Paulus Betydning

  1. Mer om
Paulus Betydning

Paulus Betydning InformasjonTidligkristen misjonær og en av de første store kristne teologer. Ved siden av de brev han selv skrev (se paulinske brev), er Apostlenes gjerninger (Apg) vår viktigste kilde til Apostelen Paulus (Saulus, født ca. 67 i Roma) var en av oldkirkens apostler, og forfatter av flere brev som er inkludert i Det Paulus er kjent som den første teolog i den kristne kirke. Det vil si at han i brevene sine har formulert hva han mener det betyr at Jesus er Kristus og hva det Paulus' betydning for kristendommen har naturligvis vært enorm. Alle radikale teologer (Augustin, Luther, Barth) har før eller senere vendt seg til Her ser vi betydningen av Paulus' mangslungne bakgrunn som fariseer, student under Rabban Gamaliel, romersk borger, fundamentalistisk

Paulus apostel Store norske leksikon

Han ble arrestert, men siden han var romersk borger, benyttet han sin rett til å appellere til keiseren. Sjøreisen til Roma var full av dramatikk, med skibbrudd og vinteropphold på Malta. Men endelig nådde han reisemålet, og her ender det vi sikkert vet om Paulus' skjebne. Det finnes flere beretninger om hva som senere skjedde, men rimeligvis endte han sitt liv i Roma, antagelig henrettet en gang tidlig på 60-tallet. Teologien Ettertiden har utledet mye intrikat teologi fra Paulus' brever.

Men Paulus var ingen systematisk teolog, og budskapet hans var såre enkelt. Endetiden var intruffet og dommens dag nær. Jesus var den lovede Messias, og hans totale fornedrelse bevitnet Guds uransakelige nåde.

Paulus fra kanon til kontekst

Han var født i provinsen Pontos, men hadde nylig kommet fra Italia sammen med kona si Priskilla, etter som keiser Claudius hadde utvist alle jødene fra Roma.

De drev håndverk med lærvarer,[ a ] akkurat som han selv hadde erfaring fra. Jeg har gjort det jeg kunne. Fra og med nå av tenker jeg å vende meg til andre folk. En pinsevenn vil være noe uenig, men den forskjellen i forståelse får vi ta en annen gang. Og enhver troende kan frimodig gå ut til kjente og ukjente på sin vei med misjonsbefaling en i ryggen, i full tiltro til at enhver av nådegavene er tilgjengelig, etter Herrens vilje og når vi trenger dem. Paulus påpeker at nådegavene skal søkes etter, spesielt å profetere, men alt i en kontekst av kjærlighet.

Målet er å betjene andre i kjærlighet, intet annet.

Apostelen som skiftet kjønn

Vi er alle kalt til dette. Her er det ingen begrensninger for noen av oss. Som med bønn, kan vi frimodig spørre og be, vel vitende om at den Hellige Ånd er med oss og vet best. Men det er like viktig å forstå, og erkjenne, at noen vil erfare å bli utrustet med en eller flere nådegaver over tid, eller livet ut.

Dette betyr at den personen har fått en tjeneste fra Ånden. Her er ett eksempel: hvis du opplever over tid at mennesker blir helbredet ofte etter du har bedt for dem, er dette en tjeneste du har i menigheten og Kristi kropp. Da skal du og menigheten være frimodig med å bruke den gaven. Dette er selvsagt vanskelig å få til rent sosiologisk sett, og den tidlige kirken velger derfor uniformiteten snarere enn «enhet i mangfoldet», slik Paulus ønsket.

Runesson mener derfor at kirken valgte bort Paulus. På den måten at dersom hans tekster skulle komme med i kirken, måtte man først omtolke dem radikalt. Det kan delvis være slik. Men mange mener også at Paulus er veldig viktig, og at hans betydning i dag kan være større enn noensinne, sier Runesson. Han tar den nevnte nytolkningen som eksempel. Også for kirken i dag er det en viktig teologisk problemstilling hvordan man kan skape «enhet i mangfoldet», mener han, og legger til: Jeg har hørt folk si at Paulus er ubehagelig fordi han er så aggressiv, men jeg synes ikke det.

Brevene har et sterkt fokus på kjærligheten. I sitt andre brev til korinterne oppsummerer Paulus det tjenesten hadde kostet ham: Jeg har oftere vært i fengsel.

Jeg har ofte vært i dødsfare.

https://lndc.us/6912-1.php

Av jødene har jeg fem ganger fått førti slag på ett nær. Tre ganger er jeg blitt gitt stokkeslag, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skipbrudd, et døgn har jeg vært i dypet.

