Akershus Fylkeskommune Videregående Opplæring

  1. Mer om
Akershus Fylkeskommune Videregående Opplæring

Akershus Fylkeskommune Videregående Opplæring NydeligVideregående skoler · Folkehøyskoler · Fagskole · Skoler med institusjonsundervisning. Fant du det du lette etter på denne siden Viken fylkeskommune driver 58 videregående skoler. eller sjekke det på hver enkelt skole. Videregående skoler i Akershus Den lokale forskriften utfyller kapittel 6 og kapittel 6A i forskrift til opplæringslova og fastsetter hvordan Akershus fylkeskommune skal og timefordeling i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune, service og samferdsel ved Frogn videregående skole, Akershus Oslo kommune, Videregående skoler i Oslo, Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Oslo, Opplæringskontor

Vi skal også sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5, og læreplan i faget. Siden Østfold var det første fylket med eget opplæringskontor for Vekstbedriftene, er det mange fra hele Norge som har sett til Østfoldmodellen.

Flere forskningsrapporter har beskrevet hvor godt tilbudet vårt er, f. I 2018 ble det besluttet at Østfold, Akershus og Buskerud fylker skulle slås sammen til Viken fylke fra 1.

Innebygd vaskemaskin og tørketrommel

Ungdommen med behov for spesialundervisning i Vekstbedrifter i Akershus og Buskerud har ikke hatt samme mulighet som ungdommene i Østfold. Vekstbedriftene har ikke fått en god nok avtale med sine respektive fylkeskommuner, noe som resulterte i at ungdommene ble værende som elev på videregående skole i 4-5 år fremfor å kunne være lærekandidat etter andre året på videregående skole.

Fra 2012 startet samarbeidet med Akershus fylkeskommune. I løpet av 22 år har Veidekke organisert 32 skoleklasser.

Fagtilbudet har vært fordelt slik: Vk1 Betongfag: 16 klasser Vk1 Anlegg og bergverk: 2 klasser Vg2 Byggteknikk med valgmulighet tømrerfag og betongfag: 13 klasser I de to siste skoleårene har Skole på Byggeplass startet opp en klasse i to fylker. Akershus-klassen har hatt sin base hos Veidekke Industri på Jessheim.

Hedmark-klassen har hatt sin base på Veidekkes anlegg på E6, i Brumunddal. Utfordringen med hensyn til læreplasser henger sammen med en annen og vedvarende utfordring innen videregående opplæring, som er antallet elever som begynner, men ikke fullfører.

Får ikke stengt tilgangen til Internett på skolene

Frafallet er spesielt stort på yrkesfaglige programmer, noe som blant annet skyldes utfordringer med læreplasser. Selv om frafallet har avtatt noe de siste to årene, er det fortsatt på 27 prosent.

Utdanningsforbundet er positive til regjeringens varslede gjennomgang av videregående opplæring. Vi stiller oss bak vurderingen av at tiden er moden for å se på helheten i videregående opplæring, og tror at Lied-utvalgets arbeid vil kunne få stor betydning for rammevilkårene til videregående opplæring.

For Utdanningsforbundet er det viktig at omlegginger og nye strukturer ikke må gå på bekostning av ressursinnsatsen i sektoren.

Akershus Fylkeskommune Videregående Opplæring

Innledning Dette temanotatet handler om ressursutvikling i videregående opplæring fram til 2017. God ressurstilgang og gode rammevilkår er en viktig forutsetning for kvalitet i opplæringen. I notatet skal vi se på fylkeskommunenes økonomi, utviklingen i lærerårsverkene, lærernes utdanningsnivå og elevtallsutviklingen.

Temanotatet har i tillegg et eget kapittel som tar for seg utstyrssituasjonen i videregående opplæring. Strukturen i videregående opplæring har i hovedsak vært uendret siden Reform 94.

https://odertal.info/5666.php

Reformen innebar blant annet en lovfestet rett til videregående opplæring for all ungdom mellom 16 og 19 år. Denne retten ble fra 2000 utvidet til å gjelde alle.

Både strukturen og innholdet i videregående opplæring har vært relativt uendret de siste 20 årene, men det ble gjort enkelte justeringer av programtilbud og læreplaner ved reformen Kunnskapsløftet i 2006. Endringene er ment å skulle bidra til å løse utfordringer, som vedvarende høye frafallstall og mangel på læreplasser.

Opplæringskontoret for vekstbedrifter i Viken er 10 år! shishlov.info

I tillegg er målet at opplæringstilbudet i større grad skal tilpasses morgendagens samfunnsbehov. Høsten 2017 ble det derfor satt ned et utvalg, Lied-utvalget, som skal gjennomgå hele opplæringstilbudet innen videregående opplæring. Hovedinnstillingen som utvalget skal levere i 2019, vil bli første skritt på veien mot å endre strukturen og innholdet i den videregående opplæringen. Det er en fin måte å få faglært arbeidskraft på.

Det er ikke bare lærlingen som læres opp, en lærling bidrar til læring også hos bedriften da nye, unge øyne ofte ser på ting på en ny måte, sier Solli. I Østfold har de ansatt såkalte læreplassjegere for å skaffe nye læreplasser.

Skole på byggeplass

Bedriftene i Østfold er jevnt over flinke til å knytte til seg lærlinger, melder Sarpsborg Arbeiderblad denne uka. Denne gruppen trenger særskilt hjelp for å sikte seg inn mot et fagbrev. Undersøkelsen vil gi svar på om IKO-modellen bidrar til redusert frafall i videregående skole.

https://odertal.info/609.php

Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og ledes av Ira Malmberg-Heimonen.

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Relaterte emner

Korttittel Forskrift om inntak til videregående opplæring, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Akershus fylkesting 21. Formål og virkeområde § 1-1. Formål Formålet med den lokale forskriften er å regulere spesielle forhold rundt inntak til videregående opplæring i Akershus fylkeskommune. Den lokale forskriften utfyller kapittel 6 og kapittel 6A i forskrift til opplæringslova og fastsetter hvordan Akershus fylkeskommune skal gjennomføre inntak og formidling. Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til offentlige videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Akershus fylkeskommune.

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kommentarer:
Forfatter på Akershus fylkeskommune videregående opplæring
Syvertsen fra Haugesund
Se min andre innlegg. En av mine hobbyer er gleiten. Jeg trives utforske norske bøker bråkete.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net