28 Juni 1972

  1. Mer om
28 Juni 1972

28 Juni 1972 SpesialtilbudChristian VIII ble kronet til Danmarks konge Uke, Ma, Ti, On, To, Fr, Lø, S Født i dagRediger · Heikki Holmås Kalender med hendelser for 28. Helligdager, røde dager, flaggerdager, navneord, dager og datoer for påske, pinsedag og jul License Contact owner for more information. Identifier PMF.1.0.01669; Part of collection Norges Postmuseum

Hardin ble etterlatt av sin kone og tre barn. Referanser Palmer, Jim; Dale, Jim 1996. Kansas City: Andrews og McMeel. Når skal man stille klokka? Overgang sommertid og vintertid normaltid stiller man klokken med én time.

Sommertid 1972 Sommertid starter søndag 26.

Har du lest dette? Vinterjakke junior

Ved overgang til sommertid i Norge stiller man alle klokker frem én time i forhold til normaltid. Normalene er henholdsvis to, 13 og 15 dager.

Start: Kalender: Dagsoversikt: onsdag, juni

Største middelvind, 16 knop, som er laber bris, ble målt den 28. Mer sol en vanlig Solskinn ble registrert i 240,4 timer. I Nordland, Troms og Finnmark skal man legge om fra piggdekk til sommerdekk fra og med 1. I resten av Norge skal man bytte første mandag etter 2.

Etterhvert som tiden gikk og den fant ut at detikke var noen synlig fare i nxrheten lenger, begynte den å gårundt i gresset. Nå og da stod den rolig. Straks et menneske varå se på veien eller en måse i lufta, begynte den å varsle igjen. Bare en gang fikk jeg se at hannen lokket pi ungcn e. Daså den seg oppmerksomt rundt i gresset, vendte nebbet mot bakken,og utstøtte noen raske og dempede lyder som på avstandnærmest lød som pludring.

Jeg prpvde noen ganger å bruke teleskopet fpr jeg gikk ut påreirområdet.

juni Wikipedia

Således la jeg den 5. Jeg noterte: utkanten av reirmyra A på fig 1 da jeg første gang oppdagetdem 28. På dette nye oppholdsstedet var det også at jeg observerteungen noen dager senere merket med svart ring i B på fig.

Hvis da spovene hadde ungen e like ved riksvegen da jegoppdaget dem om morgenen, vil det si at makene forflyttet dem80 meter på 10 timer.

Operation Grommet

Dette er interessant, da spovene ikke senereflyttet på ungen e i det hele tatt tross gjentatte forstyrrelser. Jeg så heller ikke at noen av makene oppholdt seg ved sted Aetter den 28. Muligens anså de området omkring B for åvzre det tryggeste stedet på myra. Det kan synes noe merkelig at jeg bare fant en unge på reirområdet. Hvorvidt det virkelig var flere, er vanskelig å si. Jegprpvde flere ganger å lete opp denne ene, men det var umulig åfinne den.

Med sitt høye gress og mange tuer rommet reirplassenutallige gjemmesteder. At svarthalespovene hadde tapt ungereller egg i løpet av hekkeperioden er imidlertid godt mulig, ettersomarten vanligvis legger 4 egg. Jeg la aldri merke til at svarthalespovene sakte fqde på reirplassen. Derimot så jeg makene sammen en gang ved Saltvatnet,vestenfor og like i nzrheten av reirområdet.

De furasjerte da ifuktig gress- og lyngmark like ved vannkanten. Datoen forobservasjonen var den 29. Da jegskremte opp spovene, fløy de Østover mot reirområdet og forsvantder. Været var disigetter regn, og det var en meget stor spillaktivitet blant enkeltbekkasinerover området. Begge svarthalespovene var til stede,og de var like aggressive som de alltid hadde vært ved besgkencmine. Da jeg gikk inn pi myra og kom inn på omridet somspovene forsvarte ivrigst B, skjedde det noe som forundretmeg.

To andre voksne svarthalespover fløy opp av gresset, slikat det et gyebIikk var 4 voksne spover over meg i lufta. De tonykomlingene flgy ganske rolig mot sgrdst og forsvant, mens detellers så revirhevdende hekkeparet ikke engang gjorde mine til åjage dem. De fremmede individene var muligens det paret jeg observerte en gang på lokaliteten lenger vest mot Fjzrvoll. Ogsådette området var en myr, men ikke så fuktig som den omtalte. Felles for begge områdene var ogd at de lå ganske nær vann.

Hekkefunnet av svarthalespover i Bp kommune er ganske interessant,da samme art ble funnet hekkende på VestvSg~y i 1970 Såtvedt, Sterira nr. Denne øya ligger bare omkring 7 milunna i luftlinje. Mitt funn er det tredje i Nordland, da svarthalespoveble påvist hekkende også på And~ya i 19f5 Holgersenog Willgohs 1956. Samtlige nordlandsfunn av arten er altsågjort på Vesterålspyene. Svarthalespoven er uten tvil i ferd medå etablere seg som fast rugefugl i Norge, og de siste funn kantyde på at nettopp Nord-Norge skal bli det første området hvorarten kommer til å hekke regelmessig.

