Jappetiden

  1. Mer om
Jappetiden

Jappetiden NaturJappetiden var en periode i norsk næringsliv og samfunnsliv som varte omtrent fra 1983 til november 1987. Navnet kommer fra den engelske forkortelsen «YAP Jappetiden var en periode i norsk næringsliv og samfunnsliv som varte omtrent fra 1983 til november 1987. Navnet kommer fra den engelske forkortelsen «YAP» - «Young Aspiring Professional», eller «Yuppie» - «Young Urban Professional» eller «Young aksjer, high tech, rask karriere og dyre leiligheter. En periode i 1980-årene i Norge fikk betegnelsen jappetiden, oppkalt etter jappene Jappetiden er senere blitt en betegnelse på en periode med utlånsvekst som oversteg det en enkelt husholdning kunne betjene. Dette medførte i mange øyne til r er gått siden det store børskrakket i 1987, som ble slutten på den særnorske epoken som kalles jappetiden. Fire år der champagnekorkene

Husker du disse klokkene fra jappetiden? Finansavisen

På åttitallet var reaksjonene mot den nye subkulturen både vidtfavnende og harmdirrende. De egoistiske jappene stod i manges øyne for et barbarisk verdisyn. Norge innså at her trengs det gjenoppbygging.

Gjennombruddet til forretningsbankene kom først tiåret etter. En rekke nye såkalte privatbanker ble stiftet i det siste tiåret før århundreskiftet.

I 1870 var det 10 forretningsbanker i Norge. I 1890 hadde tallet steget til 33, mens det i 1913 var 116 privatbanker.

Denne utviklingen førte til at Norges Banks rolle som långiver til private ble overtatt av de andre bankene. Norges Bank inntok heller en rolle som «bankenes bank», en mer klassisk sentralbank. Samtidig økte Norges Banks avdelinger fra ni til tolv på 1880-tallet. Bygningen ble tegnet av arkitekten Heinrich Grosch.

Jappetiden er tilbake

I dag huser bygningen Nasjonalmuseet for arkitektur Aagaard, Rolf M. Lisens: Begrenset gjenbruk Sentralbanken ble nå regulert gjennom en ny «Lov om Norges Bank», som ble vedtatt i 1892. Loven tillot blant annet banken å ha en tredjedel av sin gullbeholdning stående i utlandet og «anbringe sine midler i rentebærende obligasjonspapirer som noteres på utenlandske børser».

Nytt med denne loven var også at Norges Bank ble forpliktet til å motta statens og de offentlige fonds inntekter og sørge for utbetalingene samt at direksjonens formann, sentralbanksjefen, skulle ansettes av Kongen. Den første sentralbanksjefen ble Karl Gether Bomhoff.

En eim av jappetid

De øker nesten 25 prosent fra i fjor, og har en markedsandel på rekordhøye 17,8 prosent. Den gamle erkerivalen Toyota er med det solid frakjørt. På den tiden var landet som kjent inne i en jappetid som førte til et kraftig tilbakeslag et par år senere.

Mange måtte selge sin Mercedes Geländewagen i 1988 og -89. Den økonomiske utviklingen er usikker også ved inngangen til 2012.

jappetiden i svensk

Europas krise kan få konsekvenser her hjemme. Et teknologisk hamskifte fordrer nye finansieringsmodeller, og hardt arbeid vil i tidens fylde kunne bringe Amedia-avisene til en hverdag med noe mer stabile hverdager enn nå. Uansett har Sparebankstiftelsen DNB gjort et røverkjøp. Og hva som går i loop. Vi skal frem til viktige knutepunkt i vår historie, belyse disse på nytt på uventet og heftig vis, blande fakta og fiksjon, for å, forhåpentligvis, finne svar på hvem vi er og hvorfor vi har blitt sånn.

Berkeley filosof

Oljeprisen hadde også falt drastisk i 1986, noe som førte til et bortfall av statlige inntekter, og dermed en resulterende devaluering av kronen. Som en følge av jappetiden opplevde man også et voldsomt boligkrakk i Norge i 1988 — 1989.

https://lndc.us/tijuke.php

JAPPETIDEN Relaterte emner

Økonomi Først må hva ordet Japp betyr klargjøres. På norsk blir dette: Ung Fremadstrebende Yrkesutøver. Denne beskrivelsen ble brukt på mennesker, som er utpreget karriereorienterte i sin holdning, adferd og streben etter materiell rikdom. På 1980 — tallet, var det veldig mange som falt under denne betegnelsen, Japper, det er av dette, denne tiden er blitt kalt Jappetiden. Etikk: Alle vi mennesker utfører handlinger, og har meninger, men hvorfor vi gjør dette, og mener dette, er hovedessensen i hva etikk er.

Jappetiden
JAPPETIDEN Kommentarer:
Redaktør på Jappetiden
Haugland fra Lillehammer
jeg liker lese om Norge voldsomt. Se min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Fußsack.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net