også ha nytte av boka. Forfatteren tar i bruk til dels utradisjonelle metoder som letter forståelsen og som gjør vegen kortere til løsningene.

BøKer læremidler nettprodukter

NEK 400 på 1,2,3 er i første rekke beregnet på montører og bedriftselektrikere, skoleverket og lærlinger. Den forklarer normens oppbygging og innhold på en enkel og lettfattelig måte.

Mer kompliserte spørsmål er belyst i Normguiden. Forslag til praktiske løsninger finner du i Montørhåndboka. Dessuten skal guiden være et hjelpemiddel både ved tekniske skoler, ved ingeniørhøgskoler og for dem som skal utøve kontroll og tilsyn med elektriske anlegg.

Elektroteknisk formelsamling Peter Bastian ARK Bokhandel

I denne boka presenterer vi metoder som kan være til hjelp for å få gode prosjektoppleveleser. Metodene og teknikkene som anvendes i boka har vist seg å fungere i praksis, og brukes av prosjektledere over hele verden.

Boka gir en konsentrert innføring i sentrale begreper og metoder for planlegging og oppfølging av prosjekter. For å øke læringsutbyttet har boka kontrollspørsmål, øvingsoppgaver og fasit.

ISBN sider kr 273,- Utgitt 2011 Ivar Jarle Oppdrags- og prosjektledelse Del 2: Organisasjon og ledelse Effektiv prosjektgjennomføring er avgjørende for lønnsomhet i tekniske entreprenørbedrifter. Riktig organisering og god ledelse er virkemidler for å få til dette. Boka skiller mellom to hovedtyper av prosjekter: leveranseprosjekter og internprosjekter.

Hjelpefilm bedrift ansatte from Elforlaget on Vimeo

Boka presenterer metoder som kan benyttes i begge disse typene prosjekter. For å øke lær ingsutbyttet har boka har også kontrollspørsmål, øvingsoppgaver og fasit. Sammenhengen mellom påvirkningsfaktorer og resulterende lønnsomhet blir vist gjennom talleksempler. Du presenteres også for nye og lite kjente teknikker som gir økt lønnsomhet både hos byggherren kunden og entreprenøren leverandøren samtidig.

I et gjennomgående eksempel viser vi hvordan et typisk prosjekt gradvis kan forbedre sin lønnsomhet ved å ta i bruk de teknikker som beskrives.

En dobling av tradisjonell lønnsomhet vil ofte være mulig. ISBN sider kr 273,- 32 Bokkatalogen 34 Utgitt 2016 Per Klepsland Prosjektering av teleinstallasjoner Boka inneholder fyldig veiledning om mange sentrale forhold om prosjektering, planlegging, utbygging og drift av både private og offentlige telenett - ikke bare i bygninger, men også i grøfter og stolper. Det er også med oppslagsstoff om merking av kabler, sikringsforskrifter og materialegenskaper.

Boka er en viktig kilde for å forstå og å finne frem i normene. Boka beskriver hvordan en må arbeide for å kunne si noe om forventet resultat til enhver tid i kontraktperioden. Målgruppen er daglige ledere og avdelingsledere som skal sette standarden for kontraktarbeid, og prosjektledere som skal forestå arbeidet. ISBN sider kr 326,- Utgitt 2008 Lennart Hovland Selge til det offentlige Eksempler fra offentlig virksomhet viser her at det er et stort behov for bedre kunnskap om spillereglene som gjelder for offentlige innkjøp av tjenester, utstyr og materiell.

https://odertal.info/bring-portotakster-2019.php

Subscribe to your favorite channels so you can easily find their latest videos. Receive notifications from channels whenever they upload new videos. Support your favorite creators by interacting with their videos liking them and leaving comments. Keep track of your video viewing history.

Jorden om natten netflix

Save or download videos to watch later. Les mer og bestill årslisens her Om Elforlaget Elforlaget er Norges eneste fagforlag hovedsakelig for elektrobransjen. Forlaget gir blant annet ut håndbøker og fagbøker innen elektrofag, skolebøker for videregående skole og noe læremateriell for teknisk fagskole. Elforlaget er eid av Nelfo og er en viktig del av Nelfos bransjerettede virksomhet.

ELFORLAGET Relaterte emner

Hopp til navigering Hopp til søk Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Elforlaget har gitt ut bøker siden 1964, og spesialiserer seg på fagbøker til elektrobransjen. Forlaget gir ut faglitteratur for elektronæringen, og lærebøker til elektrofagene på videregående skole og til fag- og høgskoler. Bøkene dekker emner på både Vg1, Vg2 og Vg3 for elektrikere, energioperatører, energimontører og telekommunikasjonsmontører. I tillegg publiserer Elforlaget en rekke teoribøker for etterutdanning og spesialisering innen elektrofaget. Forlaget gir også ut bøker som er relevante for ledere av bedrifter i elektrobransjen, med temaer som ledelse og økonomi, samt tolking av forskrifter.

Elforlaget
ELFORLAGET Kommentarer:
Forfatter om Elforlaget
Waage fra Drammen
Anmeldelse min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Luftsport. Jeg har lyst lese tegneserier spørrende.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net