Jeg håper å kunne holde reirplassen i Bø under oppsyn også dekommende år for å se om spovene kommer tilbake. Jeg snakketforøvrig med folk som bor naer reirplassen, som bestemt menteat arten har holdt til på samme myra i minst 3 år.

Det er darimelig å anta at svarthalespover har hekket på Langaen i Vesterålenogsi fpr våren 1972. The breedingplace was a marsh in a fairly populated area. One young was foundhere on 5 th July. Another pair of the species was seen on a few occasions,and it is possible that this pair also tried to nest. This is the third breedingrecord for Nonh Norway, as Black-tailed Godwits were found withpoung and eggs on the islands of Andflya and Vcstvåg~y in 1955 and1970 respcctively.

https://lndc.us/vinoteket.php

Mortensens forlag, Oslo, 247 pp. Noe av dette kan antagelig tilskrives en dårlighekkesesong, b1. Av slerlig interesse kan nevnes viltundersgkelsenes merking avmdgås 419, Jostein Grastveits fortsatte merkinger av svømmesnipe 3 la, og fire sjeldenheter merket for farste gang hos oss,nemlig sumpsanger se Sterna 10:284, rustsnipe Sterna 11:65,vannsanger og bonellisanger.

Tabell over merkingene. Stavanger Museum 1914-1970 Four species were ringed for the first time, viz.

Moped hjelm

Locustella lt~scinioides, Acroccphalrrs paltidicola, Pbylloscopxs bonelli, andTryngites subrirficollis, the three last of which were dso first-records forNorway.

Ftil»tartrs glacialis.. Wydrobates pelagicrts..

Nyheter Så varm har ikke juni vært siden

Phalacrocorax car60.. Anas platyrhynchos.. Somateria moliissinra 2 626Kvinand. Bucephala clangrila. Ciangrria byetnulis Pandion haliaetris.

Kritter seng

HaliaeZtns albicilja. Arripiter gentilis. Aqziila chrysaPtos. Gallinula chloroptrs. Hacmatopus ostralegis. Charadrius hiatictila. Plti vialis apricaria Tidligeremerker19 IRingmerket i l971StatensVilt. I Museum SumTundralo. Vatfeiltrs uanellrrs ..

Arenaria interpres. Philomacbus pugnax. Tryngites sitbrirficol Nunreniirs arqrrata. Scoiopax rusticola Phalaroptrs lobatits 963 4 3 66 370Polarsv~mmesnipe.

Classic Doctor Who

Slercorarius parasitirus. Praferctrk arctica Aegolitrs funereirs. Derrdroco~os major.. Winrndo rtrstica i i 5-13 67 665 732Taksvale. Delichon urbica 5 23 i 44 350 394 Ermophila alpestris.. Stirrntcs vulgaris .. Perisoreus infatrstrrs 33 2 4 6Notteskrike. Garrrrlrrs glandariirs..

I Museum I SumKråke. Bombycilla gorrulus. Loven er blitt til i samarbeid med de øvrige nordiske land. Ved en lov 12 mai 1972 nr. I selskaper med mer enn 200 ansatte skal det velges en bedriftforsamling på minst 12 medlemmer istedenfor representantskap.

To tredeler av medlemmene velges av generalforsamlingen, mens en tredel velges av og blant de ansatte. Bedriftforsamlingen velger medlemmer til styret, treffer avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, eller rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidstyrken.

DIFI LAB testmiljø

I selskaper med mellom 50 og 200 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at en tredel av styrets medlemmer — likevel minst to — skal velges av og blant de ansatte Både når det gjelder bedriftforsamling og styrerepresentasjon, gir loven Kongen adgang til å gi utfyllende forskrifter og til å fravike reglene ved forskrift eller for det enkelte tilfelle.

Ved forskrifter gitt 24 november 1972 er bestemmelsene om bedriftforsamling og styrerepresentasjon "inntil videre" begrenset til å gjelde selskaper som driver bergverkdrift og industrivirksomhet.

https://odertal.info/4777.php

Forskriftene gir dessuten regler om vilkåra for unntak og saksbehandlingen ved søknad om at et selskap skal unntas fra reglene om bedriftforsamling og styrerepresentasjon, og regler for valgsystemet. Reglene om stemmerett restrett ved stortingsvalg og om stortingsrepresentasjonen grunnlovens §§ 50, 57, 58 og 59 ble delvis endret ved stortingsvedtak 30 mai 1972 kunngjort 16 juni 1972.

Endringene medfører bl.

28 JUNI 1972 Relaterte emner

Når skal man stille klokka? Overgang sommertid og vintertid normaltid stiller man klokken med én time. Sommertid 1972 Sommertid starter søndag 26. Ved overgang til sommertid i Norge stiller man alle klokker frem én time i forhold til normaltid. Vintertid 1972 normaltid Vintertid starter søndag 29. Ved overgang til vintertid også kalt normaltid stiller man alle klokker tilbake én time i forhold til sommertid.

28 JUNI 1972 Kommentarer:
Forfatter om 28 juni 1972
Albertsen fra Sandnes
Se over min andre nyheter. jeg er tent på Eisschlittenhockey. jeg liker lese bøker tungt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net