I tillegg til alt annet har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem voldes anstøt, uten at det brenner i meg? Da han dro til Jerusalem etter tredje misjonsreise, ble han satt i fengsel, og han måtte anke saken sin inn for keiseren for å unngå å bli lynsjet av jødene [17]. Etter to års fengsel i Cæsarea ble han sendt til Roma.

Sjøreisen dit gikk på livet løs, med skipbrudd og slangebitt [18]. I Roma fikk han stor frihet til å samtale og forkynne, selv om han var en fange som ventet på dommen. Antagelig ble han frigitt for en periode — der han også kan ha vært i Spania — men det siste fangenskapet endte med døden som martyr, antagelig i år 67 e.

Dette henger først og fremst sammen med det han skrev. Det var Paulus som skrev og ga brevene den personlige formen de har. Det er tretten av dem.

https://odertal.info/xuwin.php

De fleste er skrevet fordi Paulus mottok informasjon fra menigheten som tilsa at de trengte veiledning, korreksjon eller oppmuntring [20]. Det hender også at han skriver for å svare på spørsmål han har fått fra menighetene [21]. Brevene Galaterbrevet er antagelig det eldste, mest sannsynlig skrevet i 48-49 e. Det er antagelig beregnet på de menighetene som Paulus grunnla i Lilleasia på sin første misjonsreise — Antiokia, Ikonium, Lystra og Derbe.

Det er tydelig at Paulus hadde fått urovekkende informasjon fra dette området. Og derfor går han rett på sak: Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet — det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!

Komiker show

Gal 1:6-8 Hva er det som får Paulus til å ta så kraftig i? De fornektet ikke at Jesus var Messias. Og visst var det sant at vi måtte tro på Jesus, men vi må jo også Og så kom de med alt det vi må gjøre, ikke minst at hedningkristne også må omskjæres. Som vi forstår av sitatet over, går Paulus til frontalangrep på dette synet. Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!

Det er dette som bringer ham til Bergen, hvor vi møter ham. Her har han holdt en forelesning om hvorfor Paulus, som han sier, «alltid betyr trøbbel for kirken». Critchleys definitive gjennombrudd kom med Infinitely Demanding 2007, hvor han utlegger sitt eget etisk-politiske prosjekt, som han selv omtaler som en form for «ny-anarkisme». Boken er krystallklar og pedagogisk, samtidig som hans politiske diagnose er treffsikker: Infinitely Demanding skisserer en samtid hvor det store flertallet ender opp som «passive nihilister» — vi lar verdens kompleksitet fungere som unnskyldning for ikke å engasjere oss i annet enn personlige prosjekter.

Noen går også til det andre ytterpunktet. Dette er de «aktive nihilistene», fra Rote Armee Fraktion til al-Qaida, de som føler at verden må ødelegges for å bygge opp en ny, mer rettferdig orden.

Har du lest dette? Overført betydning

Spørsmålet blir da hvordan de som ønsker å utarbeide en politisk strategi som er i stand til å konfrontere urettferdigheten, kan unngå disse blindveiene. Critchley insisterer på at aktiv politisk handling faktisk nytter, og fremstår derfor som en motvekt mot resignasjonen til flere av dagens viktigste politiske filosofer, som tilsynelatende har akseptert at ingenting hver og en av oss gjør vil bety noe fra eller til.

Er det noen rød tråd? De to aksene som først og fremst har organisert arbeidet mitt, er politisk og religiøs skuffelse.

Paulus stemt ut som teolog

Sistnevnte er innsikten om at Gud er død, at det ikke finnes noen ting som garanterer transcendens. Det åpner nihilismens problem. Dette er drivkraften for en stor del av det jeg gjør. Finnes det en etikk og en politisk praksis som er i stand til konfrontere og nedkjempe nåtidens urettferdighet?

PAULUS BETYDNING Relaterte emner

Paulus døpes av Ananias. Cappella Palatina, Palermo. Lisens: Falt i det fri Public domain Artikkelstart Paulus, tidligkristen misjonær og en av de første store kristne teologer. Ved siden av de brev han selv skrev se paulinske brev, er Apostlenes gjerninger Apg vår viktigste kilde til Paulus' liv. Paulus var diasporajøde, født i Tarsus nåværende Tyrkia og hadde både et jødisk navn, Saul Apg 7,58 og et romersk, Paulus, som er det han selv benytter i sine brev.

PAULUS BETYDNING Kommentarer:
Forfatter om Paulus betydning
Holten fra Hammerfest
Se gjennom min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Fliegenbinden. Jeg trives dele interessante nyheter umiddelbart.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net