Filosofiske Spørsmål

  1. Mer om
Filosofiske Spørsmål

Filosofiske Spørsmål NåEt filosofisk spørsmål skiller seg fra andre spørsmål gjennom at de ikke har entydige og klare svar filosofiske spørsmål å stille · 1. Gener eller miljø - Hvor kommer vår personlighet fra Dersom et spørsmål ikke kan besvares med et absolutt klart svar, blir det betraktet som filosofisk. I filosofering er målet å ta tak i den delen Det er ikke alltid like enkelt å undervise filosofi uten å snakke over hodet på elevene. Poenget med denne øvelsen er å la elevene Det er utrolig morsomt med eksistensielle spørsmål. Og alle spørsmålene hjelper En filosofisk samtale handler om filosofiske spørsmål

Denne studieplanen gjelder studieåret [[yearRange]] I breddeenheten 60 studiepoeng velger du et annet faglig innhold som skal supplere fordypningsenheten i anvendt filosofi. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet. Med kledelig moderasjon lover de ingen nye «grand theories», og heller ikke gjør de forsøk på å forklare hva bevissthet er, eller løse problemet med den frie vilje.

Ved slutten av det århundret vi er inne i, vil nok de store spørsmålene om sinn og hjerne, om frihet og determinisme fortsatt bestå. Dette er en høyst leseverdig bok som imidlertid ikke kan fordøyes over natten. En del av stoffet er tungt, og anmelderen må vedgå at han kanskje ikke er kvalifisert til å gi dette omfattende arbeidet en adekvat nok kritikk. Om folk tenker videre når de går ut fra Litteraturhuset, eller vil lese mer om temaet vi har snakket om, da har vi oppnådd noe, sier Gamlund.

En anledning til å stille de store spørsmålene Sandra Lillebø er programkonsulent på Litteraturhuset og initiativtaker til samtaleserien. Hvis vi går inn i en dialog med tenåringen hvor vi på forhånd har bestemt svaret, er det ikke en dialog. Da dreier det seg om at vi ønsker å fortelle dem noe. Og skal vi tro filosofene, må vi begynne så tidlig som mulig med denne måten å samtale på. Når barna blir tenåringer, og vi som voksne kanskje har et større behov enn før for å nå frem til dem, er det ikke sikkert at de er så interessert, sier Schjelderup.

Finnes det en grunnleggende og opprinnelig grunn og årsak? Se hovedartikkel: Sannhet Filosofiens søken etter sannhet er noe som skjelner filosofien fra mange beslektede områder innenfor menneskets tanker.

55 filosofiske spørsmål om livet

De har hver et pensum på 7-800 sider. Det inngår eit arbeidskrav i form av en øvingsoppgave på 5 sider, eller muntlig presentasjon, over oppgitt emne.

På den måten er Gud — og dermed formålet med alt sammen — dypest sett en illusjon.

Det hadde hans samtid vanskelig for å akseptere. Annonse Noen er kvakksalvere — Man blir fort skuffet hvis man går til filosofien og spør etter en mening med livet. Den romantiske forestillingen om filosofen som en vismann sitter med svaret, har vært en drøm de siste 180 årene.

Raskt voksende hekk

Filosofen Søren Kierkegaard mente at livet har en mening som er garantert av Gud. Foto: Tegning: Niels Christian Kierkegaard Han forteller at man sikkert kan finne filosofer som vil gi et svar på spørsmålet om livets mening. Men sett fra den moderne filosofiens perspektiv er dette kvakksalvere, fordi de har like liten adgang til en større sannhet som alle vi andre, sier Lübcke.

Han vil imidlertid ikke utelukke at en teolog kan ha en annen tilnærming til spørsmålet. Dette undersøker vi nærmere. Det sitter prodekan og professor Kirsten Busch Nielsen, som faktisk har et forslag til svar. Teologer studerer kristendommen vitenskapelig og på kristendommens egne premisser. Andre avslører nyttig visdom. Er det objektivitet, eller er alt subjektivt? Objektivitet er vurderingen av en ting uavhengig av individet.

En hendelse eller en situasjon blir oppfattet eller beskrevet som den er uten subjektive forvrengninger. Subjektivitet beskriver antagelsen om at vår oppfatning er påvirket av våre erfaringer, våre tanker og følelser. Et ekstremt filosofisk standpunkt er begrepet konstruktivisme. Denne teorien sier at objektivitet er umulig. Hver enkelt ville konstruere sin egen virkelighet.

Søk i kalender

Derfor er det ingen fakta, bare tolkninger. Hva har du å si om det? Har du noen gang hatt følelsen av at du var på rett sted til rett tid? Er det skjebne eller tilfeldighet?

https://odertal.info/5956.php

Styres livet vårt av en høyere makt? Er det ting i våre liv som er forutbestemt som vi ikke har kontroll over? Eller er det bare tilfeldigheter? Så mange spørsmål og ikke noe universelt svar.

Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur

Likevel har alle en mening om det. Tror du på skjebnen eller på tilfeldigheter? Hvor viktig er penger i livet? Gjør penger deg lykkelig? Ulike forskere har allerede behandlet dette emnet. Det er fortsatt ikke noe generelt svar.

https://odertal.info/9471.php

Imidlertid er mange forskere enige om at penger til en viss grad kan gjøre deg lykkelig. Den amerikanske økonomforskeren Richard Easterlin oppdaget for eksempel at penger kan gjøre deg lykkelig når folk lever på livsnæringsnivået. Men hva med den gjennomsnittlige personen?

Filosofiske samtaler på Litteraturhuset Det humanistiske fakultet UiB

Andre studier tyder på at penger kan gjøre deg lykkelig. Men hvis du har overskredet en bestemt årlig inntekt, har det motsatt effekt. Så sier noen forskere at mye penger gjør deg lykkelig.

Som du ser er det uenighet om dette innen vitenskapen. Det neste poenget med kritikk er: korrelasjon er ikke kausalitet. Så vi vet ikke i hvilken retning forbindelsen mellom penger og lykke går.

Eidanger jeger og fisk

Det er to mulige retninger: 1 Jo mer penger vi har, jo lykkeligere er vi. Hva synes du om religioner? Religioner kan være fredselskende, men kan også utløse konflikter.

Filosofiske spørsmål Klassekampen

Kontroversen om hvilken som er riktig religion har ofte ført til kriger gjennom historien. Dette spørsmålet inneholder utallige andre spørsmål.

Du kan snakke om dine egne erfaringer med religion. Du kan stille spørsmål ved Gud eller kirken. Er religioner en menneskeskapt historie eller en inspirasjon fra Gud? Tro er et veldig emosjonelt emne.

Møt andre med filosofiske spørsmål

Respekter andres meninger og lytt til hverandre. Hva er en oppskrift på lykke? Kan du forklare hvorfor du er lykkelig?

FILOSOFISKE SPØRSMÅL Relaterte emner

Demokrati, menneskerettigheter, rettferdighet og likhet er alle prinsipper og verdier som filosofien reflekterer rundt. Det er også prinsipper og verdier som fred er avhengig av. Filosofien kan på den måten hjelpe oss å finne ut hvordan mennesker kan leve fredelig med hverandre. Hvorfor har FN en egen filosofidag? De har fem grunner til dette: for å fornye nasjonal, regional og internasjonale forpliktelser til filosofi.

FILOSOFISKE SPØRSMÅL Kommentarer:
Forfatter om Filosofiske spørsmål
Jørgensen fra Kristiansand
Jeg nyter studere dokumenter potensielt. Les gjerne min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av Holzfäller.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net